Ortodoxná modlitba za Nicholasa Wonderworkera za pomoc v podnikaní a práci

V živote každého dospelého musí nevyhnutne existovať obľúbená vec - práca generujúca príjmy.Zlé je, ak zastávaná pozícia nie je príjemná a nespĺňa materiálne potreby, ale je horšia, ak vôbec nejde o prácu.

S cieľom zmierniť situáciu a nájsť si prácu sa ľudia často obracajú k mágii a čítajú si rôzne sprisahania, aby mohli pracovať.Pre tých, ktorí sú kategoricky proti použitiu mágie, a pre tých, ktorí sú skeptickí k čarodejniciam, odporúčam používať pravoslávne modlitby.Z dobrej stránky sa predviedla a veľmi pomohla modlitbe sv. Mikuláša, zázračného pracovníka za pomoc v práci a veciach.

Modlitba k svätcovi môže byť určená:

 • ľuďom, ktorí hľadajú prácualebo si želajú (z nejakého dôvodu) zmeniť zamestnanie;
 • osoby, ktorých postavenie na súčasnom pracovisku je nestabilné z dôvodu bezprostrednej hrozby zníženia alebo prepustenia;
 • ľudia, ktorí chcú byť povýšení;
 • študenti a mladí odborníci, ktorí chcú nájsť prácu a nájsť si svoje poslanie v živote;
 • zástupcovia nebezpečných povolaní: hasiči, truckeri, stavitelia atď.

Sv. Mikuláš sa môže modliť nielen za seba - môžete požiadať o svoju vlastnú osobu - manžela, syna, dcéru, brata., sestry, rodičia a priatelia, ak vám ich osud nie je ľahostajný.

Text modlitieb

Vo všeobecnosti existujú 2 populárne modlitby za prácu adresované Nicholasovi:

 • ) Jeden z nich sa používa, keď je človek zaneprázdnený hľadaním nového miesta, keď má nejaké ťažkosti na už obsadenom pracovisku alebo vo svojich vlastných záležitostiach.
 • Účelom druhého odseku je pomôcť tým, ktorí pri svojej práci trpeli machináciami neosobných priaznivcov (a každý ich môže mať).

Prvá modlitba je takáto:

Text druhej modlitby:

Tieto dva posvätné texty môžete používať kedykoľvek a toľkokrát - až kým vám Svätý Nikolai pomôže vyriešiť problém.Nezabudnite poďakovať starcovi.To sa dá dosiahnuť vďaka modlitbe vďaky.

Modlitba poďakovania

Text uvedený nižšie sa zvyčajne číta za úsvitu.Pokiaľ ide o frekvenciu výpovede, neexistujú žiadne špeciálne požiadavky, ale pravoslávna cirkev odporúča vzdať vďaky svätému buď raz mesačne (bude to stačiť) alebo vo chvíli, keď sa váš problém s prácou vyrieši.

Je potrebné vyjadriť vďaku sv. Mikulášovi pomocou týchto slov:

Ako sa modliť?

Každá pravoslávna modlitba sa musí čítať s vierou v dušu.Svätí, vrátane Nikolaja, pomáhajú iba tým, ktorí sa modlia dobromyseľne, úprimne a úprimne, a obracajú sa na modlitbu s čistými myšlienkami.

Deň predtýmbudete sa modliť Nicholasovi za pomoc v podnikaní, nezabudnite navštíviť kostol. Ženy by mali chodiť do chrámu v dňoch žien (ktoré sa považujú za stredu, piatok a sobotu), u mužov je lepšie to robiť v dňoch mužov (pondelok, utorok, štvrtok). Vložte sviečku do chrámu pred ikonu svätca a požiadajte ho, aby vám pomohol.Tiež si kúpte kostolné sviečky a obraz svätého Mikuláša Wonderworker doma.

Dôležitá vlastnosť:v deň návštevy liturgickej inštitúcie je zakázané dávať almužnu chudobným a uskutočňovať veľké nákupy, míňať veľké sumy peňazí alebo požičiavať peniaze .Ak stále potrebujete navštíviť obchod, musíte zaplatiť za nákupy pomocou papierových bankoviek, ktoré ste spočítali takým spôsobom, aby ste si boli istí, že získate zmeny.

Modlitby sa musia čítať s rozsvietenými sviečkami kostola pred ikonou staršieho.Zároveň by situácia mala byť tichá, pokojná a odľahlá.Nikto a nič by vás nemali rozptyľovať v procese vyhlasovania posvätného textu.

Skutočnosť, že ste sa obrátili o pomoc s Nikolaim Ugodnikom, sa nedá šíriť - aspoň kým nedostanete to, čo chcete.Nemá zmysel ani zasielať všetky nádeje na modlitbu, ale v tom čase nič nerobte a nepodnikajte žiadne kroky na zlepšenie situácie.Je potrebné zvážiť všetky možné riešenia, vypracovať jasný akčný plán - iba v tomto prípade dostanete podporu sv. Mikuláša a môžete sa dostať z ťažkostí.

Odporúčania duchovenstva

Kňaz má vlastné odporúčania týkajúce sa správneho používania posvätných textov.Ich nasledovanie je ešte väčšou zárukou prijatia pomoci od svätca.

 1. Musíte mať kríž tela.Okrem toho sa bude vyžadovať ikona Mikuláša, kostolné sviečky, svätá voda a prosporo.
 2. Modlitby by sa mali začať od ranného rituálu: pokrstený trikrát pred obrazom svätca, zjesť prosphoru, zaplavený svätou vodou a povedať: „Na uzdravenie duše a tela“,
 3. Povedz modlitbu bez toho, aby sa tým proces rozptyľoval.Duchovní odporúčajú prečítať si ho každý deň v rovnakom čase. Trvanie obradu je 40 dní (ani jeden deň nemožno vynechať). Zvyčajne sa do 40 dní vyrieši problém s prácou.
 4. Po 40 dňoch si musíte prečítať modlitbu poďakovania.Môžete tiež poďakovať vlastnými slovami, hlavná vec je, že sú vyhlásení úprimne zo srdca.

Aj keď niet stopy, nemôžeme zabudnúť poďakovať svätcovi - tento odsek sa netýka iba Nikolaja Ugodnika, ale všeobecne všetkých svätých.Iba v tomto prípade vám vždy pomôžu v ťažkých chvíľach života.