Parfumy - najdôležitejšie znaky a zvyky toho, čo je možné a čo je zakázané

Je pre verných ľudí užitočné poznať znamenia a zvyky, ktoré sa vyskytujú v duchu dňa.Tento sviatok nasleduje trojicu a jej podstatou je pripomenúť kresťanom trojicu Boha, ktorá žije v troch formách - Otec, Syn a Duch Svätý.

Osobitná pozornosť v tento deň sa venuje Duchu Svätému.V kostole sa sviatok nazýva Deň Svätého Ducha.Tento významný sviatok, považovaný za sviatok v mnohých krajinách, má svoje vlastné tradície, zvyky, znaky a zákazy, ktoré sú užitočné poznať.

Čo je to Deň duchov

Verí sa, že Deň duchov je sviatok, v ktorom si veriaci pripomínajú udalosti, ktoré viedli k vytvoreniu kresťanskej cirkvi.Podľa evanjelia, v tento deň Ježiš Kristus vydal kázeň na vrchu a Duch Svätý sa zjavil pred jeho apoštolov v podobe plameňového jazyka.Dal im príležitosť hovoriť rôznymi jazykmi, aby mohli niesť Božie slovo po celom svete.

Deň duchov sa oslavuje každý rok v deň po Trojici av roku 2018 tento dátum pripadá na 28. mája.

Clá a tradície

Verní ľudia, ktorí poznajú tradície a zvyky tohto sviatku, môžu mať mnoho výhod.Ich dodržiavanie tiež posilňuje vieru a bude sa páčiť Bohu.

  • V Deň duchov sa veriacim neodporúča pracovať a v niektorých krajinách sa tento sviatok považuje za oficiálnyvýstup.
  • Tento deň bude obzvlášť výhodný pri zbere liečivých bylín.Poplatky vyberané počas tohto sviatku sú mimoriadne vysoké.Mali by byť zasvätení v kostole, sušené a skladované po dobu jedného roka.
  • Na vyliečenie akejkoľvek choroby sa používajú odrezky bylín zozbieraných v liehovinách a modlitby.Pomocou týchto bylín môžete tiež aplikovať fumigáciu pacienta.
  • Ďalšou tradíciou je zhromažďovať sa ako rodina na hostinu.Na slávnostnom stole sa podávajú koláče, pekné bochníky, palacinky a iné pečivo.Nie je potrebné zhromažďovať sa pri domácom stole - môžete sa dostať von do krajiny.
  • Po bohoslužbe, ktorá začína na Trojici, sa vetvy zdobiace chrám vrátia z kostola domov a umiestnia sa do jedného rohu s ikonami.

Čo je zakázané robiť

Cirkev kategoricky neodporúča prácu v duchu dňa.To platí najmä o prácach týkajúcich sa upratovania domu alebo bytu, ako aj záhrady a domácnosti.Je potrebné sa zdržať takých činností, ako je šitie, žehlenie alebo pranie.

Ak dodržiavate pravidlá vo všetkej závažnosti - tento sviatok je zakázaný ani sa dotýkať zeme, takže jeho kopanie, opätovná výsadba rastlín alebo ich výsadba je iný dátum.

Existuje staré slovanské presvedčenie, ktoré prežilo dodnes a zakazuje kúpanie v nádržiach týždeň po Duchu dňa.Je to odôvodnené skutočnosťou, že podľa viery sa morské panny v tomto období správajú obzvlášť aktívne a agresívne, ktorý určite utopí nešťastného človeka, ktorý porušil zákaz.

Aj počas tohto sviatku sa neodporúča zbierať ovocie rastlín, kvetov alebo konárov, s výnimkou liečivých bylín.

Známky a presvedčenia

Podľa presvedčenia našich predkov bolo v tento deň prísne zakázané nahliadnuť do vlastných odrazov vo vode.Podľa legendy táto akcia znamenala stratu pravej lásky.

Existujú tiež náznaky počasia, podľa ktorých je možné predpovedať jeho zmeny.Napríklad sa predpokladá, že počasie, ktoré stojí v Spirits day, tak zostane počas nasledujúcich šiestich týždňov.

Tiež sa verí, že dážď alebo búrka v tento deň je dobrým znamením, pretože vďaka ich pomoci je zem očistená od zlých duchov.Od pradávna sa verí, že tieto prvky dokážu vyhnať škodlivé entity a chrániť ich pred nimi.

Podľa iného presvedčenia sa v deň duchov duší mŕtvych zhromažďuje okolo brehov alebo sedia na svojich konáre.

Podľa legendy našich predkov sa tiež predpokladá, že tento deň je menným dňom blízko Zeme, a preto sa neodporúča s ním interagovať - ​​je lepšie si ho oddýchnuť.

Podľa všeobecného presvedčenia sa v tento deň môžeme chrániť pred zlými duchmi pomocou silne zapáchajúcich rastlín - cesnaku, cibule alebo paliny.Nemusíte s nimi vykonávať špeciálne manipulácie - jednoducho ich noste so sebou.

Aj v tento deň sa neodporúča utekať, pretože môžete uniknúť svojmu šťastnému osudu.Naopak, existuje spôsob, ako môžete urýchliť stretnutie so svojím vlastným šťastím - skoro ráno by ste mali ísť okolo závodu naboso.