Pane, pamätaj na kráľa Dávida a na všetku jeho jemnosť

Odporúčam, aby sa všetci ľudia zbavili negatívnych emócií a aby nikoho nedobrali nič zlé.V prípade hnevu je potrebné prečítať si modlitbu „Pamätaj Pána, kráľa Dávida a všetku pokornosť“.Dnes vám o tom poviem viac.

Nebezpečenstvo hnevu

Moderní ľudia ani neuvažujú o tom, ako často sa hnevajú.Hnev pre nich sa už dávno stal normálnym stavom.Zároveň sa však zdá, že každý zabudol, aká nebezpečná je táto emócia.Niet divu, že sa to považuje za deštruktívne.Ak si spomeniete, je to nárast hnevu, ktorý najčastejšie spôsobuje potýčky medzi ľuďmi.Z tohto dôvodu je hnev na zozname 8 hriešnych vášní.Aj keď si to niektorí ľudia neuvedomujú.Napodiv, ale veria, že hnev nie je hriech.Nakoniec však prichádzajú do kostola a chápu, že to tak celkom nie je.

Biblia učí človeka, aby odpustil svojim páchateľom a aby ich nerozhneval, ako aj úplne ovládal svoje emócie.Poslušnosť a nežnosť - to sú vlastnosti, ktoré by mali rozlíšiť skutočného kresťana.Dozviete sa to.A hlavným pomocníkom v tejto ťažkej veci pre kresťanov by mal byť text „Pamätaj Pána, kráľa Dávida a všetku pokornosť“.

Dávidova vláda a pôvod modlitby

Skutočnosť, žeže kresťania veľmi ctia kráľa Dávida.Pretože sa vyznačoval múdrosťou a pokorou.Aj keď kráľ také vlastnosti nemal vždy.Na samom začiatku svojej vlády bol úplne iným človekom.

Okrem toho, na rozdiel od kresťanských kánonov, mal muž niekoľko manželiek a kategoricky odmietol pokúsiť sa upokojiť svoje vlastné túžby.Všetko sa však zmenilo potom, čo spáchal hrozný hriech.Je potrebné poznamenať, že práve tento hriech je opísaný v modlitbe.Hovoríme o tomto príbehu podrobnejšie, aby sme pochopili, čo presne slúžilo ako podnet na zmenu charakteru vládnuceho kráľa.

Keď kráľ kráčal v lese a všimol si tam nahé panenské kúpanie.Bol tak zasiahnutý jeho krásou, že panovník nariadil svojim dvorom, aby ju priviedli do paláca.Monarcha si bol dobre vedomý, že toto dievča, Bathsheba, bola zákonnou manželkou veliteľa Uriáša.Mnoho rokov verne slúžil cisárovi.A napriek tomu táto okolnosť nemohla cisára brániť v spáchaní hriechu.

Neskôr sa ukázalo, že toto spojenie neostalo nepovšimnuté.Nešťastné dievča otehotnelo.Aby nejako zakryl cudzoložstvo, kráľ okamžite zavolal svojho veliteľa, ktorý bol v tom čase v inej provincii.Ale okolnosti boli také, že človek nemohol prísť.Potom kráľ vydal tajný rozkaz, podľa ktorého nikto nemal pomáhať na bojisku Uriáša.Keď muž viedol útok na armádu, jeho spoločníci odišli a on bol zabitý.Hneď ako manželka zosnuléhoveliteľka ukončila smútok, bola zavolaná do paláca.Potom sa Bathšeba stala manželkou cisára.

Podarilo sa mu ukryť tento hriech pred ľudskou rasou.Ale David nemohol oklamať Stvoriteľa .Jednému z prorokov povedal cudzoložstvu a prikázal mu, aby išiel na hrad, aby sa rozprával s Dávidom a sprevádzal ho po pravej ceste.Keď sa prorok zjavil v paláci, povedal kráľovi podivné podobenstvo.Hrdinom tohto príbehu bol sám David .

Avšak prorok, ktorý ho navštívil, veľmi zručne zahalil podrobnosti.A tak panovník nemohol pochopiť, že v tomto príbehu je hlavnou postavou.Keď príbeh skončil, prorok sa opýtal Dávida, aký trest si človek zaslúži.Kráľ, ktorý počúval príbeh, bol samozrejme rozhorčený a povedal, že spravodlivý kresťan by to nikdy nemal robiť.Dokonca povedal, že človek si zaslúži zomrieť.

Hneď ako kráľ oznámil rozsudok, že by chcel vymenovať za hrdinu podobenstva, múdry prorok mu povedal pravdu.Povedal, že vedel, aký hriech sa dopustil David.Ďalej spomenul, že Stvoriteľ ho chce potrestať za dokonalé cudzoložstvo.Závažnosť jeho hriechu bola taká veľká, že bol skutočne v nebezpečenstve smrti.Pretože sa nezúčastnil iba intímnosti s manželkou iného muža.

Pokračoval v podvádzaní a zradách, aby jej dal manželku a skryl dokonalý hriech.Keď David počul, že Pán vedel o tomto hriechu, jednoducho padol na kolená a modlil sa.Modlil sa nebo za milosrdenstvo.Jeho modlitbabol síce krátky, ale Všemohúci sa ho rozhodol ľutovať.Boh nebral život tohto nešťastného života.

Spočiatku nikto nechápal, prečo sa Pán rozhodol neodmietnuť milosrdenstvo tomu, kto spáchal taký vážny hriech.Koniec koncov, ako viete, hriešnici musia horieť v pekelnom ohni.Tento príbeh však ukazuje, aký veľkorysý bol Pán vo vzťahu k svojmu otrokovi, ktorý narazil.Neskôr sa ukázalo, prečo sa David dokázal modliť za milosrdenstvo z neba.

