Ortodoxné modlitby za tehotenstvo a narodenie zdravého dieťaťa

Príroda zverila žene najväčšiu zodpovednosť - zodpovednosť za porodenie a porodenie dieťaťa.Bohužiaľ, nie každý zástupca spravodlivejšieho pohlavia zažije šťastie z materstva z jedného alebo druhého dôvodu.Niekedy nedokážu vyliečiť nútené bezdetnosť dokonca aj tí najprofesionálnejší lekári.V takýchto zúfalých situáciách pomáha pravoslávna modlitba bezdetným párom otehotnieť a porodiť zdravé dieťa - môže vytvoriť skutočný zázrak, aj keď na to vôbec nie je nádej.

Sila pravoslávnej modlitby počas tehotenstva a pri narodení zdravého dieťaťa

]

Samozrejme, v dnešnom technologickom veku veľa ľudí neverí v moc modlitieb a sú voči nim skeptickí.Avšak modlitba otehotnieť a porodiť zdravé dieťa skutočne funguje.Dôkazom toho je príklad mnohých párov, ktorým sa vďaka nej dokázali stať šťastnými rodičmi.

Skutočný veriaci sa nikdy nezačne zaujímať, či oslovenie svätých pomôže v jeho problémoch.Jednoducho sa modlí a dúfa v pozitívny výsledok a Boh a jeho svätí asistenti rešpektujú jeho žiadosti.Každodenná výzva k vyššej moci pomohla mnohým rodinám porodiť malého dediča alebo dedičku.Každý takýto prípad je skutočným zázrakom udeleným Pánom.

Každá pravoslávna modlitba je povolaná na vyjadrenie pokory a poslušnosti veriaceho pred Bohom.Prvá vec, ktorú by žena mala urobiť, keď chce otehotnieť, porodiť a porodiť zdravé dieťa modlitbou, musí byť pripravená prijať Božiu vôľu.

Niekedy sa môže stať, že modlitba k svätým neprináša požadovaný výsledok.Táto skutočnosť neznamená, že by sa mal pár vzdať všetkých nádejí, že bude mať dieťa.Často týmto spôsobomvyššie právomoci dávajú signál, že manželia musia adoptovať dieťa z detského domova a dať malej osobe príležitosť vyrastať v milujúcej rodine.Spravidla sa objavujú ich vlastné deti až po adopcii dieťaťa v mnohých rodinách. ​​

Najúčinnejšie modlitby, ktoré pomáhajú otehotnieť a rodiť zdravé dieťa

Ortodoxné modlitby určené na pomoc otehotneniu, zachovaniu,na porodenie a porodenie zdravého dieťaťa je ich dosť.Najčastejšie sa žiadosti o tehotenstvo adresujú:

 • Pánovi Bohu.
 • Najsvätejšia Matka Božia.
 • pre Ducha Svätého.
 • Požehnaná Matrona z Moskvy.
 • Blahoslavená Xénia z Petrohradu.
 • Spravodliví Joachim a Anna.

Modlitba k Pánovi, aby pomohla otehotnieť, je prvá

Vďaka tejto modlitbe sa žena môže obrátiť k Bohupožadovať požehnané počatie.Odporúča sa to urobiť pred ikonou Spasiteľa vzhľadom na zapálenú sviečku kostola.Text modlitby:

Aby modlitba rýchlo priniesla požadovaný výsledok, mali by ste sa odvolať na Všemohúceho každý deň.Včasný účinok sa dosiahne, ak bude petícia vyhlásená za úsvitu.

Druhá modlitba k Bohu Pána za počatie dieťaťa je druhá

Ďalšia modlitba so silnou energiou.Pred použitím sa musí žena, ktorá sa chce stať matkou, nevyhnutne priznať a zúčastniť sa Božieho chrámu.Modlitba by sa mala čítať každý deň:

Modlitba k Všemohúcemu za zdravé a ľahké tehotenstvo

Silná modlitba, ktorá pomáha otehotnieť v krátkom čase.Je vhodné, aby si ju prečítali obaja manželia, manžel aj manželka.Text:

Modlitba k Pánu Bohu za pomoc pri narodení dieťaťa

Proces dodávky tiež ovplyvňuje zdravie nenarodeného dieťaťa.Pôrod je nepredvídateľný fenomén, vždy existuje riziko vzniku akýchkoľvek komplikácií.Myšlienka pôrodu vedie k strachu z každej ženy, ktorá nosí dieťa v jej lone.

Pravoslávna modlitba k Všemohúcemu môže pomôcť nastávajúcej matke, upokojiť ju a duševne sa pripraviť na nadchádzajúce stretnutie s novým mužom.Starodávny modlitebný text o pomoci pri narodení dieťaťa je možné vysloviť v neskorom tehotenstve, bližšie k hodine „X“, ako aj v procese pôrodu:

) Starodávna modlitba k Pánu za bezpečné tehotenstvo a zachovanie dieťaťa

Aj po dlho očakávanom počatí dieťaťa existuje vždy riziko akýchkoľvek patológií a ukončenia tehotenstva.Modlitba tehotnej ženy za zachovanie dieťaťa pomôže nastávajúcej matke vyhnúť sa potratu, úspešne vydržať svoje dieťa a porodiť ho (jej) bez komplikácií.Modlitebný text:

