Prečo som sníval o kríži - nuansách interpretácie podľa rôznych snov

Každý vie, aký dôležitý je prsný kríž pre pravoslávnu osobu.Zosobňuje vieru a lásku k Bohu.A prečo sa sen o kríži učíme v slávnych knihách snov.

Boh uložil krížovú moc

Kríž je jedným z najmocnejších magických symbolov, ktorý ľudstvo používa tisíce rokov.Uctievanie je spojené so živou silou ohňa alebo skôr so spôsobom jeho výroby: trením dvoch krížovitých tyčiniek.V tých časoch bol svätý oheň veľmi dôležitý, a preto bol nástroj na jeho výrobu prémiový.

Kríž je preto talisman, talisman, ktorý je chránený pred chorobami, prírodnými katastrofami a zlým nepriaznivým vplyvom.Pohania v ňom videli znamenie sily, sily, vitality, ohnivej vášne.

Neskôr si tento symbol kresťania osvojili, čo mu dáva úplne opačný význam.Tu už znamená utrpenie pravoslávneho kresťana, mučenie, pokoru, trpezlivosť, smútok, smrť.Vidieť kríž na sebe je ako fakt vyznávania kresťanstva a veľkej moci schopnej zachrániť sníva pred útokmi nepriateľa.

V niektorých náboženstvách je to symbol dvoch bytostí: nebeských a pozemských, temných ajasný, jin a jang, dobrý a zlý.Toto je schodisko k Bohu, ktoré symbolizuje trpezlivosť, uctievanie a večnú lásku.

Kríž je pre ženu niekedy ťažký, ale treba ho nosiť

Opotrebované zlaté šperky s takýmito symbolmi sú dobrým znamením.Predstavuje tok materiálneho a duchovného bohatstva, stretnutie s človekom, ktorý vás môže pozdvihnúť na novú úroveň života a dať vám vyšší status.Získate tak sponzorstvo verného a spoľahlivého priateľa, ktorý vás bude strážiť a chrániť.

Na tele sa objavil strieborný kríž - to je symbol viery v to najlepšie.Keď ste na pokraji beznádeje, stratili ste silu, optimizmus a ste túžili pokročiť k úspechu, dostanete nádej, že všetko príde do svojich zmyslov a dobré časy prídu veľmi skoro.Ešte raz máte šancu vyriešiť všetky problémy.Teraz nie je hlavnou vecou vzdať sa a ísť ďalej k zamýšľanému cieľu.

Horiaci krucifix vo sne znamená nebezpečenstvo pre vaše zdravie.Ochorenie môže byť náhle, ale veľmi dlhé a nebezpečné.Aby sa choroba neodložila včas, poraďte sa s lekárom a podrobte sa vyšetreniu.Ignorovanie príznakov môže byť fatálne.

Človek nemôže byť zviazaný krížom lásky

Pre tých, ktorí sú v nebezpečnej životnej situácii, sen, v ktorom na vás kladú reťaz, predstavuje Božiu milosť a ochranu.Svoju vďaku za spasenie môžete vyjadriť zmenou kanála rieky, po ktorej sa plavíte.Vaši životní sprievodcovia a hodnoty nie sú porovnateľné s jednoduchými ľudskými pravdami,zamerané na dobro a stvorenie.

O prsnom kríži môžu snívať tí, ktorí musia riešiť dôležité osudové problémy, od ktorých závisí osud viac ako jednej generácie ľudí.Preto musia byť vaše rozhodnutia úmyselné a vopred naplánované.

Rusi sa nebojí kríža, ale boja sa tĺčika.Autorove knihy snov

Sigmund Freud

Kríž je symbolom mužstva a pôvodu.Trenie dvoch palíc zložených priečne sa porovnáva s procesom intimity, ktorý vedie k narodeniu potomstva a pokračuje v existencii ľudstva.

Po korelácii kríža s falusom, snívateľ sľubuje takéto znamenie, že v duši zažije nezabudnuteľné pocity vášne a ohňa.Intimita v tomto prípade bude začiatkom dlhého a silného vzťahu, z ktorého pôjde zdravý a silný potomok.

