Pravoslávne modlitby za zlé oko a korupciu

V živote sa často stáva, že sa čierna čiara náhle začína: zlyhania a problémy nasledujú jeden po druhom, objavujú sa zdravotné problémy (často vážne), zhoršuje sa finančná situácia - vo všeobecnosti všetko klesá.

Osoba navyše nemôže vysvetliť dôvod takýchto drastických zmien negatívnej povahy.Odpoveď je jednoduchá: chybou všetkých nešťastí je negatívny magický efekt vo forme poškodenia alebo zlého oka.V týchto ťažkých chvíľach sa obete často obracajú na služby kúzelníkov.Skutočný kresťan však najprv požiada o pomoc vyššie sily a urobí to pomocou pravoslávnej modlitby zo zlého oka a korupcie.

Rozdiel medzi zlým okom a kazom

Zlé oko a kazom sú si navzájom podobnésú negatívnym druhom magického účinku.Líšia sa silou svojho vplyvu na obeť.

Zlé oko je charakterizované viacslabá a ľahká akcia.Stáva sa to najčastejšie neúmyselne.Existuje určitá skupina ľudí, ktorí sa nazývajú „pútaví“ (hovorí sa tiež, že majú „zlé oko“).Títo ľudia majú tendenciu hromadiť veľký náboj negatívnej energie, negatívnych emócií samých o sebe.Táto negativita sa prenáša na inú osobu (obeť), zvyčajne prostredníctvom závisti, počas ktorej sa v živote obete zistí stabilný pruh nešťastia a zlyhania sa začnú doslova označovať na pätách.Energicky slabí ľudia riskujú, že sa dostanú pod vplyv zlého oka.

Korupcia je oveľa silnejším a hroznejším negatívnym magickým účinkom, ktorý desí ľudí, ktorí sú skeptickí voči čarodejníctve.Najbežnejšie odrody sú:

  • Poškodenie zdravia - prejavuje sa tým, že vedie k oslabeniu imunity obete, v dôsledku čoho často ochorie na dlhú dobu.,Chronické ochorenia sa môžu zhoršiť alebo môžu vzniknúť nové, ktoré sa ťažko liečia tradičným lekárskym ošetrením.
  • Korupcia peňazí - ovplyvňuje materiálnu sféru života a často sa vykonáva proti obchodným konkurentom, úspešnejším obchodným partnerom a ne priaznivcom.Takéto poškodenie spôsobuje obeti rôzne finančné problémy.
  • Poškodenie pre šťastie - zvyčajne to robia závislí ľudia, ktorí sú nešťastní, úspešní a úspešní v iných a nedávajú pokojný život.
  • Poškodenie smrti je najsilnejšie spomedzi všetkých vyššie uvedených druhov škôd.Vedie k smrteľnýmvýsledok.Jeho odstránenie zvyčajne vyžaduje obrovské množstvo úsilia a času a často podlieha iba skúsenej osobe.

Zlé oko alebo kaz je „nekonvenčné ochorenie“, a preto ho „lieči“ nekonvenčným spôsobom.Niektorí pomáhajú čarodejníckym sprisahaniam a kúzlam, ale oveľa efektívnejší je pokarhanie pravoslávnych modlitieb.

Aké ortodoxné modlitby je možné čítať, aby sa odstránilo zlé oko a kazí sa? ​​

Cirkev tvrdí, že zlé sily nemôžu ublížiť veriacemu, ak sú jeho myšlienky čisté a jeho srdce je naplnené vierou a láskou k svojim susedom.Kresťan by sa mal obracať na modlitby iba s mysľou očistenou od všetkého zbytočného.„Nadbytočný“ znamená všetku negativitu, ktorá môže preniknúť do myšlienok človeka a zostať tam.

Ak sa ortodoxný stal obeťou zlého oka alebo kazenia, nemal by myslieť len na pomstu svojim „páchateľom“ - namiesto toho je lepšie obrátiť sa na svojich nebeských patrónov modlitbou, žiadať ich o zdravie a ochranu pred nepriateľmi ].Jeho modlitby so žiadosťou o zbavenie sa negatívneho vplyvu čarodejníctva je možné adresovať:

Môžete si prečítať aj modlitby „ Náš Otec “ a „ Život v pomoci “ (Žalm 90), obidva texty majú veľmi silnú mocOchranná energia sa považuje za pravoslávnujeden z najsilnejších.

Texty pravoslávnych modlitieb z korupcie a zlého oka

Adresa anjelu strážneho

Anjel strážny je najbližším príhovorníkom človeka.,Počas svojho života chráni svoje oddelenie a modlí sa za neho Stvoriteľa.Vo chvíľach, keď veriaci cíti potrebu chrániť sa pred zlom, zlyhaniami, chorobami (vrátane tých, ktoré sú spôsobené temnou mágiou), môže sa modliť k nebeskej strážke :

[[PDN 76]

Namiesto zátvoriek by mal veriaci uviesť krstné meno, ktoré mu bolo dané.Povedanie tejto modlitby si nevyžaduje osobitný obrad.Je vhodné si zapamätať celý text a prečítať si ho v akomkoľvek zložitom okamihu.

Modlitba od korupcie a zlého oka k sv. Cypriánovi

Modlitba za svätého Cypriana, ktorú je možné prečítať kedykoľvek a aj viackrát, pomôže odstrániť kliatbu spôsobenú zlým okom alebo poškodením.deň.Jeden z rodičov to môže vysloviť, ak malo dieťa zlý vplyv na čarodejníctvo - to sa musí urobiť nad hlavou dieťaťa.Slová sa môžu uvádzať aj na vode, ktorá by potom mala obeť umývať.

