Opis modlitby „Symbol viery“: výklad a pravidlá čítania

Často sa ma pýtam, čo je modlitba symbolu viery.Dnes budem hovoriť o tejto modlitbe podrobne.Zohľadnia sa hlavné body, ktoré sa týkajú významu a histórie výskytu textu.Pomôže to plne si uvedomiť dôležitosť tejto modlitebnej služby.

Modlitba v ľudskom živote

Je ťažké preceňovať dôležitosť modlitebného textu.Každý sebaúcty kresťan sa musí modliť ráno a večer.Okrem toho navštevuje slávnostné liturgie.Nie každý však chápe dôležitosť modlitieb.Niektorí najmä nechápu význam modlitby „Symbol viery“.Ľudia, ktorí sa nedávno zapojili do náboženstva, najčastejšie začínajú klásť rôzne otázky duchovným mentorom, ktoré sa týkajú tejto modlitby.

Samozrejme je veľmi dobré, že sa ľudia zaujímajú o históriu tejto alebo modlitby a snažia sa zistiť všetky podrobnosti.Pretože takáto snaha im pomáha byť oveľa bližšie k Pánovi.A tak duchovenstvo je rád, že na takéto otázky odpovie.Navyše nikdy nevyslovujú ľudí za nevedomosť.

Je pozoruhodné, že niektorí ľudia zboru robia veľmi častú chybu.Koniec koncov, pozerajú dolu na tých ľudí, ktorí len nedávno prišli k náboženstvu.Toto správanieje úplne neprijateľné.Aj keď človek o náboženstve nič nevie, nemožno mu vyčítať.Najmä ak napriek tomu vynaloží určité úsilie na nápravu.

Hlavnou úlohou každého spravodlivého kresťana je pomáhať tým, ktorí nemôžu nájsť cestu k Pánovi alebo ktorí majú určité ťažkosti na ceste k získaniu viery.Preto je také dôležité pokúsiť sa odpovedať na všetky ich otázky, ktoré sa týkajú aj modlitieb symbolu viery.

Modlitba: jej význam v pravoslávnej cirkvi

Pravoslávni kresťania používajú modlitbu na jeden účel - na odvolanie sa k Všemohúcemu.A toto odvolanie sa môže veľmi líšiť.Niekto sa modlí za odpustenie.Koniec koncov, všetci ľudia sú hriešni.Každý človek si skôr alebo neskôr uvedomí túto pravdu.A keď sa to stane, nevyhnutne sa obráti do neba s prosbou o milosrdenstvo.

Niektorí kresťania sa však modlia, aby požiadali o úplne iné veci:

 • šťastné manželstvo - keď sa v rodinnom živote začnú vyskytovať problémy, treba najprv požiadať o pomoc svätých.alebo Panny Márie.Keďže nie vždy je človek schopný nejako napraviť súčasnú situáciu;
 • liečenie chorôb.Akákoľvek choroba je vždy skúškou.A niekedy je skutočne ťažké vydržať.Dôvodom je vo väčšine prípadov nedostatok viery osoby.A aby sa modlili za pomoc z neba, ľudia sa uchyľujú k modlitbám;
 • Veľa šťastia - skutočnosť, že vďakašťastie sa mnohým ľuďom podarí dosiahnuť výšky.To nie je vždy vždy, Madame Fortuneová zostáva na strane človeka.Keď sa od neho odvráti, objavia sa problémy.Aby sa nejako pritiahlo šťastie, niektorí veriaci sa obracajú do neba.

To samozrejme neznamená, že iba s týmito žiadosťami sa ľudia obracajú na Všemohúceho.Kresťania najčastejšie ponúkajú modlitbu do neba v čase nebezpečenstva.Kňazi sa navyše domnievajú, že vo väčšine prípadov je to práve podnet, ktorý privádza človeka bližšie k viere.

Napríklad, ak je staviteľ počas opravárskych prác na pokraji smrti, nevyhnutne začína čítať modlitbu adresovanú Pánovi.Koniec koncov, to je Stvoriteľ, ktorý je jeho jediným možným Spasiteľom, ktorý dokáže odvrátiť nešťastie a zabrániť tomu, aby anjel smrti odstránil dušu nešťastných.

Prijatie vyznaní viery

Keď hovoríme o tejto modlitbe, objavili sa oveľa neskôr ako ostatní.Dôvodom bolo prijatie vyznaní.Spočiatku kresťanstvo ako náboženstvo existovalo bok po boku s rôznymi predsudkami.Okrem toho hlavným problémom bolo to, že kresťanstvo bolo založené iba na niekoľkých základoch.A tieto základy boli téza.V dôsledku toho vznikli veľmi často rôzne problémy, ktoré súviseli s narušenými doktrínami a kacírstvom.

Práve táto okolnosť prinútila zhromaždenie vyšších cirkevných rádov, aby sa predstaviliurčité zmeny a doplnenia.Predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli, samozrejme, podrobnejšie.V roku 325 nl sa uskutočnilo stretnutie duchovenstva.