Silná modlitba k Panne Márii, ktorá pomáha otehotnieť

Blahoslavená Panna ako matka lepšie ako všetky sväté chápe ašpirácie a nádeje ženy, ktorá sníva o tehotenstve.Preto veľaspravodlivejšie pohlavie s prosbou o pôžitok z pôžitku z materstva.Existuje niekoľko modlitieb za tehotenstvo, ktoré apelujú na milosrdenstvo Matky Božej.Jeden z nich napríklad znie takto a vyslovuje sa pred akoukoľvek ikonou Panny Márie:

Modlitba blahoslavenej Pannytehotenstvo a liečenie chorôb žien

Často sa stáva, že neplodnosť je dôsledkom chorôb ženského reprodukčného systému.Aby sa žena uzdravila z choroby, ktorá nedáva príležitosť otehotnieť, môže sa obrátiť na Matku Božiu s nasledujúcou modlitbou:

Pod vplyvomtohto textu by sa choroba mala ustúpiť a dať prednosť vzniku nového života u ženy.

Modlitba Najsvätejších bohoslovcov za zachovanie a narodenie zdravého dieťaťa

Žena, ktorá túto modlitbu používa pri narodení dieťaťa, poskytnemocný amulet vo forme príhovoru blahoslavenej Matky Božej.Modlitba bude chrániť budúce dieťa, pomôže mu bezpečne a včas sa narodiť.Text:

Vypočujte si ortodoxné modlitby za bezpečné zrodenie v tomto videu:

Modlitba k SvätémuDuch tehotenstva Krátka modlitba adresovaná Duchu Svätému pomôže párom bezdětných, aby sa čoskoro stali rodičmi.Po prebudení je potrebné si ju prečítať každé ráno - dokiaľ test neukáže 2 dlho očakávané pruhy.Modlitebný text:

Modlitba Moskvy z Moskvy v tehotenstve

Ďalším svätým, ktorý pomáha ženám snívať o tehotenstve, je požehnaná Matrona z Moskvy.Modlitba Moskvy Matrony za počatie dieťaťa znie takto:

Odporúča sa vyslovovať vytúžený text každý deň pred obrazom Svätej Matronushky, až do počatia počatia.,

Modlitba blahoslavenej Xénie z Petrohradu počas tehotenstva

Modlitba požehnanej Xénie z Petrohradu pomáha otehotnieť s dlho očakávaným dieťaťom.Slová v ňom sú:

Modlitba Petrohradskej Ksenia za bezpečné tehotenstvo a narodenie zdravého dieťaťadieťa Tehotná žena sa môže obrátiť na St. Xenia v Petrohrade ďalšou modlitbou, ktorá prispieva k bezpečnému tehotenstvu a ľahkému pôrodu.Modlitebné slová:

Modlitba za tehotenstvo spravodlivými Joachimom a Annou

Manželské páry, ktoré nie sú schopné otehotnieť, sa môžu modlitbou odvolať na spravodlivého Joachima a Annu.Joachim a Anna sami poznali všetky bolesti neplodnosti a až v pokročilých rokoch im Boh dal dlho očakávanú dcéru - blahoslavenú Pannu Máriu, ktorá bola určená na porodenie Ježiša Krista.Modlia sa za tehotenstvo za Joachima a Annu takto:

Ako sa modliť za tehotenstvo a pôrod

​​

Aby bola modlitba za tehotenstvos najlepším účinkom sa odporúča dodržiavať niekoľko určitých podmienok:

 • musia byť slová prosby o modlitbu úprimné.Nemôžete udržať negatívny postoj vo svojej duši, myslieť na dieťa s hnevom.Zámery modliacej sa ženy by mali byť čisté a láskavé;
 • predtým, ako sa obrátim na vyššie sily, so žiadosťou o pomoc pri počatí a narodení dieťaťa, priznania a účasti, pomoci pri počatí a narodení dieťaťa.Jej manžel môže urobiť to isté;
  • modlitby za účelom otehotnenia a zdravého dieťaťa by sa mali vyslovovať v cykloch.Jeden cyklus by mal trvať najmenej 3 týždne a pred povinnou prípravou vo forme týždňového pôstu a priznania.Aspoň raz pred začiatkom cyklu je tiež potrebné modliť sa na stenách chrámu pred obrazom svätého, ktorému bude smerovaná budúca modlitba;
  • určite v kostole musíte dať sviečky pred ikony Spasiteľa a Najsvätejšieho Teotoka;
  • sa nepokúšajú otehotnieť dieťa v predvečer a počas pôstu, v predvečer veľkých dní cirkvi a počas nich.Tento čas sa považuje za posvätný a je nemožné ho poškvrniť telesnými pôžitkami.
  • Požiadať Stvoriteľa a jeho svätých svätých o tehotenstvo a narodenie zdravého dieťaťa je dovolené nielen s použitím vyššie uvedených.Pravoslávne modlitby.Modlitba môže byť zložená aj podľa vašich vlastných slov.Hlavná vec v tejto veci je úprimná, hlboká viera v pomoc vyšším silám, pravidelnosť výpovede a život mimo hriechu, pretožedávno od narodenia detí sa považovalo za Božie požehnanie a neprítomnosť detí - trest za chyby a hriechy.