Ráno a večerné modlitby počas pôstu

Pôst je súčasťou viery kresťanov.Ako veriaci sa snažím pozorovať všetky príspevky.Považujú ich však za najdôležitejšie.To je spôsobené tým, že Veľká noc začína po ňom.Dôležitosť oslavy pociťujú iba tí ľudia, ktorí sa postili.Stále však niektorí farníci, ktorí sa snažia udržať pôst, urobia chybu.

A táto chyba sa týka skutočnosti, že nevedomky odmietajú čítať modlitby.Tiež som o tom nevedel predtým, ale teraz som sa touto otázkou podrobne zaoberal.Modlitba pred začiatkom pôstu musí byť vyslovená.Pri pôste je potrebné sa úprimne modliť, aby sme očistili dušu a telo od hriechu.A teraz vám poviem, ako v tomto období čítať modlitby.

Podstata pôstu

V roku 2019 začína pôst v marci.Od 11. storočia pravoslávni postia pozorujú pôst, aby očistili svoje telo a myseľ a pripravili sa na oslavu Veľkej noci.Tento sviatok skutočne uctievajú všetci, ktorí veria v Pána.

Je pozoruhodné, že v novom roku od 4. do 10. marca budú kresťania oslavovať masopust.Túto dovolenku milujú nielen deti, ale aj detidospelí.Kňazi nám však neúnavne pripomínajú, že v súčasnosti ľudia úplne nepochopia tento triumf.

Zábava počas slávenia Maslenitsa je v skutočnosti úplne nevhodná, rovnako ako tradícia pálenia strašiaka.Kňazi si sú istí, že ide o pohanský obrad, ktorý nemá nič spoločné s pravoslávnymi.

Samozrejme, nikto nezakazuje pečenie palaciniek a stretnutia s príbuznými.Ale podstata dovolenky je iná.Ľudia si dnes musia pamätať, ako Ježiš trpel ,a akú obetu priniesol Bohu, aby dal milosrdenstvo ľuďom na Zemi.To je presne to, čo by sa malo urobiť počas pôstu, aby na Veľkú noc farár mohol hrdo povedať: „Kristus je zmŕtvychvstalý!“Až potom, ako sa niekto postí, môže skutočne cítiť radosť z dovolenky a realizovať veľkú obetu syna Pána.

Je pozoruhodné, že veľa veriacich zabudne, čo je pôstne obdobie.Koniec koncov, nie je to len čas, keď sa človek všetkými možnými spôsobmi obmedzuje v jedle.Počas tohto obdobia sa musí úplne vzdať svetských záležitostí a venovať sa službe Bohu a komunikovať s ním.Kňazi si navyše pripomínajú, že pôst nie je iba prísna strava.Toto je čas modlitby.Človek by mal oslavovať Pána a modliť sa za odpustenie.Toto je obzvlášť dôležité, ak je človek hriešny.

Obmedzenia týkajúce sa potravín

Osobitne by sa mali uviesť obmedzenia pôstu pre každý deň.Kňazi, samozrejme, odporúčajú vždy nasledovaťpožiadavky na písma, pretože obsahujú komplexné informácie o tom, ktoré produkty sú povolené a zakázané.

Existujú však určité ústupky.Deti a pacienti, ako aj ľudia v pokročilom veku nemusia držať pôst, pretože ich zdravotný stav im to neumožňuje.Zároveň by sa však mali snažiť obmedzovať.A nemôžete ani myslieť na alkohol.V súčasnosti je skutočne zakázané piť alkohol.

Malo by sa uviesť, že chudé jedlá by mali byť čo najjednoduchšie.V poslednej dobe sa vyskytuje tendencia variť gurmánske jedlá, ktoré sa môžu chudnúť.Súbor výrobkov je v mnohých prípadoch skutočne podobný.Kňazi však nie sú z tohto trendu nadšení.

Ide o to, že ľudia venujú príliš veľkú pozornosť výberu správneho jedla.Okrem toho starostlivo pripravujú jedlo, trávia na ňom veľa času a vôbec nepremýšľajú o tom, ako sa správne modliť.V dňoch pôstu je to úplne neprijateľné.Pretože všetky myšlienky veriacich by sa mali úplne pohltiť pri príprave na nadchádzajúci triumf.Z tohto dôvodu sa odporúča jesť veľmi jednoduché jedlo, ktoré by bolo ťažké nazvať labužníkom.

Dôležitú úlohu hrá aj to, koľko peňazí osoba minú na nákup chudého jedla.Charta nezakazuje používanie morských plodov počas pôstu.Ich cena je však často taká veľká, že ich možno považovať za pochúťku.

Zástupcovia duchovenstva sú presvedčení, že takéto sprenevery sú neoprávnené v dňoch, keď je rešpektovaná skromnosť.Okrem toho je dôležité dodržiavať rozsah príspevku.Niektorí ľudia, ktorí majú pocit, že dobre tolerujú obmedzenia potravín, sa naďalej rýchlo vyvíjajú.Je to však aj porušenie.Pretože moderovanie by malo byť prítomné vo všetkom.

Odmietnutie pripútaností: dôležitý krok na ceste k Bohu

Pravoslávni, ktorí chápu a prijímajú pravú podstatu pôstu, sa snažia zbaviť všetkých závislostí a pripútaností.Koniec koncov, toto je čas na oslobodenie ducha.Ale nemôžete oslobodiť svoju dušu, ak je telo v zajatí.

