Pravoslávne modlitby za deti a ich blaho otca a matky kedykoľvek

Pre každého rodiča je dôležité, aby malo dieťa v živote menšie problémy, aby vyrastal ako racionálny a zdravý človek.Na tento účel matka a otec často používajú ortodoxné modlitby za deti v nádeji, že sa stanú úspešnými a splnia si svoje sny.Pre svoje dieťa sa môžete obrátiť na Boha v akejkoľvek situácii, aj keď všetko pôjde dobre a v živote nie sú žiadne ťažkosti.

Obsah
 1. Ako sa rodičia správne modlia
 2. Sila rodičovských modlitieb
 3. patrónovia detí: ktorí sa modlia
 4. Fyzická choroba
 5. Ochorenia ducha, zlý vplyv
 6. Modlitby za dieťa pri rôznych príležitostiach
 7. Tipy pre veriacich rodičov
 8. Záver
Ako správne modliť rodičov

Aby bolo spoločenstvo s Bohom plodné a prinieslo jeho prospešné ovocie, je nemožné modliť sa za dieťa.formálne zapadnúť.Je potrebné:

 • jasne a jednoducho formulovať ich žiadosti;
 • poznať pravoslávne texty;
 • Vždy hľadajte dostatok času na nebeské posolstvo.

Môžete sa modliť všade.Hlavná vec je, že atmosféra by mala byť pohodlná, tichá a pokojná.Ideálne je samozrejme pravoslávna cirkev, v ktorej môžete tiež poslať poznámku, veriaci rodičia však pred domácimi ikonostasmi modlia Pána za svoje deti.Ak súčasne horí sviečka alebo lampa.Ikona môže byť ľubovoľná, ale stalo sa tak, že o dieťati najčastejšieotoč sa k Panne.

Sviatosť môže byť vykonaná v úplnej samote.ale je to možné v prítomnosti dieťaťa.Predtým, ako začnete, nezabudnite ho preťať.

Sila rodičovskej modlitby

Srdce matky je vždy blízko jej dieťaťa, aj keď je niekde ďaleko a už úplne nezávislé.Akýkoľvek, aj malý významný problém zanecháva stopy na duši rodičov a vyvoláva obavy.Matky žiadajú svätých a Krista, aby nenechávali deti bez krytu, aby im pomohli v ťažkej situácii.

Matkina modlitba za choré dieťa je vždy veľmi silná, niekedy pomáha, keď sa medicína vzdáva.Keď sa pacient pripravuje na chirurgický zákrok, sv. Lukáš si často prečíta túto silnú modlitbu za zdravie:

S čím sa rodičia obracajú k nebesiam?Akýkoľvek dôvod môže byť:

 • manželstvo dcéry alebo manželstvo syna;
 • porodenie v ťažkostiach;
 • sa obávajú, že deti môžu klamať zákerní a zlí ľudia;
 • sa obávajú, že mládež podľahne démonickým schémam.

Ak sa modlitba začína ráno, matka jej starostlivosťou chráni celý deň.Pri večernej modlitbe sa všetky nočné strachy nervózny spánok nedotkne spiaceho človeka.Nemôžeme ignorovať požehnanie.Slúži ako kľúč k úspechu pre milovanú osobu.Ak bude jeho matka požehnať, bude na pleciach syna alebo dcéry každé dobré, dokonca veľmi ťažké podnikanie.

patrónovia detí: za koho sa modliť

Toto sú takmer všetky nebeské hviezdy.Je obvyklé ich kontaktovať, ak k nim dôjde.nešťastia alebo strach z osudu a života vášho dieťaťa.Je lepšie požiadať o príhovor v závislosti od konkrétneho problému.

Fyzické choroby

Ako už bolo uvedené, Matka Božia najčastejšie žiada o zdravie svojho milovaného dieťaťa.Opakovane ju oslavujú zázračné javy za pomoci telesných chorôb.Od staroveku je známych veľa zázrakov vytvorených zázračnými ikonami s jej tvárou.Na úspešné prekonanie všetkých vredov dieťaťa sa nad jeho postieľku umiestni ikona Panny.Takže je vždy pred jej očami a kráľovná nebies sa o neho bude starať pred svojím Synom.

Ak je dieťa také choré, že ho umiestnili do nemocnice, oplatí sa modliť sa s otcom a matkou dieťaťa mučeníka Tryphona.Kňazi odporúčajú, aby mu poslali svoje odvolania v prípade, že už bol predpísaný chirurgický zákrok.Hovoria, že s pomocou svätca bude operácia úspešná a zotavenie bude rýchlejšie.

