Pravoslávne modlitby pred spaním

Dlho spala zle kvôli neustále mučiacim nočným morám.Otočil som sa o pomoc známemu otcovi.Odporúčal prečítať si niektoré pravoslávne modlitby pred spaním.Po nejakom čase problémy so spánkom zmizli, ale aj naďalej sa modlím - moja duša sa stáva ľahšou, cítite sa bližšie k Bohu a už som na to zvyknutá.Zdieľam svoj recept, ako sa zbaviť nešťastia, negativity a nočných můr a textov modlitieb.

Obsah
 1. Prečo sa modliť pred spaním
 2. Čo sa modliť za nadchádzajúci sen
 3. Pravoslávne modlitby za dobrý spánok
 4. Večerné modlitby: ako a koľko čítať
 5. Texty modlitieb
Prečo sa modliť pred spaním

Dokonca veľa veriacich stratilo zvyk modliť sa v noci.Za svetskú márnosť je zabudnutá láska k Bohu, vďačnosť Stvoriteľovi.V modlitbách Ho nielen oslavujeme a žiadame od každého svojho vlastného: má priaznivý vplyv na náladu, stav mysle a dokonca aj na spánok.Veriaci sa každý deň konajú tak, že sa s láskou obracajú k Všemohúcemu a ochotne odpovedajú na modlitby.

Pravoslávna tradícia hovorí: Deň vďakyvzdania Pánovi za deň života by sa mala ponúkať každý deň ráno a pred spaním.Čítanie ranných modlitieb vytvára správnu náladu na celý deň a večerné modlitby - slovami poďakovať Pánovi za posledný deň, činiť pokánie z hriechu, chrániť dušu pred nečistotou.Stvoriteľ by sa nemal oslovovať v ťažkom období života, ale neustále.

Cirkev hovorí o potrebe čítaniašpeciálne petície, ktorých texty sú uvedené v modlitebnej knihe.Názor otca Anatolyho je trochu odlišný: veriaci je už spojený s Bohom, a preto mu stačí, aby sa k nemu obrátil svojimi vlastnými slovami, vychádzajúci zo srdca.

Čo sa modliť za nadchádzajúci sen

Človek zhromažďuje počas dňa veľa negativity a únavy, hreší a je pod vplyvom zlých ľudí.Pred spaním si pamätajte, požiadajte o ochranu Boha.Modlite sa za to, čo je pre vás dôležité:

 • Požehnaný sen;
 • Chráňte pred satanom;
 • Žiadosti o správu pokojného anjela;
 • Žiadosti o ochranu;
 • Dobré myslenie;
 • vyslobodenie z pokušenia a zbabelosti;
 • Trpezlivosť a pokánie;
 • Chastný život a poslušnosť;
 • Oslobodenie od večného utrpenia;
 • Spása duše a tela;
 • Absolútnosť;
 • Oslobodenie od nepriateľov a ich kazivý vplyv.

Apoštol Pavol v liste Tesalonickým povedal, aká dôležitá je nočná modlitba.Pokúste sa otvoriť modlitebné knihy častejšie aj napriek hektickému životu.Veriaci v zápisnici z čítania modlitby nevyjadruje len vďačnosť a žiada niečo vlastné - stáva sa bližšie k Bohu.

Pravoslávne modlitby za dobrý spánok

Máte nočné mory?Pokusy zaspať zlyhajú kvôli problémom a obavám?Modlitba za sen urobená v príhovore Kráľov nebies, Matky Božej, Ježiša Krista a iných svätých tvárí je schopná sa s tým vysporiadať.

Text modlitby hovorí o tom, ako sa zbaviť problémov so spánkom.Príbeh jeho života je dosť smutný: jeho príbuzní mu závideli kvôli schopnosti vidieť Božie sny, interpretovať ich, odhaľovať budúce udalosti a jeho bratia otvorene nenávideli sv. Spravodlivého Jozefa.Starší brat ho predal do otroctva, potom Jozef skončil v Egypte, kde sa mu podarilo získať pánovu láskavosť.Zdalo by sa, že život sa stáva tolerantnejším, ale z neznámeho dôvodu bol mladý muž nenávidený manželkou egyptského pána, ktorý urážal Jozefa pred manželom.Keď uväznený predpovedal hlad v Egypte, veril mu faraonov syn.Predpovede sa splnili a spravodliví boli prepustení a boli vymenovaní za hodnostárov.Modlitba k svätému Jozefovi sa najlepšie robí na ikone.

Môžete sa modliť za dobrý sen s anjelom strážnym.

Večerné modlitby: ako a koľko čítať

Na konci dní je človek ponorený do svetských záležitostí, starajúc sa o svoj každodenný chlieb.Cez deň nevedomky robíme niektoré chyby, hriechy, pri ktorých je potrebné činiť pokánie.Preto vo večerných hodinách sa oplatí vracať myšlienky k Bohu, aby ste v nový deň mohli pred ním vstúpiť čisté.Na začiatku a na konci dňa proste Pána, aby vás podporil modlitbou vydanou s čistými myšlienkami a otvoreným srdcom.

Modlitba sama o sebe nesie ohromnú moc a podporuje vieru v ľudí.Vyberte jeden alebo viac a zapamätajte si text.Sila výrazných modlitieb nie je medzi nimi, ale vo vzťahu k tomu, kto číta Bohu.Nezáleží na tom, v akej polohe budete, či budú obrázky vo vašich rukách.Adresa Saints and KingsNebeské slová sa môžu odučiť a dopĺňajú modlitbu pokáním alebo príbehom o udalostiach, ktoré vás vzrušujú.Nepripravený sa obrátiť na Stvoriteľa, prečítať si modlitbu k Anjelovi strážnej alebo Panne Márii.

Malo by sa to chápať zmysluplne, bez zhonu, premýšľaním nad hovorenými slovami.Modlitba sa musí robiť úprimne.Ak ste úplne vyčerpaní a nemáte silu na prečítanie úplného pravidla, modlite sa krátkou modlitbou.Lepšie ako čítať posvätné slová „na predstavenie“.

Pre Boha nie je také dôležité, koľko času venujete modlitbám, hlavnou vecou je pravidelnosť.Čítajte každú noc modlitby, kultivujte zvyk a vyhnajte hriešnu lenivosť - verte mi, je to ťažšie, ako sa zdá.Nenechajte sa rozptyľovať a prerušovať.

Texty modlitieb

Spoločenstvo s Bohom má pozitívny vplyv na ľudí.Sväté slová môžu zabrániť nešťastiu a chorobe, zmeniť predpoklady k lepšiemu, oživiť lásku a šťastie.Tieto mocné slová „fungujú“ však znejú iba z úst veriaceho.

Modlitba v noci pred spaním je pravoslávna tradícia a spôsob, ako ju počuť.Pôvodné texty sa podávajú v cirkevnom slovanskom jazyku, ale obyvatelia megacitov ho pravdepodobne nepoznajú, a preto sa oboznámte s modlitbami v ruskom jazyku všeobecne.