Povinnosti kmotra a otca

V poslednej dobe sa narodilo krásne dieťa pri priateľke Sofia.Keď sa rozhodli krstiť svoju dcéru, rozhodli sa na dlhú dobu so svojou kmotrou a nakoniec mi túto úlohu ponúkli.Nie sú žiadni krstiny, neviem, čo mám robiť, a tak som sa obrátil na kňaza z chrámu, kde chceli vykonať krst, o radu.V tomto článku sa budem deliť o nové poznatky a skúsenosti, ktoré som získal, poviem vám, prečo sú deti potrebné, kto to je a prečo nemusia byť prítomné pri krste dospelých, čo sa deje počas sviatosti a aké sú povinnosti kmotra a otca.

Kto sú krstní rodičia

Spravidla sú deti krstené v ranom veku, keď súNerozumejú tomu, že dôležitosť je podstatou procesu.Sviatosť krstu zahŕňa duchovné narodenie človeka, očistenie jeho duše od hriechov, symbol pokánia a viery.Pretože nie je potrebné čakať na posledné dve chvíle od bábätiek, sú pri krste menovaní krstní rodičia, ktorí sú zodpovední za pravoslávnu výchovu dieťaťa, vštepujú mu morálne, duchovné normy a učia základy viery.

Výber kmotra a matky dieťaťa alebo dieťaťa je nevyhnutný so všetkou zodpovednosťou, aleporozprávajme sa o tom inokedy.

Je potrebné mať kmotru a kmotru pre dospelého

Všetci tí istí duchovní zdieľali zavedenú prax: najčastejšie je pokrstený bezprítomnosť príjemcov, pre kmotra a kmotra, sú potrebné iba pre deti.Krstení dospelí môžu nezávisle odpovedať duchovnému otcovi, či prijímajú Ježiša ako Spasiteľa, či chcú byť pokrstení, alebo či sľubujú lojalitu Pánovi.Prirodzene, prítomnosť mentora pri ortodoxných konvertentoch uľahčuje a zrozumiteľnejšie vedie cestu k viere, pomáha rýchlejšie si zvyknúť na cirkev a učiť sa pravidlá, čo však nie je potrebné.

Čo by mala robiť kmotra a krstný otec

Mnohí sa úprimne zhodujú v úlohe kmotrov veriacich, že táto záležitosť je obmedzená na niekoľko darčekov k narodeninám a novoročným rokom.Navštíviť dieťa, venovať mu pozornosť a dávať darčeky, je samozrejme úžasné, ale rozsah zodpovednosti je omnoho širší.A keďže hovoríme o daroch, je lepšie mať pravoslávny význam (napríklad detská biblia).

Z pohľadu Cirkvi sú krstní rodičia povinní plniť tieto povinnosti:

  • Modlitba. Kmotri by sa mali každý deň modliť za kmotra alebo kmotra a obrátiť sa na Pána so žiadosťami o zdravie a pohodu.S vekom dieťaťa je potrebné učiť modlitby alebo obracať sa k Pánovi vlastnými slovami, vštepovať túžbu komunikovať s Ním.
  • Vyučovacia morálka. Pretože deti nezohľadňujúPodľa neho by mal človek pri opakujúcich sa akciách vo svojom pozitívnom príklade vštepovať kmotra alebo kmotru, ktorá miluje všetko, láskavosť, milosrdenstvo a vychováva kresťanské cnosti.
  • Vyučovanie základov viery. Dieťa by malo rozumieť základom náboženstva pomocou krstných rodičov.Nedostatok vedomostí?Vyplňte medzery.Dôležitým aspektom je návšteva pravoslávnych cirkví s dieťaťom, spoločenstvo.
  • Pridelte čas bohom (kmotr). Mladí rodičia nemajú vždy dosť času, takže je v poriadku, ak si na seba vziať nejaké starosti.

Sviatosť krstu: ako sa všetko deje

Ako osoba so skúsenosťami v tejto veci vám poviem, čo môžete očakávať,takže to, čo sa deje, vás neprekvapuje.

Príprava na obrad

Dnes sa krst vykonáva v kostoloch, s výnimkou prípadov chorých detí, ktoré sú pokrstené doma alebo dokonca v nemocniciach.

Najskôr vyberte chrám, v ktorom bude dieťa pokrstené.Prejdite sa do kostolov, obráťte sa na kňaza alebo nováčika, aby ste sa v každej z nich dozvedeli o podrobnostiach postupu a určili dátum.Napríklad krst sa môže vykonať v samotnom chráme alebo v krste - samostatnej osobitnej miestnosti v chráme.Obrad môže byť veľkolepý a pompézny a možno aj skromný a tichý.

Vzhľad krstných rodičov

Keď príde ten deň, každý dôležitý detail, vrátane vzhľadu budúcich bohyní.

  • Nezabudnite nosiť kríže,zasvätený kostolom.
  • Pre tých, ktorí nie sú príliš oboznámení s cirkevnými tradíciami, pripomínam vám, že na ženskej hlave by mal byť šatka alebo šatka.
  • Mali by sa nosiť šaty, v ktorých budú ramená uzavreté alebo sukňa dlhšia ako koleno.Toto pravidlo sa nevzťahuje na deti.
  • Nezakrývajte sa z päty len z praktických dôvodov (obrad trvá dlho, ste unavení).
  • Nemali by sa tvoriť pery žien.
  • Neexistujú žiadne jasné pravidlá týkajúce sa vzhľadu mužov, mali by ste však pochopiť, kam a prečo sa chystáte, to znamená, že šortky a tielko s nízkym výstrihom nebudú vhodné.

Ako sa všetko deje

Pred kňazom, ktorý chodí po miestnosti, ponúka trojnásobnú modlitbu, po ktorej žiada obrátiť sa na západ (za smer kláštora nečistých).).

Keď je dievča alebo chlapec pokrstený, krstní rodičia sú vždy pri kňazovi, ktorý vedie obrad.Jeden z nich drží dieťa v náručí.

Už som hovoril o otázkach, že sa krstený človek pýta trikrát, ale malé deti na ne nemôžu odpovedať, a toto bremeno leží na pleciach krstných rodičov.Po vyplnení časti otázok a odpovedí by si krstní rodičia mali prečítať Krédo, ktoré stručne popisuje základy viery.

Duchovník posväcuje vodu, olej a vykonáva pomazanie pokrstených ako symbol prijatia do radov pravoslávnych kresťanov.Dieťa alebo dieťa dostanú meno a trikrát skončí v požehnanej vode, odkiaľ ho vzali krstní rodičia.

Ak sa rituál uskutočňuje za studenasezóna alebo teplota v miestnosti neumožňuje úplne vystaviť dieťa, pripraviť sa na namáčanie rúk a nôh.

Zhrnutie

Úloha kmotra alebo matky dieťaťa nie je zábavná, ale vážna zodpovednosť voči Pánovi, pretože sľubujete, že mu prinesiete dieťa (dieťa).Toto je hlavný predmet krstného otca: učiť základy viery, vštepovať lásku k Bohu a učiť sa byť skutočnou osobou, slušnou a duchovne bohatou.