Nakoniec sa neskôr stal vzorom pokory a pokory.Od tej doby nikdy neporušoval prikázania Pána a žil podľa spravodlivého kresťana.Okrem toho, keď sa narodil jeho syn, urobil Dávid všetko, čo bolo v jeho silách, aby sa z neho stal hodný a spravodlivý človek.Neskôr sa jeho syn stal veľmi slávnym.Nakoniec bol Dávidovým synom kráľ Šalamún.

Interpretácia modlitby

Po oboznámení sa s históriou panovania a pádu kráľa Dávida každý určite pochopí význam modlitby.Nakoniec, obrátiac sa k Pánovi touto modlitbou, opýtal sa:

 • milosrdenstvo - uvedomujúc si závažnosť hriechu, ktorého sa dopustil, sa kráľ rozhodol pokúsiť sa prosiť o odpustenie od Pána, aby nielen pokračoval vo svojom živote, ale aby ho venoval zmiereniu.;
 • osvietenie - s cieľom nájsť spôsob, ako čo najskôr zmieriť tento hrozný hriech, kráľ požiadal Boha o osvietenie;
 • pokorný charakter - keďže kráľ bol vždy rýchlo temperamentný človek, ktorý ľahko podľahol jeho túžbám a nemohol im odolať, chcel sa naučiť pokornosť.
 • Ten, kto túto modlitbu ponúka, prosí Pána nielen o osvietenie a milosrdenstvo.Snaží sa tiež modliť za Stvoriteľa, aby sa naučil ticho.Koniec koncov, je veľmi dôležité naučiť sa poslušnosti.A ak človek dokáže potlačiť svoje pocity, prevziať kontrolu nad hnevom, potom je zaručené, že sa stane oveľa bližšie k Pánovi.Preto klerici dôrazne odporúčajú, aby sa táto modlitba používala čo najčastejšie.

  Verí sa, že s jeho pomocou môže človek skutočne nájsť spôsob, ako potlačiť svoj hnev.Je potrebné sa modliť iba s maximálnou úprimnosťou.Pretože ak sa človek sám nechce naučiť ovládať emócie, nikto mu s tým nemôže pomôcť.Túto jednoduchú pravdu treba pamätať.Koniec koncov, niektorí ľudia, keď ponúkajú modlitbu, dúfajú, že sa ich život zmení ako po vlne kúzelnej prútiky.Povedal som modlitbu a stal som sa tichým.Bohužiaľ to nie je možné.

  Modlitba pomôže kresťanom len nájsť ten správny a efektívny spôsob, ako upokojiť hnev a nič viac.Všetko ostatné úplne závisí od osoby samotnej a od jej želania.Viera tiež hrá v tejto veci dôležitú úlohu.Ak kresťan verí, že mu pomôže nebo, bude to presne to, čo sa stane.

  Aká modlitba chráni pred

  Duchovenstvo túto otázku počúva dosť často.Pretože zďaleka všetci nerozumejú, prečo je potrebné túto modlitbu prečítať.Niektorí sú si istí, že použitie tohto textu je potrebné iba v extrémnych prípadoch, keď je hnev úplnezmocní sa človeka.V takejto situácii je skutočne možné prečítať modlitbu.To však neznamená, že chráni iba pred náhlymi vzplanutiami hnevu.

  Modlitba kráľa Dávida môže pomôcť:

  • upokojuje hnev - často sa stáva, že človek neustále cíti v ňom vztek.Nemôže s tým nič urobiť.Len sa musí vyrovnať s touto podmienkou.To je jednoducho nikto nemôže zostať v stave takého stresu na dlhú dobu.A skôr alebo neskôr, ak sa nepodniknú žiadne kroky, stane sa hrozná vec.Aby ste tomu zabránili, mali by ste túto modlitbu ponúknuť a úprimne požiadať o pomoc nebo;
  • chrániť sa pred hriechom - keď je človek vystavený takým negatívnym a deštruktívnym emóciám, ako je hnev, hrozí mu hrozné nebezpečenstvo.Koniec koncov, v každom okamihu sa môže stať obeťou pádu.V tomto prípade je mimoriadne dôležité zabrániť tomuto okamihu a včas prevziať kontrolu nad emóciami;
  • odrazujú zlých ľudí - spravodliví kresťania sa často stávajú obeťami ľudí, ktorí sú posadnutí hnevom.Títo ľudia ich môžu vážne ovplyvniť.Navyše, hlavné nebezpečenstvo je, že človek môže úplne zabudnúť na Božie prikázania.

  Kňazi sú navyše presvedčení, že modlitba kráľa Dávida môže ľuďom pomôcť zbaviť sa nahnevaných myšlienok.Z tohto dôvodu sa odporúča pri odchode prečítať modlitbu každý deň.Toto je obzvlášť dôležité, ak práca osoby obsahuje určité riziká.Potom sa modlite za kráľa Davidanaozaj sa stal vynikajúcim asistentom.

  Záver

  1. Modlitba kráľa Dávida môže chrániť osobu pred hnevom.
  2. Dá sa to prečítať nielen vo chvíľach, keď hnev úplne zvíťazí nad človekom.
  3. Čítanie modlitby každý deň pomôže osobe brániť sa proti ľuďom so zlými úmyslami.
  4. Ak má niekto pocit, že môže hnevom padnúť, musí túto modlitbu použiť.