Prečo existuje karmické spojenie medzi ľuďmi

V našom živote je všetko usporiadané podľa osobitných zákonov, z ktorých jeden je zákon karmy, tj odplata za činy, myšlienky a skutky spáchané osobou.Ak sa ponoríte hlbšie do tejto témy, nevyhnutne narazíte na taký koncept, ako je karmické spojenie medzi mužom a ženou.Aké sú príčiny jeho výskytu a spôsoby eliminácie, prečítajte si o tom v našom materiáli.

Čo je karmické spojenie

Karmické spojenieje odrodaenergeticko-informačné spojenie medzi dušami dvoch ľudí, ktoré v skutočnosti stelesňujú zákony karmy z konkrétnych dôvodov a so špecifickým účelom.

Spojenia môžu byť dvoch typov:

 • svetlé(pozitívne) - pozorujú sa na príkladoch príbuzných duší, ktoré navzájom harmonicky pôsobia.;
 • tmavý(negatívny, sivý) - keď sú ľudia spojení kvôli svojim negatívnym činom spáchaným v minulých inkarnáciách.

Existuje aj niečo ako karmický uzol, - je to tiež druh veľmi silného temného spojenia, ktoré obyčajní ľudia nemôžu zlomiť samy osebe, kým súnedostanú povolenie od vyšších mocností.

Živý príklad karmického spojenia medziľudia, keď sa chcú rozviesť, ale nemôžu to urobiť na dlhú dobu (stále existujú určité prekážky, ktoré bránia ľuďom v odchode).A aj keď sa usilujú ukončiť svoj vzťah so všetkou svojou silou, sú nútení pokračovať v komunikácii a zaoberať sa bežnými problémami (spoločné deti, majetok atď.).

Bude to pokračovať presne tak dlho, ako bude trvať, kým ľudia vyriešia svoje karmické dlhy, až kým nebude úplne vypracovaná negatívna karma a zhora nebude vydané povolenie na odstránenie karmického spojenia.

Druhy karmických väzieb

Existujú také druhy väzieb:

 1. Dlhopis, ktorý ide hlboko dolev minulých inkarnáciách , v ktorých duše ľudí opakovane pretínali a naplňovali sa negatívnou alebo pozitívnou energiou.Malo by sa poznamenať, že väčšina ľudí, ktorí s nami úzko súvisia, sú naše minulé karmické spojenia, dobré (čo nás robí silnejšími a lepšími) a negatívne, ktoré v sebe nesú deštruktívnu energiu.
 2. Spojenie, ktoré sa plánovalo pred fyzickým prejavom duší .To znamená, že obe duše sa dohodli na stretnutí sa na Zemi v určitom časovom období, aby vykonali určitý druh spoločnej činnosti.Pripravia sa vopred na svoje stelesnenie, zvážia úlohy, ktoré budú musieť spoločne riešiť v hmotnom svete.A karma určuje, na akom mieste, v aký čas a kedyza akých podmienok dôjde k ich spoločným činnostiam.
 3. Je tiež možné spojiť ľudí , ktorí nie sú príbuznými.Do tejto kategórie patria manželia, priatelia a kamaráti, kolegovia, obchodní partneri - vo všeobecnosti všetci ľudia, s ktorými sme počas celého života v úzkom kontakte.Takéto spojenia môžu byť konštruktívne aj deštruktívne.

Pozrite si toto video, ktoré vám povie veľa zaujímavých vecí:

Znaky karmickej komunikácie

Stále najobľúbenejšiepohľad - láskavá príťažlivosť medzi pohlaviami.Ako ľahké je odlíšiť ich od harmonických vzťahov?Mali by ste sa bližšie pozrieť na prítomnosť takýchto príznakov.

 1. Vo vzťahochsa objavujú neuveriteľne silné emócie (žiarlivosť, vášeň, strach, vina).V dôsledku takýchto intenzívnych emocionálnych zážitkov sa ľudia stanú závislými na sebe.V tomto prípade jeden z partnerov alebo obaja majú tendenciu zveličovať a neadekvátne reagovať na určité momenty v živote.

Hlavným dôvodom tohto krokusú nevyriešené konflikty osobnosti.Preto sú ľudia navzájom priťahovaní, aby odstránili takéto nesprávne správanie.A keď bude lekcia vypracovaná a ľudia budú môcť úplne vyčerpať svoju negatívnu karmu, konflikt postupne zmizne, partneri sa buď ticho rozptýlia alebo zostanú vo vzťahu, ale stanú sa oveľa harmonickejšími.

 1. Ďalším jasným znakombude vzťah, ktorý vznikolveľmi rýchlo.V tomto prípade sa partneri spravidla veľmi líšia vo svojich charakteroch, životných pozíciách, svetonázore a tiež majú odlišné spoločenské postavenie.Často hlboko vo svojich srdciach sa navzájom najlepšie nezaobchádzajú, ale akoby podľahli extrémnej hypnóze a nedokážu sa nezávisle vymaniť zo vzťahu.

V takýchto vzťahoch zvyčajne prevláda sexuálny aspekt - ľudia sú takí nadšení, že sa nedokážu roztrhnúť, chcú sa znova a znova naplniť sexuálnou energiou.Možné je aj emocionálne spojenie.Vo veľmi zriedkavých prípadoch existujú páry, v ktorých sú milenci úzko spojení na všetkých úrovniach.Toto je najmocnejšie spojenie, ktoré je neuveriteľne ťažké prerušiť.Partneri budú môcť odísť iba vtedy, keď budú vedieť všetko, čo by mali mať v sebe, a potom sa vynuluje počítadlo karmy.