Modlitba za starú matronušku veľa pomáha, najmä pre novorodencov trpiacich záchvatmi.Svätému sa hovorí aj v prípade silných nachladnutí, vírusových infekcií, dlhého a neprimeraného plaču dieťaťa akéhokoľvek veku.

Ochorenia ducha, zlý vplyv

Ak sa zistí, že dospievajúci je v nejakej závislosti, potom na záchranu príde Svätý Spasiteľ.,Vďaka úsiliu rodičov a Pána bude dieťa schopné rozlúčiť sa so zlými návykami.Spasiteľ osvieti, poučí a ukáže, kto je skutočným priateľom a kto je škodcom medzi jeho pochybnými kamarátmi.

Ak sa dieťa náhle stane hrubým, zastaví sarešpektovať otca a matku, nepočúvať starších, potom sa tu obracajú k Všemohúcemu.

Modlitby za dieťa v rôznych prípadoch

Ak si matka a otec želajú chrániť dieťa pred každodennými problémami, chrániť ho v nepredvídaných prípadoch, malo by sa kontaktovať jeho anjel strážny.Koniec koncov, vždy je tu, počnúc prvými okamihmi až po posledný.Sprevádza, podporuje cestu života, niekedy dáva znamenia.Bohužiaľ, nie každý ich sleduje.Avšak vrúcna modlitba voči Strážcovi nadobudne účinnosť, ak bude čistá a úprimná.

Keď posielate syna alebo dcéru na cestu, nezáleží na tom dlho alebo len pár dní, matky sa modlia za Nicholasa Wonderworkera za jeho ochranu a starostlivosť o vlastnú krv.Obzvlášť často by ste sa mali modliť za mučeníka, ak je syn povolaný na vojenskú službu v armáde.Osobitnú ochranu samcov poskytuje George Victorious.Modlitba otca za syna, ktorá sa číta niekoľkokrát, môže mať silný účinok.

Bláznivá matka Ksenia neopustí svoje deti bez dobrej láskavosti, ktoré nedostanú jasnú myseľ, pomáha zmierňovať ťažký osud mentálneretardované deti a deti s telesným postihnutím.Nesmieme zabudnúť na svätca, ktorého meno má dieťa.Modlitby k nemu pomôžu prilákať súcit s vaším dieťaťom.

Poradenstvo pre veriacich rodičov

Modlitebná práca nie je jednoduchá.Boh nezabudne na nikoho na zemi, ale iba on rozhodne, čo dá človeku a čo onnaozaj potrebné.Nemali by ste očakávať, že sa všetko náhle stane skutočnosťou.Medzi kresťanmi existujú pochybnosti, myslia si, že Pán je zaneprázdnený niečím dôležitejším a ich modlitby ho jednoducho nedosiahli.V skutočnosti je veľa vidieť a pochopiť až o nejaký čas neskôr, niekedy veľmi dlho.

Modlitby nesmú byť nešťastné, mumlať proti Všemohúcemu.Žiadosť prichádza iba vtedy, keď to považuje za správne a nevyhnutné.Je lepšie sa modliť a dostať odplatu podľa vašej viery.Rodičia by mali byť príkladom, ktorý svojim deťom objasňuje, čo je hriešne a čo je pravda, ako sa majú modliť.

Modlitby otca a matky za svoje deti sú veľmi účinným amuletom.Keď jeden z nich žehná dieťaťu, duša vyvíjajúceho sa mladíka vstrebáva Ducha Svätého.V živote bude šťastný, jeho viera bude silná, dosiahne výšky, o ktorých sníva.

Záver

Každá pravoslávna matka by mala pred nebeskými silami pracovať na blahu jej detí.Ak sa k nej pripojí aj otec, modlitba bude ešte silnejšia.Modlia sa za svätých a za Pána:

 • , aby dieťa neochorelo alebo sa zlepšilo rýchlejšie, ak prekoná chorobu;
 • o šťastnom rodinnom živote a dobrom manželovi (manželke);
 • žiada o oslobodenie od všetkých závislostí (použitie alkoholu a tabaku bez závislosti na drogách a závislosti od žien);
 • , aby sa dobre študovalo, nebojte sa ísť do jeho sna dosiahnuť úspech.