Plot na získanie peňazí

Mnoho ľudí chce plávať v bohatstve a mať veľa peňazí.Pre väčšinu z nich je finančná pohoda mierou šťastného života: čím viac peňazí, tým viac šťastia.Tento názor je, samozrejme, chybný, ale niekedy sú tí, ktorí túžia po bohatstve, niekedy pripravení urobiť čokoľvek, aby si zarobili šťastie.Jednou z týchto možností je použitie mágie, ktorá ponúka rôzne sprisahania na prilákanie peňazí.

Použitie magických rituálov zamerané na získavanie finančných prostriedkov je netradičnou metódou, jej účinnosť to však netrpí.Spiknutia a modlitby za pritiahnutie peňazí pomohli mnohým ľuďom, ktorí chcú zbohatnúť.Bolo veľa takýchto prípadov, a to aj v mojej praxi.

Funkcie využívania sprisahania a modlitieb na získavanie peňazí

Magické rituály pre bohatstvo sú dobré, pretože sa líšia v prakticky bezpečnom používaní - aspoň väčšina z nich pochádza z oblasti svetelnej mágie.Aby modlitby a sprisahania priťahovali peniaze do práce, musia byť splnené podľa všetkých pravidiel bez jedinej chyby.Na strane výkonného umelca musí byť prítomná viera v mágiu.Ak je rituál vyrobený z túžby vyskúšať alebo zo zvedavosti, nemožno ani len dúfať v pozitívny výsledok - účinok rituálu sa v tomto prípade môže ukázať ako úplne opačný.

Keď sa rozhodli použiť čarovné slová na prilákanie bohatstva, je potrebné pamätať na to, že menové sprisahania sa vykonávajú najmä vo fáze rastu mesiaca.Niektoré možno ešte stále vyslovovať na novom mesiaci a splne.Na rozdiel od sprisahaní modlitby, ktoré priťahujú peniaze, nemajú úzko súvislosť s fázou nočného svetla.Dodávateľ ich môže čítať pravidelne, kedykoľvek to pre neho vyhovuje.

Prilákajte peniaze a bohatstvo prostredníctvom sprisahaní a modlitieb

Trojdňový sviečkový graf (sprisahanie pre Marthu utopenú ženu)

Kúpte 3 najbežnejšie sviečky v kostole.Počas rastu mesiaca stojte za úsvitu a zapaľujte jednu zo sviečok.Pri pohľade na plameň povedzte 7-krát sprisahanie:

„Keď dievča šlo jedno po vode, odišla a nevrátila sa.A potom za ňu začali prichádzať peniaze a oni platili a platili, ale neplatili všetko a nechali ma na jedno storočie.Dajte služobníkovi Božiemu (služobníkovi Božiemu)(vaše meno)takú silu, ktorú hľadátepeniaze mi a nepochádzali.Amen! “

Počkajte, kým sviečka horí, skryte škváru.Druhý a tretí deň opakujte to isté.Môžete vložiť škváru do jedného.Uložte ho na bezpečné miesto alebo ho pripravte na torte a skryte ho v jednom z priečinkov v peňaženke.Prvé výsledky deja sa prejavia okamžite po ukončení rituálu.

Silné sprisahanie na prilákanie peňazí (dlhodobé)

Toto sprisahanie je jedným z najmocnejších, takže ho môžete prečítať iba raz za život.Rituál zabezpečí materiálne blaho po mnoho rokov.

V chráme kúpte 3 voskové sviečky, pripravte 3 mince ľubovoľnej nominálnej hodnoty.Vykonajte obrad v rastúcom mesiaci.

Mince dávajte na stôl neskoro v noci, nasaďte na ne sviečky a zapaľujte ich.Potom povedzte:

„Ako nebo bez Boha, tak život bez peňazí.Nech ma peniaze nájdu, prídu ku mne a neopustia ma.Za bohatý a šťastný život, ale dlhý.Modlím sa ku všetkým svätým tak nahlas, aby sa ostatní obrátili a pomohli mi.Amen! “

Vyložte sviečky a odteraz vždy noste mince so sebou.Ak náhle prehráte, ste úplne chudobní.

Denná modlitba za bohatstvo

Prečítajte si túto modlitbu každé ráno, až kým nebudete mať pocit, že máte dosť peňazí.Nebuďte chamtiví a nebuďte lakomí!Text sa vyslovuje pre seba alebo šeptom trikrát (nie je možné, aby vás ostatní uši počuli):

„Svätí anjeli, prichádzam k vám so žiadosťou.Ako mních zIšiel som do kostola pred kostolom a nikdy som nedostal odpoveď, tak som prešiel životom, ale nikde sa nebudem radovať.Zmiluj sa nado mnou, Boží služobník (Boží služobník)(vaše meno) , pomôžte bohatým stať sa mnou a prežiť tento život v luxusu.Už nikdy viac nebudem vedieť smútok a chudobu.S prosbou, áno, s úctou.Amen! “

Ďalšia modlitba, ktorá priťahuje peniaze

) Nižšia modlitba sa tiež hovorí ráno počas týždňa.Na lunárnej fáze nezáleží.Počet opakovaní je 3-krát.Slová:

„Ako Ježiš žil poctivo a správne.A ak áno, tak mi dajte čestný a bezpečný život.Nech je moja cesta ľahká a plná peňazí.A pôjdem cestou dobrých, šťastných a kvalitných aktivít.Amen! “

Zápletka pre tri sviečky na prilákanie peňazí

Na vyrastajúcom mesiaci si v kostole kúpte 3 dlhé sviečky, zviažte ich s priateľoms priateľom.Po polnoci zasiahne hodiny a súčasne rozsvieti knôty všetkých troch sviečok a údaje pod slovom 33-krát uvedie:

„Horí trojitým ohňom, chudobou a túžbou.Ako sviečky horia, tak pôjde aj na mňa bohatstvo. “

Počkajte na vypálenie sviečok.Splachovacie škvrny na záchode.Činnosť sprisahania sa prejaví o 33 dní.

Stepanova zápletka na prilákanie bohatstva

Na nový alebo rastúci mesiac musíte získať kostolnú sviečku.Pri príchode domov by ste z neho mali vytiahnuť knôt a naraziť na oba konce.V procese horeniaknôt musí mať čas na krátke sprisahanie:

„Oheň je večný.A môj duch je označený zlatom, striebrom a všetkým dobrým.Amen! “

Penny sprisahanie, ktoré priťahuje peniaze

Počas rastúceho mesiaca dajte na dlaň svojej ľavej ruky 3 mince s hodnotou 1 kopeck.Vyslovte ich trikrát:

„Nechajte penny vydržať jeden cent, a po nich si poponáhľajte veľa peňazí.Nech ma každý príde navštíviť a nájsť mier so mnou.Amen! “

Kúzelné mince vložte do peňaženky oddelene od ostatných mincí.Nestrávte ich náhodou.Odteraz budú fungovať ako magnet pre peniaze.

Na záver

Pri použití sprisahania na získanie peňazí nezabudnite, že mágia nemá rád lenivých ľudí a nepomáha im.Nesadnite si - konajte, pracujte a peniaze vás určite oslovia.