Wang

Tento znak sa kladne vykladá: odpustenie, obnovenie, znovuzrodenie, ochrana pred zlými myšlienkami.Vidieť samého kríža znamená pokánie a prosbu o odpustenie od príbuzných a priateľov.Pokúsite sa im vyjadriť svoju lásku a oddanosť a uvedomíte si, ako sú títo ľudia milí a blízki.

​​

Snívalo sa mi, že kňaz v kostole vám položí kríž - dostať požehnanie a spasenie pri nehode.Váš anjel strážny vás ochráni pred nešťastiami a problémami, z ktorých sa zdá, je ťažké sa dostať von.

Videli sme prívesok so žiariacim krížom v zlate - v skutočnosti zažijete milosť a spasenie vďaka svojim charakterovým vlastnostiam: zručnosťodpusť a zabudni na odpor.

Videl som cintorín s ťažkými krížmi - výstražné znamenie, že Boží trest za zlé skutky bol blízko.Nemôžete uniknúť trestu za hanebné skutky, ak o tom nepremýšľate dvakrát, činte pokánie a pokúsite sa všetko napraviť.Zachráni vás iba viera a príspevok k dobrým skutkom a zámerom.

Nostradamus

Dve krížiky symbolizujú spasenie, vieru, nádej, dlhé a tvrdé skúšky.Ukrižovanie cirkvi je znakom pokánia za zlé skutky a utrpenie.Zovretie tohto symbolu v ruke znamená zvoliť ťažkú, ale dôstojnú cestu, kde prostredníctvom zármutku a radosti nájdete pravdu svojho osudu.

Dajte toto znamenie na krk - niekto z rodiny vás požiada o pomoc.Nemôžete odmietnuť, budete trpieť.Ak chcete vidieť horiaci kríž, premýšľajte o nebezpečenstve, ktoré na vás čaká, keď urobíte nesprávne vyrážky.

Gustov Miller

Predpovedá negatívne udalosti, do ktorých vás môžu ostatní vtiahnuť.Je to varovný signál, že by ste sa nemali zapájať do niečoho, čo sa vás týka nepriamo a nesúvisí s vašou rodinou.Inak sa nedá vyhnúť nešťastiam, ťažkostiam a dlhodobému mučeniu.

Mladá dáma, ktorá drží v rukách kríž, aby vzbudila priazeň osudu svojou pokorou, skromnosťou a usilovným správaním.Vaša dobrá vôľa a schopnosť reagovať na ľudí ovplyvní vašu budúcnosť, kde bude panovať láska, porozumenie a starostlivosť o vás.

Videl som muža s krížom v dlaniach - znamenie, že musíte venovať väčšiu pozornosť.charita, sponzorstvo a sponzorstvo potrebných.Vezmite záštitu nad siroty, pomôžte chudobnému žobrákovi alebo starému človeku s peniazmi, radujte bezbožným, nekompetentným alebo jednoducho nešťastným.

David Loff

Vidieť krucifix znamená potrebu ochrany, pohodlia, oslobodenia sa od odsúdenia, bolesti, utrpenia.Usilujete sa o uzdravenie, osvietenie a duchovný rozvoj.

Ak toto znamenie vo sne vyvolá strach a znechutenie - v skutočnosti sa bojíte nebeského trestu, odsúdenia ľudí, svojej hanby.Zároveň však zažívate neadekvátny prístup k všeobecne uznávaným ľudským hodnotám, ktorý si ich nevšimnete alebo ich ignorujete.

Cítiť reťaz s touto symbolikou na tele - poznať spasenie a zažiť pocit bezpečia.Pokoj a ticho nájdete po nežiadúcej sérii udalostí, ktoré vás môžu vyviesť z rovnováhy.Iba viera a láska k svetu vás môžu uzdraviť a dať nádej na lepší život, očistiť, obnoviť a zmieriť sa s udalosťami, na ktorých ste sa stali účastníkmi.