Prečo sen poraziť netopiera?

Prečo sen snívať s netopierom?Netopier je športové vybavenie pre hry a je to drevená palica so zosilneným koncom.Netopier v staroveku bol nazývaný klub a bol používaný v bojoch s nepriateľmi.Teraz sa netopier často používa na konkrétne účely - ohrozenie života, sebaobrana alebo lúpež.Čo tento sen znamená pri interpretácii kníh snov?

Všeobecný význam

Interpretácia tohto sna sa mení v súlade so záznamom udalostí videným spiacou osobou.Ak bol netopier použitý ako športové vybavenie pre hry, predstavuje to ťažký boj o dosiahnutie cieľov v živote.Budete sa musieť snažiť, minúť veľa energie a používať obratnosť a vynaliezavosť.

Ak snívateľ jednoducho drží netopier v ruke a nezúčastní sa súťaže , podvedomie upozorní: pasívny prístup k udalostiam neprinesie úspech.Vaše úspechy budú závisieť od vynaloženého úsilia a nie od kontemplácie udalostí zvonku.

Spôsobujú presný úder netopierom v objekte- úspešné dokončenie plánov.Môžete tiež získať výhru v reálnom živote.Chýbajúce, zlomené alebo vynechané kúsky - zlyhania v živote.Ak chcete uspieť, musíte byť opatrnejší a efektívnejší.

Výstražné znamenie

Ak vrták nie je snom v hernej situácii , znamená to stav úzkosti sníva -buď sa bojí nejakej situácie, alebo je v nebezpečenstve.Úder s obuškom - k víťazstvu v nepríjemnej situácii, prekonanie prekážok, dosiahnutie cieľa.

Pociťovať hnev a agresiu počas úderov- komplikovať situáciu v živote.Vaša akumulovaná negatívna agresia povedie ku konfliktnej situácii.Ak ste zničili predmet s pozitívnou symbolikou v klube, je to znak zničenia pozitívu vo vašom vlastnom živote.Mierne nadšenie.

Ak ste sa zúčastnili boja vo snea boli ste tvrdo zasiahnutí do tela, je to znak porážky.Budete nútení brániť sa proti agresívnym útokom životného prostredia a miera poškodenia bude závisieť od počtu prijatých zásahov.Ak chcete vidieť klub, očakávajte konfliktnú situáciu, ktorá čoskoro vypukne.

Pre osobný život

Čo vízia rytmov sľubuje pre osobný život?

Ak žena vidí netopiera , predstavuje to stretnutie s odvážnym mužom.Obzvlášť pozitívny symbolizmus je tento športový nástroj pre slobodné ženy - čoskoro nájdete partnera.

Ak človek sníva o obušku , znamená to, že mu v živote chýbala šanca.Rojko, kvôli jeho vlastnej nerozhodnosti, nepodpíše ziskovú zmluvu, ktorú si bude dlho ľutovať.

Biť s niekým v klube a zažiť radosťje v živote požehnaním.Budete však musieť konať rozhodne a rýchlo, inak šťastie vykĺzne k druhému.Rýchla akcia pomôžesplniť požadované.

Poraziť niekoho z manželov klubom a zovrieťsú dobrými zmenami v rodinnom živote.Manžel bude pozornejší a nežný, očakáva od neho štedré dary.

Porazte paličkou svoje vlastné dieťa- na napätie s ním.Možno, že snílek dostane nepríjemnú správu od učiteľa školy o zlom správaní dieťaťa.V tejto situácii je lepšie brániť svoje dieťa, a nie ho nadávať.

Interpretácia kníh snov

  • Kniha Velesovových snovpovažuje boj s nepriateľom za šancu na zmierenie.
  • ​​
  • Ruská kniha snovinterpretuje taký sen ako víťazstvo nad nepriateľmi v ťažkej situácii.
  • Kniha snov Azarovejinterpretuje sen, v ktorom ste porazili človeka, na stratu života.
  • Interpretácia snu o budúcnostiinterpretuje sen, ako sen Azara, za stratu.
  • Dreamwinter of Wintersa domnieva, že snílek je na pokraji životnej katastrofy.
  • Interpretácia sna Loffainterpretuje tento graf ako pomôcku na uvoľnenie nahromadeného hnevu a stresu.
  • Kniha Wanderer Dream Bookje presvedčená, že tento plán predstavuje zmierenie a vnútornú dohodu so sebou samým.
  • Francúzska kniha snovvidí zápletku toho, ako poraziť svojho manžela, ako posilnenie rodinných vzťahov: váš manžel je s vami potešený.Bití vo sne milenca /-tsa varuje - čoskoro sa vaše tajné spojenie stane známym všetkým.

Freudverí, že tento sen sníva o nedostatku sexuálnych pocitov.Snílek usiluje o okamžité uspokojenie sexupotrieb najkratším spôsobom.Ak nie sú túžby uspokojené, môže sa u človeka vyvinúť tendencia k zvrhnutiu - sadizmus, fetišizmus, masochizmus a ďalšie odchýlky.

Freud tvrdí, že bitie dieťaťa symbolizuje tendenciu k sebavedomiu a bitie mŕtvol je tendencia k nekrofílii.Poraziť alebo zničiť hmyz alebo malé zvieratá je prejavom vlastností pedofílie.