Pravoslávne modlitby pre všetky príležitosti

Modlitba je verným spoločníkom každého pravého kresťanského veriaceho.Pravoslávna modlitba sa obracia k Pánovi a svätým vo chvíľach radosti a smútku, v ich jasných a temných dňoch.Pravoslávne modlitby pre všetky príležitosti, vychádzajúce zo samotného srdca veriaceho, pomáhajú v každej situácii, umožňujú modlitbe získať podporu vyšších síl.

Čo je to modlitba?

Modlitba nie je iba obdareným textom.Toto je spôsob, ktorým môže veriaci osobne hovoriť s Bohom, byť s ním sám.Modlitba dáva kresťanskému mieru a pokoju, prináša vnútornú úľavu, upokojuje stav mysle (a niekedy je to potrebné v ťažkých časoch).

Pravoslávna modlitba je sviatosť, ktorej sa zúčastňujú srdce, duša, hlas a myseľ osoby.Toto je neviditeľné vlákno, ktoré pomáha vytvoriť silné spojenie medzi veriacim a Stvoriteľom.Aby Najvyšší mohol počúvať žiadosť, kresťan musí pred ním ležať nahé srdce a stať sa ním podobným, naučiť sa milovať, odpúšťať, súcitiť, ako to robil Pán, a tiež ho ctiť a posvätiť.

Pravoslávnemodlitby pomáhajú človeku nájsť riešenie bezvýchodiskovej situácie, ktorú život niekedy predstavuje.Umožňujú vám nájsť odpovede na otázky týkajúce sa kresťana, podporovať duchovný rast a posilňovať vieru vo sväté sily.Veriaci by sa nemal hanbiť spoliehať sa na pomoc Najvyššieho a Jeho svätých - komunikácia s Ním by sa nemala odkladať.

Človek, ktorý chce dosiahnuť maximálny účinok modlitbou a sám voči sebe, musí samozrejme stanoviť určité požiadavky, najmä - postarať sa o čistotu a nezištnosť svojej duše.Počas sviatosti modlitby musí veriaci odstrániť všetky rozpory medzi jeho telom, dušou a myšlienkami a musí sa úplne prispôsobiť vnútornému kontaktu s Pánom.

Klasifikácia pravoslávnych modlitieb

Ani pravoslávna vláda nebude pochybovať o moci modlitieb.Aby sme ich správne používali, nestačí len poznať ich texty - je dôležité mať predstavu o klasifikácii modlitieb a ich účele, o ktorom texte sa v danej situácii treba zmieniť.Človek si bude môcť zvoliť tú správnu modlitbu, ak sa sústredí na vnútorné volanie svojho srdca, dôkladne sa bude venovať ťažkostiam, ktoré sa objavili v jeho živote.

Pravoslávna cirkev samozrejme nestanovuje žiadnu oficiálnu klasifikáciu modlitieb, všetky typy modlitieb však možno podľa charakteru odvolania rozdeliť do týchto kategórií:

 • predkladatelia petície- obsahujú určitý druh žiadosti;
 • kajúcnici - obsahovať pokánie;
 • vďaka- vzdávajú vďaka vyšším silám;
 • oslavujúce (pochvalné)- oslavujú Pána a jeho svätých.

Modlitba nezahŕňa iba duchovnú náladu človeka.Ovplyvňuje aj jeho fyziologické vlastnosti, to znamená jeho schopnosť znovu vybudovať svoje telo pre relaxáciu a nadchádzajúci kontakt s nebeskými silami.

Texty pravoslávnych modlitieb v ruštine za rôzne situácie

Modlitby sú univerzálne a najsilnejšie

V pravoslávnej cirkvi sú 3 hlavné anajmocnejšie modlitby, ktoré musí vedieť každý pravý kresťan.Sú to:

 1. Náš Otec(modlitba Pána).Táto modlitba obsahuje 7 žiadostí a oslavuje Všemohúceho.Ortodoxná pomocou svojej pomoci potvrdzuje svoju vieru vo Stvoriteľa, vyjadruje svoju pokoru a podriadenie sa svojej vôli, žiada ho, aby mu dal všetko potrebné pre život, pokánie z hriechov a žiada ochranu pred zlom.S „Naším otcom“ sa odporúča začať akúkoľvek výzvu k Pánovi.
 2. Teotokos Virgin, radujte sa.V tejto modlitbe veriaci žiada o príhovor Matky Božej, oslavuje ju.S „Pannou Máriou, Raduj sa“ by si mal začať petíciu Panne.
 3. Symbol viery(„Verím“).Modlitba sa používa na potvrdenie vlastnej viery.

Uvedené tri modlitby sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného pravidla modlitby.Sú tiež univerzálnej povahy a možno ich vysloviť v každom životeincidentu.

Modlitby za konkrétne kategórie

Rozhodujúcimi kritériami v živote najmodernejších ľudí súzdravie ,rodinná pohoda , finančná stabilitaabezpečnosť- iba s ich kombináciou môžeme hovoriť o všeobecnom blahu.Ak niektorá z týchto oblastí nefunguje správne, pravoslávne modlitby môžu pomôcť opraviť a sprísniť ju.

