Prečo snívať o umývaní podláh?

Prečo snívate o umývaní podláh?Čistenie sa vykonáva pred dôležitou oslavou alebo udalosťou.Vo sne sa tento význam zachováva.Presnosť interpretácie je však určená mnohými detailmi, napríklad miestom čistenia alebo farbou podlahy.Pozrime sa podrobne.

Obsah
 1. Všeobecná interpretácia spánku o čistení
 2. Miesto čistenia
 3. Druh a farba podlahy
 4. Interpretácia kníh snov
 5. Tip
Všeobecná interpretácia spánku pri čistení

Tradičná interpretácia spánku s vytieraním v domácnosti sa sťahuje alebo dočasne chýba.Ak nemáte v pláne odísť, pripravte sa na stretnutie s hosťami.

Umývali ste podlahy vo sne?Pripravte sa na zmenu života.To, čo budú, závisí od vašej životnej polohy a podrobností zápletky sna.Napríklad ľudia, ktorí sa zaoberajú kariérnym rastom, môžu získať dlho očakávanú povýšenie a zvýšenie platov.Ak bol snílek narušený inými dôležitými otázkami, je možné očakávať zmeny v oblasti života záujmu.

Scenár snového pozemku sa môže líšiť:

 • samotný snívateľ umýva podlahy;
 • čistenie vykonáva niekto iný;
 • podlahy sa umyjú vo vlastnom dome alebo v dome iného;
 • podlahy sa umývajú v neznámej /neočakávanej miestnosti;
 • aký druh vody čistia - špinavý /čistý;
 • ako umývať podlahy - mopom a rukami.

Umývanie podláhsľubuje odmenu za vynaložené úsilie, úspešný kariérny rast.Vaše úspechy v oblasti práce budú zaznamenané a ocenené.Aby sa proroctvo naplnilo naplno,buďte so svojimi nadriadenými pokorní a neobhájte svoj názor - to môžete nechať na neskôr.Je dôležité, aby sme boli schopní robiť kompromisy a byť flexibilní v komunikácii.

Miesto čistenia

Ak snívateľumyl podlahy rukami , v skutočnosti to znamená túžbu rýchlo sa vysporiadať s nepríjemnou situáciou, čo najviac skryť nepríjemné momenty.Ak ste vo svojich rukách videli mop , mali by ste prijať ponuku predtým neznámej osoby - to prináša šťastie v podnikaní, zisku alebo zisku.

 • Na čistenie podlahy vo vašej domácnosti - očakávajte priaznivé zmeny vo vašom živote.
 • Na vyčistenie verandy - vzhľadom na zlepšenie podmienok bývania je možné premiestnenie.
 • Žrebovanie podláh v rodičovskom dome je, žiaľ, v rodine.
 • Na vyčistenie domu zosnulého starej mamy - na vyriešenie rodinných konfliktov s vašou pomocou.
 • Upratovanie v obchode - pribudnú početné domáce práce.
 • Čistenie priestorov kostola je varovaním pred nebezpečenstvom: buďte na pozore;Za to stojí tiež pokánie za hriechy.
 • Čistenie priestorov školy je úspechom v kariére alebo štúdiu.
 • Čistenie kuchyne - na posilnenie vzájomných pocitov s milovanou osobou.
 • Umývanie vozovky na ulici je v živote veľkou nepríjemnosťou.
 • Na čistenie domu známych alebo príbuzných - čoskoro sa budete podieľať na riešení ich problémov.
 • Čistenie na cintoríne je novým životným cyklom, ktorý sľubuje veľa šťastia.
 • Upratovanie kancelárskych priestorov - pri zmene zamestnania alebo pri zmene polohy.
 • ​​
 • Na čistenie starého domu - na zmenu miestaresidence.

Dôkladne utrite škvrnu na podlahe handrou - v skutočnosti chcete pred ostatnými skryť nejakú skutočnosť a vynaložiť všetko úsilie na to.Tajomstvo však bude stále zverejňované.

Druh a farba podlahy

Aké pohlavie ste si umyli vo svojom sne?Očistenie novej odolnej podlahy sľubuje spoľahlivú podporu v živote.Swinging old flooring - blízki ľudia vás sklamú.Netesná podlaha prorokuje šťastie prstami.

Na čisteniešpinavá miestnosť- na priaznivé udalosti osudu.Umývaťčistú miestnosť- na nepriaznivé zmeny a okolnosti.

Podlahupotápajte v tmavej farbe- robíte zbytočné veci, pobozkávate sa a venujte pozornosť malým veciam.Drezľahkých podláh(najmä dlaždice, laminát) - na radostné udalosti v živote.

Pri výklade sna je dôležité, kto upratal:

 • ak je snílek tehotná, nastal čas na pôrod;
 • matka umýva podlahu - očakáva problémy s komunikáciou;
 • manžel sa umyje - závistliví sa vzbúrili proti vám.

Akje voda v vedre čistá,očakávajú priaznivé zmeny.Ak uvidítešpinavú vodu,očakávate klebety a odsúdenie ľudí.

Interpretácia kníh snov

 • ABC interpretácie snovsa domnieva, že rodový obraz symbolizuje životnú pozíciu snílek., zvyky a základy.Preto čistenie miestnosti znamená zbaviť sa starých a známych.Pozri odpadky v miestnosti a skúste to vyčistiť - odstrániťsutiny vo vašom živote.
 • V modernej knihe snovsa uvádza tento výklad: upratovanie v interiéri - choroba a zhoršenie pohody.
 • Kniha snov z 21. storočiasa domnieva, že umývané dno v snu spôsobuje konflikty v rodine.Súčasne je čistenie pre hostí.
 • Tlmočník snu Morozovainterpretuje tento dej ako oddelenie, zmenu miesta bydliska a dokonca smrť.Ak ste videli, že voda vytekala z podlahy, pripravte sa na úder: rodina je v nebezpečenstve.
 • Výklad snu Tskovkovadáva negatívny výklad sna: prorokuje smrť.
 • Kniha snov onlineinterpretuje tento graf ako zhoršenie zdravia.
 • Dreamwright Wangipredpovedá kariérny úspech vďaka nadriadeným.
 • Kniha snov Nostradamusavidí v tomto grafe pozitívnu zmenu vzťahov s partnerom: nové lásky získate z lásky.Vytieranie v neznámej miestnosti - ovplyvníte ostatných.
 • Miller Dream Bookinterpretuje sen podľa charakteristík miestnosti.Špinavá miestnosť - na negatívne zmeny osudu, čistá - na pozitívnu.

Rada

Populárna interpretácia pripisuje negatívnym sfarbeniam snom s týmto grafom.Nemali by ste však doslova robiť známky - interpretácia spánku závisí od udalostí vo vašom živote a od vnútorného vnímania toho, čo vidíte.Správny výklad sa často dá získať počúvaním vnútorného hlasu intuície.