Pomoc pri získavaní ubytovania: silné modlitby a pravidlá ich čítania

Každý sníva o skutočne pohodlnom bývaní, ale jeho kúpa nie je vždy možná.Okrem toho počas transakcií nie sú neobvyklé rôzne nepríjemné situácie vrátane podvodu.Po dlhú dobu sme nemohli predať náš byt, hoci cena bola dokonca trochu podcenená.

V znamení bolo už ďalšie bývanie a bolo potrebné sa ponáhľať, aby ostatní kupujúci nemali čas ho získať.Bolo mi odporučené obrátiť sa na svätých a požiadať ich o pomoc.Hneď ako som išiel do kostola, náš problém sa vyriešil.V tomto článku budem hovoriť o tom, ktorá modlitba za kúpu bytu pomôže v ťažkej situácii a kto sa modlí, aby dohoda bola úspešná.

Obsah
 1. Pomoc od vyšších mocností
 2. Petícia adresovaná Spiridonovi z Trimifutského
 3. Odvolanie proti Nikolajovi Ugodnikovi
 4. Modlitba k Danielovi z Moskvy
 5. Modlitba za Ksenia z Peregburgu
 6. Odvolanie na Matrona
 7. Ako sa modliť?
Pomoc od vyššej moci

Nákup nehnuteľnosti je zásadným krokom a veľmi vážnym obchodom, ktorý by mal ísť bezchybne.Bohužiaľ dnes existuje veľa podvodov v oblasti bývania, kvôli ktorým ľudia strácajú obrovské sumy peňazí.Okrem toho sa často vyskytujú ťažkosti pri predaji alebo výmene vášho domu alebo bytu - zdĺhavé vyhľadávanie kupcov a časté poruchy transakcií.

Aby sa čoskoro stali šťastnými majiteľmi nového útulného „hniezda“ a nestali sa obeťou podvodníkov,mali by ste hľadať pomoc od svätých.Kvôli väčšej efektívnosti sa modlitby odporúčajú prečítať v cirkvi pred osobou, ktorej sú adresované slová pomoci, ale ak to z nejakého dôvodu nie je možné, môžete sa modliť doma pred ikonou svätého.

Petícia adresovaná Spyridonovi z Trimifootu

Biskup vykonal v živote veľa dobrých skutkov a dokonca aj po smrti sa naňho ľudia stále odvolávajú.Existuje presvedčenie, že Spiridon stále chodí po zemi a pomáha tým, ktorí trpia, hoci jeho pamiatky sú v chráme uzavreté.Každý rok mení svoje topánky, pretožetie predchádzajúce sú prekvapivo pošliapané.Trimifutsky pomáha v ťažkých situáciách, vrátane bývania.Najsilnejšou modlitbou za úspešný nákup bytu je:

Možno to prečítať aj v prípadoch, keď je potrebné vykonať výmenu nehnuteľností.Posvätné slová by sa mali opakovať každý deň až do úspešnej transakcie.Potom je dôležité navštíviť chrám, aby sa poďakoval biskupovi Spyridonovi a na jeho tvári zapálil sviečku.

Odvolanie proti Nikolajovi Ugodnikovi

Úprimné odvolanie proti Nikolajovi Ugodnikovi sa musí splniť čo najskôr.Niet divu, že sa volá Miracle Worker, pretože pomáha aj v najťažších a najzložitejších situáciách.Napríklad, keď je potrebné rýchlo vyriešiť problém s bývaním, prečíta sa modlitba za kúpu bývania, adresovaná túžbe.

Je potrebné sa modliť v kostole pred obrazom Nicholasa Wonderworkera.Najprv zapálte kostolnú sviečku,čítajú „Náš otec“ a potom sa obrátia na Túžiteľa.

Modlitba za Daniela z Moskvy

Moskovský princ Danil je patrónom krajiny, preto je obvyklé obrátiť sa naňho v prípadoch, keď je potrebná pomoc pri riešení otázok týkajúcich sanehnuteľností.Môže to byť nielen problém s uzavretím transakcie, ale aj nedostatok peňazí na nákup alebo ťažkosti s výberom bývania.Okrem toho St. Danil pomôže stať sa vlastníkom predmetu, ktorý sa vám páči, o ktorý sa zaujíma mnoho ďalších kupujúcich.

Modlitba za Ksenia Peregburgskaya

Blahoslavená Ksenia Petersburg venovala svoj život službeBoh a pomáhaj ľuďom.Distribuovala všetok svoj majetok tým, ktorí to potrebovali.Po smrti pomáha veriacim nájsť potrebné veci vrátane ubytovania.Silná modlitba adresovaná spoločnosti Xenia pomôže voľne vymeniť alebo kúpiť byt, ako aj vyriešiť ďalšie problémy spojené s nadobudnutím vlastníckych práv k nehnuteľnostiam.

Odvolanie sa na Matrona

Na Moskovskú matronu sa ľudia často dostali v beznádejnej situácii a onapomohol všetkým nájsť správnu cestu.Keď sa zdalo nemožné pomôcť, často robila skutočné zázraky.Každý, kto sníva o svojom vlastnom kútiku, sa môže obrátiť na matku Matron o pomoc.

Táto modlitba je vhodná pre tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkej situácii a nemajú absolútne peniaze na kúpu domu.Text je potrebné prečítať každýdeň a celým svojím srdcom veriť, že sen sa stane realitou.Na zvýšenie efektívnosti sa odporúča navštíviť chrám, umiestniť sviečku vedľa tváre Matrony a prečítať si jej odvolanie.

Ako sa správne modliť?

Každá modlitba sa musí čítať správne, inak bude neúčinná.Je dôležité dodržiavať tieto pravidlá:

 • vyslovujú slová jasne a bez chýb;
 • sa plne sústredia na text;
 • predstavujú, čo sa požaduje;
 • musí byť pokrstený po prečítaní textu;
 • Nenechajte sa rozptyľovať ani prerušovať modlitebnú službu.

Odporúča sa naučiť sa posvätnému textu a opakovať ho každý deň, a to sa musí urobiť pred ikonou svätca rozsvietenou kostolnou sviečkou.Je potrebné poznamenať, že je dôležité naďalej hľadať bývanie, kupujúcich a možnosti jeho výmeny a nespoliehať sa iba na pomoc vyššej moci.Pán a jeho verní spoločníci nemajú radi nečinnosť a s radosťou pomáhajú iba tým, ktorí sa nevzdávajú, ale stále hľadajú spôsoby, ako vyriešiť svoje problémy.