Sila modlitieb Matrona z Moskvy: Príbeh Svätého života

Ako veriaci odporúčam modliť sa nielen Všemohúcim, ale aj patrónom.Najláskavejšou a najpodpornejšou zo slávnych nebeských patrónov je moskovská Matrona, modlitba, ktorej sa môže vyhnúť akýmkoľvek problémom.A teraz ti poviem, ako sa s ňou modliť a aké zázraky dokáže.

Trochu o živote patrónky

Keď sa v živote človeka vyskytnú problémy, začne premýšľať o obrátení na vieru.V čase slabosti skutočne človek najviac potrebuje pomoc Pána.Ak však pred určitým časom bol hriešny, modlitba môže zostať nezodpovedaná.Preto je lepšie modliť sa aj proti svätým patrónom.Rovnako ako ľudia v živote dobre poznajú všetky ľudské slabosti.Sú veľmi lojálni k týmto slabostiam.A tak nebeskí patróni takmer vždy pomáhajú, ak sa na to úprimne opýtajú.

V Rusku je patronka Matrona nielen dobre známa, ale aj uctievaná.Verí sa, že je jedným z najuznávanejších služobníkov Pána.Matron odpovedá na modlitby všetkých postihnutých, ktorí potrebujú pomoc.

Objavuje sa na obrázku dobrej a nesebeckej spravodlivej ženy, ktorá počas životapomohol stovkám ľudí.Je pozoruhodné, že nebola iba lekárkou, ale aj viditeľkou.Mnoho ľudí k nej prišlo, aby prijali proroctvo.Koniec koncov, skutočne dokázala predpovedať, čo osud očakáva, a poradiť mu, ako opraviť zlú skalu.

Je potrebné poznamenať, že od nepamäti kňazi verili, že najrôznejšími predikciami boli diabolstvo.Pretože nikto nemá moc predvídať osud, ktorý určuje nebo.Avšak po zjavení spravodlivých, ktorí mohli prorokovať budúcnosť, bola cirkev nútená pripustiť, že niektorí ľudia boli požehnaní Bohom, a preto mali moc pozerať sa do budúcnosti a rozprávať o tom.

To sa nestalo vždy.Koniec koncov, je to Pán, kto vysiela vizionárske videnie.A ak usúdi, že jeho stvorenie nemusí vedieť o budúcich ťažkostiach, nikto to nemôže porušiť.

Matrona z detstva

Mnohí ľutovali blahoslavenú Matronu, keď bola ešte malé dieťa.Škoda, že ľudia spôsobili situáciu dieťaťa.Nemala šťastie, že sa narodila v bohatej rodine.Okrem toho bola od narodenia slepá.Rodičia nemali prostriedky na ošetrenie dieťaťa alebo na zabezpečenie primeranej životnej úrovne dieťaťa a nechceli požiadať o pomoc cudzincov.

Už tak ťažká situácia sa zhoršila, aj keď bola v rodine najmladšia.A keďže matka a otec boli úplne zaujatí starostlivosťou o staršie deti, bolo dievča nútené rásť samo.

Hoci to Matron nikdy neverilajej život bol zbavený niečoho, ďalší príbuzný si bol istý opakom.Koniec koncov, bola to nechcené dieťa.Spočiatku ju chceli po narodení identifikovať v sirotinci.Božia prozreteľnosť ju však zachránila.

Krátko pred pôrodom mala matka podivný sen a považovala ju za varovanie.Preto sa žena následne vzdala myšlienky dať dieťa sirotinci.O jej úmysle vedeli iba jej najbližší príbuzní, ktorí sa po narodení dieťaťa domnievali, že pani urobila chybu.Koniec koncov, dieťa sa skutočne narodilo mrzák.

Zázraky malého dievčatka

Vo veku 7 rokov prvýkrát ukázala svojmu neobvyklému svetu schopnosti.Nakoniec sa v tomto veku objavili jej schopnosti uzdravenia a prozreteľnosti.Od útleho detstva začala dievča pomáhať príbuzným a príbuzným.Nezamietla pomoc a my navštevujeme dedinu.Čoskoro bola mnohým známa úžasná sila dievčatka.Začali k nej prichádzať z celého Ruska.Dokonca niekedy prišli cudzinci.

Je pozoruhodné, že nie všetci verili v dar Matronov.Boli tu tiež skeptici, ktorí prišli do liečiteľského domu za jedným účelom - odsúdiť ju za lož.Nedokázali však previesť plán do reality.A to je pochopiteľné, pretože žena mala skutočne jedinečné schopnosti.

Akty patrónky Matrona:

  1. Len pri rozhovore s človekom sa mohla dozvedieť o svojich hriechoch a zverstvách.Nikdy neobviňovala tých, ktorí sa na ňu obrátili o pomoc.
  2. SvätýMatron, modlitba, ktorej stále pomáhajú ľuďom, sa snažil nasmerovať všetkých, ktorí trpia, na pravú cestu.V tomto bola odlišná od iných falošných prorokov a liečiteľov, ktorí ju okamžite obvinili, keď sa dozvedeli, že je hriešnik.
  3. Blessedove slová boli obzvlášť silné.Len tým, že sa porozpráva s mužom alebo ženou, môže ich prinútiť úplne prehodnotiť svoj postoj k rodine, náboženstvu a životu všeobecne.
  4. Verilo sa, že jej slová majú zázračné sily.Po prečítaní modlitby nad človekom mohla od neho odstrániť akúkoľvek škodu a zlé oko.Z tohto dôvodu často navštevovali Matronu ľudia, ktorým odišlo šťastie.Keď v živote prišli o všetko, prišli za ňou na spasenie.A Matron ich nikdy neodmietol.Naopak, pokúsila sa so všetkou svojou mocou nájsť spôsob, ako vrátiť láskavosť Pána svojim nešťastným deťom, ktoré potrebujú ochranu.