 1. Smrteľnosť a tragický koniecsú ďalším náznakom prítomnosti karmického vzťahu.Pozoruhodným príkladom bude milostný trojuholník.Základom vzťahov takého plánu je najsilnejšia emocionálna alebo sexuálna pripútanosť.Muž a žena, ktorí zostávajú v takomto vzťahu, majú pocit, že sa nemôžu rozlúčiť, ale zároveň sa nemôžu a harmonicky zdržiavať, pretože sú neustále konfrontovaní s rôznymi prekážkami a prekážkami.Vo väčšine prípadov je koniec takéhoto vzťahu dosť tragický.
 2. Ďalším znakom karmického vzťahu medzi milencamije manželský zväz, v ktorom jedenpartner je drogovo závislý, alkoholik, duševne chorá osoba alebo má obmedzené schopnosti.Druhý partner považuje takýto vzťah za samozrejmý a verí, že nemá právo opustiť svojho milovaného.Takéto spojenie je jasne nasýtené silným pocitom viny (zvyčajne ho trpia predstavitelia slabšieho pohlavia), ktoré sa tiahne od predchádzajúcich inkarnácií.
 3. Ak muž alebo žena predčasne zomrú(až tridsaťpäť rokov), naznačuje to aj karmický vzťah.V tomto prípade si druhý partner vedome vyberá trest za určité činy z minulosti.
 4. Existuje variant harmonického spojenia , v ktorom sa obe strany týkajú duálnych kamarátov.V takom páre existuje vynikajúce vzájomné porozumenie, úcta, akceptovanie všetkých pozitívnych a negatívnych vlastností vášho spolužiaka bez vôle zmeniť milovaného.Vzťah medzi dušami je veľmi harmonický a plný lásky a mieru.
 5. Prítomnosť výrazného rozdielu vo veku (viac ako pätnásť rokov)je ďalším ukazovateľom silnej karmickej príťažlivosti.Títo ľudia sa nemôžu harmonicky pustiť, aj keď na to majú silnú túžbu.Je to variant veľmi komplexného vzťahu, v ktorom muž aj žena môžu pomôcť svojmu partnerovi zvoliť správnu cestu, a naopak, tlačiť ho nesprávnym smerom, čo zvyšuje množstvo karmických dlhov v súčasnej inkarnácii.

Aký je výhľad?

Teraz je čashovoriť o ďalšej predpovedi.

Ako dlho vydrží karmické vzťahy ?Je to hlavne kvôli ich rozmanitosti- či sa uzdravia alebo ničia (o tom sme hovorili na začiatku článku).

V prípade uzdravovacieho vzťahu , keď sa partneri navzájom dopĺňajú pozitívnou energiou, zdieľajú potrebné skúsenosti a prispievajú k vytváraniu (vytvorte šťastnú rodinu, spoločne vychovávajte deti, vykonávajte spoločnú prácu atď.)), je možné pozorovať prípady, keď to trvá celý život.Takéto vzťahy posilňujú a harmonizujú ľudí a prispievajú k ich formovaniu vo všetkých plánoch.

Ak v takýchto vzťahoch vzniknú konflikty, prechádzajú veľmi rýchlo, zriedkavo, keď končia vážnym objasnením vzťahu.U takýchto párov prakticky neexistuje žiadny rozvod.Dôvodom je skutočnosť, že obe duše sú úzko spojené už pre mnoho inkarnácií.Patria do kategórie spriaznených duší.

Ak existuje negatívny deštruktívny vzťah- takéto vzťahy budú trvať presne tak dlho, ako bude trvať, kým sa obaja partneri budú môcť úplne vrátiť k sebe energii, ktorá bola dlhovaná z predchádzajúcej inkarnácie,a úplne to naplnil.

Typickým príkladom takéhoto vzťahu je nevyžiadaná láska,keď jedna osoba začína strácať hlavu z lásky k inej a druhá zároveň.alebo necíti nič alebo cíti súcit, ktorý je oveľa slabší.Najrozumnejšiev tomto prípade je radou pustiť sa, zatiaľ čo ju bude naďalej naplňovať pozitívnou energiou z diaľky.Toto je, samozrejme, veľmi ťažké, ale je to jediná metóda, ktorá vám umožní harmonicky rozbiť väzby bez toho, aby sa rozbilo ešte viac palivového dreva.

V nerecipročných vzťahochspravidla partneri jednoducho menia úlohy z minulých životov.Napríklad, ak bol manžel v predchádzajúcej inkarnácii o svoju manželku blázon a bola mu ľahostajná, potom sa v súčasnom živote situácia stane znova, ale v opačnom kontexte: muž bude napríklad chodiť a meniť sa a žena ho bude milovať abojovať proti sebe samým.

Je potrebné poznamenať, že dve duše nemusia nevyhnutne znovu vstúpiť do právnych vzťahov - je celkom možné, že k výmene energií dôjde na diaľku.

Je zrejmé, že z väčšej časti nebude karmické spojenie harmonické, čo si bude vyžadovať riešenie určitých otázok, ktoré sa vyskytli v minulých inkarnáciách.Ich riešenie môže byť nereálne, existuje však možnosť kontaktovať odborníka (numerológa, psychika, astrológa), ktorý na základe osobných informácií partnerov pomôže nájsť hlavnú príčinu problému a úspešne ho vyrieši.