Z tohto dôvodu sa veľa ľudí počas pôstu snaží zotaviť z závislosti na alkohole a drogách a dokonca prestať fajčiť.To je, samozrejme, dosť komplikované.Ak je však viera v Boha dosť veľká, je ľahšie to urobiť vo chvíli, keď sa človek postí, pretože v takých chvíľach je jeho duša bližšie než kedykoľvek predtým Všemohúcemu.

Ak si niekto úprimne želá byť slobodný, Boh mu pomôže splniť jeho plán.Je pozoruhodné, že niektorí pravoslávni sa snažia prinútiť iných, aby nasledovali biblické kánony.Cirkev sa však k takej dobrej veci nezaobchádza.Ľudia musia byť vedení na ceste pravdy, nie vynútení.

Nanebovstúpenie modlitieb

Bohužiaľ, veľa ľudí sa začína modliť, len keď sa stretnú s určitými ťažkosťami.Vôbec sa neobťažujú otázkou toho, aké modlitby sa čítajú počas pôstu, pretožeiba vo chvíli zúfalstva si pamätajú Boha.Ale to je úplne zle.Musíte sa pravidelne modliť, najmä v dôležitých dňoch, ako je pôst.Kňazi pripomínajú, že pôst bez modlitby nemožno považovať za správny.

Mnoho ľudí samozrejme pripisuje svoju neochotu modliť sa za Boha za zamestnanie doma.Nemali by sme však zabúdať, že v Súdny deň takáto výhovorka nepomôže vyhnúť sa trestu za všetky hriechy.V deň veľkého súdu bude Boh brať do úvahy iba dobré a zlé skutky človeka, ako aj to, či činil pokánie zo svojich hriechov alebo nie.Kľúčom je pokánie.

Preto môže každý človek, ak si to želá, nájsť 10 minút voľného času na čítanie modlitby.Modliac sa, vždy musíš premýšľať o tom, aké hriechy boli spáchané, a prosiť Boha o odpustenie.Je potrebné úprimne sa pýtať, pretože v rozhovore so Stvoriteľom nie je priestor na klamstvo.Vidí skrze dušu modlitby, takže nemôže byť podvedený.

Aké modlitby je potrebné čítať

Toto sú najčastejšie otázky, ktoré kňazi počúvajú.Nakoniec, ako sa ukázalo, len malá časť farníkov si je vedomá, že na pôst by sa mali predkladať modlitby.Vo väčšine prípadov si vyberajú svoje modlitby.To však neznamená, že je to úplne zle.Pre Boha nie je dôležité dodržiavanie kánonov, ale skutočná viera.Ak má človek čisté srdce a ponúka modlitbu, určite ho vypočuje.Aj za podmienky, že číta známu modlitbu „Náš Otec“.

Kňazi však odporúčajú všetkým farníkomprečítajte si tie modlitby, ktoré vám pomôžu priblížiť sa k Bohu.Patria sem ranné a večerné modlitby.Nájdete ich v modlitebnej knihe.Počet týchto modlitieb je dosť veľký a nie je potrebné ich používať.Vyberte si každý deň niekoľko modlitieb.Psalter tiež funguje.Okrem toho možno použiť veľmi krátku modlitbu Sýrskeho sv. Efraima.Verí sa, že táto modlitba určuje tón pre všetky dni pôstu.

Čítanie Biblie

Pamätajte, že nie je vôbec potrebné obmedzovať sa na modlitby.Kňazi v týchto dňoch tiež odporúčajú znovu prečítať Písmo.Počas pôstu v kostole sa čítajú naraz tri knihy Starého zákona.To isté sa dá urobiť aj doma.Okrem toho je možné uvedené knihy znova prečítať, ak farník pravidelne chodí do kostola.Koniec koncov, nikto nemôže zakázať veriacemu, aby sa znova pripojil k sviatosti vzostupu a modlitby.

Niektorí ľudia, ktorí už čítali Bibliu v čase, keď sa začal pôst, mali pocit, že sa nemusia modliť ani prečítať.Je to iba obyčajná mylná predstava, ktorá by nemala byť skutočným veriacim.Okrem toho by sme nemali zabúdať na to, že ľudská pamäť nie je dokonalá.Postupom času môžete zabudnúť na všetko, čo bolo predtým prečítané.Najmä ak sa už viac nevrátite k čítaniu tohto materiálu.To isté platí pre čítanie Biblie.Nikdy nebude zbytočné zbierať biblie a čítať ho znova, cítiť svojespojenie s Všemohúcim.

Účasť na cirkvi: bohoslužby a modlitby

Ak sa niekto zúčastňuje cirkvi iba cez víkendy, je presvedčený, že po zvyšok času hovoria rovnakými modlitbami.Nie je to však tak.V skutočnosti sa modlitba zakaždým mení.Počas pôstu čítali duchovní úplne iné texty.Preto sa všetkým farníkom odporúča navštíviť chrám v polovici týždňa.

Je však potrebné malé objasnenie.Faktom je, že z dôvodu práce nemajú všetci ľudia možnosť tak často navštevovať Pánov dom.Preto, ak sú dôvody neprítomnosti na bohoslužbách skutočne opodstatnené, nikomu nebude urážať Pána.

Záver

  1. Pôstne obdobie je časom jednoty s Bohom.
  2. V dňoch pôstu by sa malo upustiť od rafinovaných potravín a nákupu drahých potravín.
  3. Pri pôste sa nesmie zabudnúť modliť.Ak farník pochybuje o tom, ktoré modlitby sú vhodné, môže požiadať o radu svojho duchovného sprievodcu alebo si prečítať ranné modlitby.
  4. Počas pôstu je nevyhnutné navštevovať kostol a prečítať si písma.