Modlitba Najsvätejších teotokosov za zdravie

Túto modlitbu možno povedať v čase choroby, pred ikonou Panny Márie, v chráme alebo doma.Spolu s tradičnými liekmi urýchľuje regeneráciu.Nevyhnutnou podmienkou je, že osoba postihnutá chorobou alebo ktokoľvek sa za ňu modlí, musí byť pokrstená.Text modlitby v ruštine:

Dve modlitby za rodinu

 1. Prvá modlitbaadresovaná Božej Matke pomáha posilňovať rodinu, udržuje v nej vzájomné porozumenie a chráni pred všetkými zlými a zlými úmyslami.Text:

 1. Druhá modlitba , určená Pánovi, posilňuje lásku medzi manželmi a dáva rodinné šťastie.Text:

Modlitba za Spiridona Trimifuntského za finančnú pohodu

Táto modlitba, adresovaná sv. Spyridónovi z Trimyphuntu, sa číta vo všetkých situáciách týkajúcich sa financií a materiálneho bohatstva (práca, predaj a nákup nehnuteľností, uzatváranie zmlúv, obchodná pomoc, zvyšovanie platov aatď.).Text je nasledujúci:

Krátka modlitba za ochranu a požehnanie - Ježiš

Napriek svojej stručnosti patrí k najmocnejším modlitbám.Používa sa pre silnú potrebu príhovoru, ochrany a požehnania Pána Ježiša Krista.Modlitba pomáha, keď nie je čas vysloviť dlhší text.Modlitba slov Ježiša:

„Žalm 90“ je najsilnejšou ochrannou modlitbou

Ďalšou z najsilnejších pravoslávnych modlitieb recitovaných s cieľom získať ochranu v nebezpečných a život ohrozujúcich situáciách je „ Žalm 90 “ („Žijeme v pomoci najvyšším“).Rovnako ako silný nepreniknuteľný štít dokáže ochraňovať ctiteľa pred akýmkoľvek negatívnym výsledkom.Modlitebný text:

Počúvajte modlitby a piesne online

Počúvajte ortodoxné modlitby pre všetky príležitosti životy môžu byť online na našej webstránke:

Táto zbierka obsahuje 37 silných pravoslávnych modlitieb.

Ako správne používať modlitby?

Pravoslávna modlitba sama osebe je dosť účinná.Ale aby to mohli väčšie sily počuť a ​​poskytnúť modlitbe včasnú pomoc, musí byť modlitba správne vyslovená.

 • Najlepší čas na modlitbu, aby apeloval na vyššie sily, je zvoliť si ráno alebo večer - toto je najpriaznivejšie obdobie, keď človek nie je obklopený denným zhonom, jeho vedomie je maximálne slobodné a jeho telo je uvoľnené.
 • Pred začiatkomsviatosť modlitby sa musí sústrediť, zbaviť sa cudzích myšlienok v hlave.Mali by ste sa modliť v pokojnom stave, bez zhonu, snažiť sa pochopiť význam každého slova a nechať ho prejsť cez vás.
 • Je lepšie uprednostniť krátke modlitby, ktorých obsah je pochopiteľný, ako mechanicky a bez pochopenia hovoriť o modlitbách, ktoré sú dlhé.A je lepšie brať nie kvantitu, ale kvalitu.Jedna modlitba, povedaná s porozumením, z dolnej časti môjho srdca, bude oveľa užitočnejšia ako stovky bezduchých čítaní textov.
 • Človek sa musí otočiť k vyšším silám, buď stojaceho alebo na kolenách.V prípade choroby alebo na ceste je povolené sedenie alebo ležanie.
 • V modlitbe sa človek musí pýtať nielen na seba, ale aj na svojich príbuzných alebo blízkych, najmä vo chvíľach ich úzkosti.Môžete tiež spomenúť svojich chorých, modliť sa k Bohu za ich odpustenie.
 • Prítomnosť modlitebnej skúsenosti veriaceho robí aj svoje vlastné opravy.Ak kresťan prišiel k náboženstvu len nedávno a jeho modlitbová skúsenosť je veľmi zlá, cirkev mu zakazuje, aby sa vlastnými slovami obracal k vyššej moci.Ortodoxné modlitby za začiatočníkov sa ľahšie dajú, ak nahlas vyslovujete texty, pracujete na intonácii a jasne vyslovujete každé slovo.
 • Modlitby vyslovené v stenách liturgickej inštitúcie sa vyznačujú väčšou silou, takže by ste sa nemali báť ísť do chrámu, navyše ju musíte navštíviť čo najčastejšie.
 • Nikdy by sme nemali zabudnúť na oslavovanie Pána a vďaku za neho.Na tento účel je možné prečítať modlitby vďaky a oslavy.

Mnoho pravoslávnych kresťanov sa obracia na všetky modlitby pri všetkých príležitostiach.Bohužiaľ, nie všetci predstavitelia modernej spoločnosti vedia, ako tieto modlitby správne používať.V modlitbe nie je potrebné žiadať splnenie akejkoľvek túžby.Najprv sa musíte obrátiť na Pána so žiadosťou o udelenie dôvodu a podpory, ktorá len pomôže nájsť správne východiská zo stanovených okolností a dosiahnuť akékoľvek ciele.Je tiež potrebné viesť maximálne spravodlivý život a nedovoliť hriešnym vášniam uchopiť dušu, pretože hriechy stavajú múru medzi Bohom a človekom.