Smrť blahoslavených

Matron predvídal jej smrť.A tak požiadala kňaza, aby ju navštívil tak často, ako je to len možné, a dokonca mu povedala, kde presne chce byť pochovaná.Kňazov prekvapilo, že aj požehnaný sa bál smrti.To však nikdy nepoprela a verila, že v strachu zo smrti nie je nič hanebné.

Pomoc pri úmrtí podľa Matrony:

  1. Aj keď bola v pomerne zlom stave, naďalej volala ľudí a hovorila im o svojej budúcnosti.
  2. Žena pokračovala až do svojej smrti v poskytovaní pomoci tým, ktorí to potrebovali.Niektorí naznačujú, že Blahoslavený je takýChcela sa venovať v posledných minútach službe Pánovi.A kňazi ubezpečujú, že Matka Matron jednoducho chcela naďalej chrániť tých, ktorí to potrebujú v Božom kráľovstve.

Príbeh zo života Matrona

Napriek tomu, že kňazi a pravoslávni uctievajú Matrona, niektorí ľudia stále neveria v jej dar.To platí najmä pre ateistov, ktorí nie sú ďaleko od viery.Vyznačuje sa tým, že chcú vidieť dôkazy vlastnými očami a absolútne neveria v príbehy tých, ktorí mali to šťastie, že zažili liečivú silu Matrona.Ale ani vrúcni ateisti nemôžu nájsť vysvetlenie pre jednu vec, príbeh, ktorý pravoslávni prechádzajú mnoho rokov z úst do úst.Okrem toho už bola dokázaná pravdivosť tohto príbehu.

Brat a sestra, ktorí odišli do iného mesta na predaj kravy, prišli o dokumenty.Nemohli sa vrátiť domov, pretože sa už dosť vzdialili od dediny.Brat bol z tejto udalosti veľmi nadšený.Koniec koncov, tie roky boli veľmi ťažké.Ozbrojené hliadky boli všade.Odkedy krádež prekvitala, muž predpokladal, že hliadkujúci dôstojníci jednoducho neveria v ich príbeh o strate dokumentu.A potom budú prísne potrestaní a navždy označení za zlodejov.

Uvedomenie si beznádeje o situácii bolo také veľké, že človek dokonca začal premýšľať o tom, ako si vziať svoj vlastný život.Ale jeho sestra ho odradila.Počula, že v Moskve žije silný liečiteľ, ktorýpomáha všetkým, ktorí o to požiadajú.A tak naivné dievča navrhlo, aby jej starší brat ponúkol modlitbu.Tento návrh, samozrejme, nebol človekom dobre prijatý.Keďže usúdil, že slepá stará žena, ktorá je od nich vzdialená niekoľko desiatok kilometrov, nebude schopná pomôcť.

Ale mladí sa modlili.Bola ponúknutá modlitba Matrony a vyrazili.Na ceste k nim prišli výnimočne milí ľudia, ktorí sa šťastne dohodli nechať cestujúcich do svojich domovov.A vôbec sa nestarali o to, že pre kravu nemali doklady.Raz do domu prišla hliadka, kde cestujúci zastavili.Potom si mysleli, že je koniec.Koniec koncov bolo jasné, že majitelia sa nechcú obrátiť na vojakov a vydávať hostí.Ale brat a sestra sa mýlili.Ich majitelia sa začali ohradiť a presvedčiť vojakov, že v dome nie sú žiadni cudzinci.Potom úspešne dosiahli kapitál a predali kravu.

Vďaka Matronovi

Cestou späť sa cestujúci rozhodli navštíviť Matron.Predstavte si ich prekvapenie, keď začala hovoriť od prahu toho, ako ho mučí krava.Požehnaný navyše začal hravo vyčítať deťom, že neverili vo svoju silu.A dokonca nadávala jej staršiemu bratovi.Na obnovenie dokumentov by to trvalo len pár dní a človek si kvôli tomuto maličkosti chcel vziať svoj vlastný život.

Hneď ako sa tento príbeh stal známym, mnohí pochybovali o tom, že Matron klamal a nemal nijaké zvláštneschopnosti.Odvtedy sa k nej priblížilo viac ľudí.Navyše sa ľudia začali modliť k moskovskej Matrone, pretože všetci pochopili, aký silný je blahoslavený.

Je pozoruhodné, že po smrti Matronovho tela bolo dlho na pohrebisku, ktoré sa nachádzalo neďaleko malého kláštora.Matrona si vybrala pohrebisko.Vo svojej vôli oznámila, že chce po smrti počúvať služby, ktoré sa konajú v kláštore.A až po mnohých rokoch bolo jej telo znovu nabité.Odvtedy veriaci ponúkajú svoje modlitby pri všetkých príležitostiach.

Záver

  1. Blahoslavená Matron bola osoba, ktorá sa počas svojho života plne venovala službe Bohu.
  2. Nikdy neodmietla pomáhať ľuďom, ktorí ju požiadali o láskavosť.Preto pravoslávni veria, že je potrebné sa modliť k tomuto svätému patrónovi.Koniec koncov, ak počas svojho života pomohla všetkým postihnutým, potom ani po smrti neodmietne.
  3. Všetky modlitby smerované proti patrónke musia byť úprimné.Ak je človek hriešny, musí sa najprv kajať.A až potom sa môžete obrátiť na Matron s modlitbou.