Text modlitby :

Okrem toho je možné vysloviťaj ďalší modlitebný text ]:

Účinnosť týchto dvoch pravoslávnych modlitieb je spôsobená tým, že Cyprián bol najprv čarodejníkom, ale potom sa dokázal vzdialiť od vplyvu temných síl a prijal kresťana.viera.Medzi veriacimi sa stala výzva, aby sa zbavil závisti, zlého oka a poškodeniadruh tradície.

Modlitba k moskovskému matronovi

Modlitba adresovaná blahoslavenej starej matke Matronovej bude tiež schopná chrániť pred vplyvom čiernej mágie.Keď sa cítite duševne alebo fyzicky nepohodlne, obráťte sa na Matronushkuso slovami :

Po vyhlásení tohto modlitebného textu sa odporúča, aby ste si sami na znak kríža uložili trikrát.trikrát prehltnúť svätú vodu napísanú v kostole.

Môžete tiež požiadať Matrona, aby sa zbavila zlých kúziel v stenách chrámu umiestnením niekoľkých sviečok pred jej ikonu.

Modlitebný rituál proti korupcii a zlému oku adresovaný Nicholasovi Wonderworkerovi.

Modlitby zamerané na Nikolaja Ugodnika zachránia zlé a zlé oko.Pomáhajú aj vo veľmi závažných prípadoch - keď je efekt čarodejníctva veľmi silný a ďalšie prostriedky na jeho odstránenie sú zbytočné.Môžete sa modliť za svätého Mikuláša za seba a za svojich blízkych, ktorí trpeli temnou mágiou.

Modlitebný obrad sa koná v niekoľkých etapách:

  1. Choďte do chrámu a nariadte zdravotnícku službu tým, ktorí trpia negatívnym vplyvom.
  2. Uctievajte obraz svätého Mikuláša, zázračného pracovníka v kostole, postavte pred ňu 3 sviečky a povedzte: „Zázrakový robotník Nikolai, rozmaznajte rodinu rodiny, chráňte nás pred aférami nepriateľa“ ] .Krížiť.
  3. V chráme kupujte ikonu svätca, 12 sviečok a požehnanú vodu.
  4. Keď prišiel domov, odišiel do dôchodku, položil na stôl ikonu starého muža, nádobu so svätou vodou a zapálil všetkých 12 sviečok.Prečítajte simodlitebný text:

Po tom, čo svätý Mikuláš povedal modlitbu, musí sa prekrížiť a prehltnúť trochu svätej vody.Táto požehnaná voda by sa mala pridať do jedla a nápojov všetkým členom vašej rodiny.Modlitebný rituál sa môže opakovať po 2 týždňoch, ak nie sú okamžite zjavné významné výsledky.

Modlitebné obrady k Ježišovi Kristovi a všetkým svätým

V prípade poškodenia alebo zlého oka môžete požiadať o uzdravenie Syna Božieho a všetkých svätých naraz.Modlitba, ktorá sa im adresuje, je veľmi mocná a pomôže zbaviť sa škodlivého magického vplyvu.Chráni pred nepriateľmi, chráni pred ľudskou nenávisťou, hnevom a závisťou.

Modlitba, ktorej text je uvedený ďalej, sa môže tiež použiť ako bariéra, ktorá sa má čítať, aby sa zabránilo negatívnym účinkom čiernej mágie.

Na vykonanie modlitebného rituálu s cieľom odstrániť poškodenie alebo zlé oko musíte najskôr kúpiť 7 sviečok v kostole.Trvanie obradu je jeden týždeň.

Opis rituálu. Ráno položte na stôl všetkých sedem sviečok, zapálte jednu z nich, povedzte text modlitby 7-krát (pokiaľ možno z pamäti, naučte sa text vopred srdcom):

Nechajte zapálenú sviečku zapáliť až do konca, zbierajte popol zo stola a vyhoďte.Nasledujúce ráno zopakujte rituál s druhou sviečkou.Pokračujte, kým sa nepoužijú všetky sviečky.

Cirkevný rituál z korupcie a zlého oka modlitbou „Náš otec“

Všetko, čo je potrebné na odstránenie vplyvu zlých síl, je poznať.zapamätať si modlitbu „Náš Otec“.V nedeľu by mal veriaci ísť do chrámu, kúpiť si sviečku, zapáliť ju a držiac v ľavej ruke 9-krát prečítať Pánovu modlitbu:

Po každej dobepotrebné sa zatieniť znakom kríža.Rituál pri jeho dokončení sa musí posilniť vyhlásením nasledujúcich slov 12-krát:

„Zdravie, šťastie, čistota, prosperita, láska, šťastie.Amen! “

Tento rituál je silný a dostatočne rýchly vedie k požadovanému výsledku, ale v prípade potreby sa môže opakovať ďalšie dve nedele.

Modlitba „Život v pomoci“ je obranou proti všetkému zlu.

Žalm 90, známy aj ako modlitba „Život v pomoci“, má obrovskú ochrannú silu.Môže byť tiež použitý ako talizman proti negatívnym magickým účinkom, od intríg a závisti zlých ľudí.Je dobré, ak veriaci píše text tejto modlitby na kúsok papiera a nesie ho blízko seba, aby si zaistil silnú podporu vyšších síl. Text modlitby „Život v pomoci“ :

Svet, v ktorom žijeme, je miesto, bohužiaľ, nie bezpečné.Je v ňom priveľa zla - oveľa viac, ako by sme chceli.Preto ochrana seba, rodiny a priateľov je prvoradou úlohou každého veriaceho.A práve v tomto môžu veľmi pomôcť pravoslávne modlitby adresované Pánovi Bohu a Jeho svätým svätým - hlavná vec je, že pevná viera vo vyššie sily nikdy nezmizne.vo vašom srdci.