Na tomto stretnutí boli prijaté veľmi dôležité pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

 • odsúdenie kacírstva - ak cirkev bývala veľmi tolerantná a dokonca s trochou porozumenia patrila rôznym herézam, potom po objasnení zmien a doplnení bolo prijatých niekoľko rozhodnutísprísniť opatrenia proti heretikom;
 • odmietnutie myšlienok judaizmu - po mnoho rokov pravoslávna cirkev používala pravidlá a obmedzenia, ktoré sú charakteristické pre judaizmus.Teraz sa to však zdalo nevhodné, a preto sa rozhodlo upustiť od týchto tradícií;
 • stanovenie dní na odpočinok - ako viete, predchádzajúca sobota sa považovala za deň voľna.V tento deň bolo prísne zakázané pracovať.Neskôr však biskupi dospeli k záveru, že nedeľa by mala byť dňom voľna;
 • stanovujúci dátum slávenia Veľkej noci - až do roku 325 sa biskupi nemohli rozhodnúť, kedy je lepšie sláviť túto oslavu.Význam tohto sviatku pre kresťanov je však veľmi veľký.Ale po tomto stretnutí bol dátum presne určený;
 • prijatie symbolov viery - každé náboženstvo je bez výnimky charakterizované rôznymi symbolmi viery.Preto je celkom bežné, že v priebehu času chceli ortodoxní kresťania tiež oficiálne akceptovať svoje symboly.Na tomto stretnutí, ktoré sa konalo v Nicaea, bolo prijatých iba 7 vyznaní.

Určite po prečítaní posledného odseku mnohoVeriaci začali klásť celkom rozumnú otázku, prečo bolo akceptovaných iba 7 znakov, ak ich je iba 12. V súčasnosti existuje skutočne 12 symbolov viery.Na stretnutí, ktoré sa konalo v roku 325 neďaleko Konštantínopolu, však bolo prijatých iba 7 z nich.Zvyšných päť bolo schválených omnoho neskôr - v roku 381.Tento rok sa konalo druhé ekumenické zhromaždenie.Zhromaždenie sa konalo priamo v Konštantínopole.

Je pozoruhodné, že modlitba „Symbol viery“, ktorá obsahuje riadky „Verím v jediného Boha Všemohúceho Otca“, je pre kresťanov veľmi dôležitá.Duchovní veria, že to nie je o nič menej dôležité ako modlitby „Náš Otec“ a „Zdravas Panna Mária“.

Práve tieto dve modlitby však najčastejšie používajú kňazi vo svojich liturgiách a pravoslávni kresťania, ktorí sa radšej modlia výlučne v múroch svojho domova.Preto ministri cirkvi dôrazne trvajú na potrebe poznať a porozumieť tejto modlitbe.

​​

Creed

Okamžite treba poznamenať, že táto modlitba sa zásadne líši od ostatných.Pretože v nej nie sú žiadne žiadosti, ktoré by boli adresované svätým, Panne Márii alebo Pánovi.To ho odlišuje od iných modlitieb.Keď už hovoríme o význame modlitby, je potrebné pochopiť, že ide o potvrdenie určitých dogiem.A mali by byť známi všetkými kresťanmi, ktorí chcú žiť podľa Pánových zmlúv.Navyše je dôležité ich nielen poznaťdogmy, ale aj posvätné v ne veriť.

Krédo je základom pravoslávneho kresťanstva.Preto nie je ťažké uhádnuť, že všetky postuláty pravoslávnej cirkvi budú nevyhnutne obsiahnuté v modlitbe.

Všimnite si, že je zvykom čítať túto modlitbu:

 • pri vchode do chrámu - málokto vie, že pri vstupe do Božieho domu je potrebné nielen krížiť, ale aj čítaťmodlitba.Bohužiaľ, veľa ľudí na to zabudne;
 • pri krste - počas tejto sviatosti musí duchovenstvo túto modlitbu prečítať.To je veril, že bez jeho čítania, obrad nemôže skončiť.Spravodlivý kresťan musí od narodenia poznať základné kresťanské dogmy.

Nie je však potrebné si myslieť, že iba v týchto dvoch prípadoch je obvyklé čítať túto modlitbu.Podobný text sa často používa aj pre iné sviatosti, keď je potrebné prečítať si ďalšiu modlitbu.Táto modlitba hovorí o samotnom stvorení sveta, o živote Ježiša Krista ao tom, ako sa dá krstom zbaviť hriechu.

Je pozoruhodné, že to uvádza iba niekoľko znakov.Preto nemožno povedať, že celá modlitba je postavená výlučne na rozprávaní, napríklad na stvorení sveta.Toto sa musí zohľadniť.

Pred začatím čítania modlitby sa musí človek úplne zbaviť hriešnych myšlienok.To je nesmierne dôležité.Preto by sa človek nemal ponáhľať čítať modlitby týmto spôsobom.Okrem toho treba pochopiť, že pre túto modlitbu existujú dve možnosti.Prvý budepre ľudí veľmi nepochopiteľný, pretože je napísaný v staroslovienskom jazyku, ktorý stále používajú kňazi.Druhým textom je ruština, je zrozumiteľnejšia.

Záver

 1. Modlitba „Symbol viery“ sa veľmi často používa pre rôzne sviatosti.
 2. Pri vstupe do chrámu by si ho mal každý kresťan prečítať a až potom vstúpiť.
 3. Modlitba sa dá čítať v ruštine, aby sa lepšie pochopil jej význam.