Silná modlitba otehotnieť a mať zdravé dieťa

V živote existujú situácie, keď sa ľudia vzdajú a zdá sa, že nie je čo dúfať.Neschopnosť otehotnieť je pre ženu tragédiou.Keď lieky a lekári nepomáhajú, zostáva nádej - viera v Boha.

Pre tých, ktorí potrebujú pomoc, poviem vám, o koho požiadať o podporu, ako sa pripraviť na modlitby.Okrem toho ponúkam texty a videá najúčinnejších modlitieb za narodenie svojho nástupcu.

Ktorých patrónov sa modlí za počatie

 • , Pane, náš Bože
 • Požehnaná Panna Mária
 • Moskovská svätá Matronushka
 • Nicholas WonderRtsa
 • Spravodliví Joachim a Anna
 • Zjavenie Alexander Svirsky (pri narodení chlapca)
 • Duch Svätý
 • Petrohradská sv. Xénia

Ako sa pripraviť na modlitbu

 • Pred modlitbami za počatie bude užitočné navštíviť chrámy a sväté miesta,známe svojimi liečivými vlastnosťami (na návštevu sa odporúčajú kláštory Trinity a Zachatievsky), návšteva pohoria „Božia“ bude prínosompomoc "Maiden" kameň, dáva nádej zdroju sv. Anny).
 • Pred modlitbou sa človek musí priznať a zúčastniť sa, podľa možnosti pôstu na 7 dní.
 • Najlepšie je počas ovulácie hovoriť modlitbu za tehotenstvo.Texty modlitieb je potrebné čítať mnohokrát, v cykloch 21 dní.
 • Pre lepšiu koncentráciu počas modlitby sa môžu použiť sviečky pred obrázkami.
 • Počas modlitby je potrebné osloviť patróna nielen v jeho vlastnom mene, ale aj v mene jeho manžela.
 • Je potrebné úprimne uveriť a mať úprimnú vôľu otehotnieť a porodiť zdravé dieťa.
 • V žiadnom prípade by ste sa nemali modliť v zlej nálade a v negatívnom stave mysle.Musíte byť pozitívne naladení, negatívna energia môže zasahovať do úprimnosti modlitby.
 • Modlitba sa musí čítať vedome.Môžete to napísať na kúsok papiera, ale je lepšie si ho prečítať srdcom, čo pomáha lepšie pochopiť význam modlitby.
 • ​​
 • Nie je potrebné nikomu hovoriť, že požiadate patrónov o počatie.Musíte iba uveriť, že úprimná viera a modlitba vám pomôžu.
 • Po prečítaní modlitby sa obráťte na patróna a požiadajte o počatie a narodenie zdravého dieťaťa vlastnými slovami, ktoré vychádzajú z hlbín duše.
 • Nie je podstatné čítať modlitbu nahlas alebo mentálne.Hlavná vec je úprimná viera, funguje zázraky.

Najmocnejšie modlitby za počatie a narodenie zdravého dieťaťa

Modlitba k Bohu Pána

]

Modlitby k nášmu Pánu sa vždy považujú za najúčinnejšie.Pán nás počuje a počuje násktorýkoľvek z našich problémov.Pán nás môže chrániť pred nepriaznivým počasím života, hlavná vec je úprimná viera.

Manželský pár, ktorý žiada Boha o dieťa, musí byť očistený od svojich hriechov a spoločne otvoriť svoje srdce Všemohúcemu.Nie je na škodu viesť svadobný rituál.Manželstvo požehnané cirkvou je pre Boha príjemnejšie.

Modlitba k Teotokosovi

V pravoslávnej tradícii je Pannou Máriou Mária, patrónka žien.Pomáha tým, ktoré chcú otehotnieť a ktoré už samy o sebe majú nový život.Je obranca a príhovorka.Veriaci sa jej pýtajú na zdravie nenarodeného dieťaťa a na blaho rodiny.

Mnohé ikony Božej matky sú známe svojimi zázračnými vlastnosťami.Preto sú najmocnejšie a najúčinnejšie modlitby k Panne.

Modlitba v Moskve u sv. Matrony

z Moskvy Matrona sa narodila v chudobnej roľníckej rodine, kde bola štvrtým dieťaťom.Už pred narodením dievčatku predchádzali zázraky - matka uvažovala o tom, že sa nenarodené dieťa dostane do sirotinca, ale krátko pred narodením mala sen - vtáka so zavretými očami a ľudskou tvárou.

Žena si uvedomila, že Boh ju zastavil pred vyrážkami.Keď sa 10. novembra 1881 narodilo dievča, bola slepá, sen bol prorocký.

Už od útleho detstva Matrona pomáhala ľuďom pri modlitbách.Ľudia vďačne nosili pre dieťa výrobky, ktoré použila celá rodina.V 17 rokoch boli Matronove nohy odobraté.A po revolúcii sa ocitla bez domova.Rodina, ktorej bránila viera svätého, od nejOdmietol.

Po zvyšok Matronovho života sa schovával a presťahoval sa z miesta na miesto vďaka veriacim, ktorí ju chránili a starali sa o ňu.Napriek svojej slabosti a neuspokojenému životu Matrona neustále pomáhala ľuďom - pomocou rady, predpovedí, liečenia.

A po smrti nastanú zázraky uzdravenia.Matronushka pomáha tým, ktorí sa snažia otehotnieť a porodia zdravé dieťa.Pred modlitbou je vhodné navštíviť pozostatky moskovskej Matrony a modliť sa tam.

Modlitba za spravodlivých Joachimov a Annu

Svätý spravodlivý Joachim a Anna sa považujú za tradičných patrónov a ochráncov párov bez detí.,Dôvodom je skutočnosť, že sami sú už dlho bezdetným párom.

Keď Joachim odišiel na púšť, objavil sa mu anjel so správou, že jeho žena porodí dieťa.A tak sa to stalo.A Mária sa im narodila, budúca matka Ježiša Krista.

Preto sa páry, ktoré chcú otehotnieť a mať zdravé dieťa, môžu obrátiť na spravodlivých.

Modlitba Ksenia v Petrohrade

Ksenia z Petrohradu bola kanonizovaná v roku 1988.O jej živote neexistujú žiadne dokumentačné údaje, jej dátum narodenia je známy približne - od roku 1719 do roku 1730.

Podľa ľudových tradícií, ktoré sa začali objavovať po 40. rokoch 20. storočia, sa Ksenia oženil s Andreim Fedorovičom Petrovom, ktorý mal hodnosť plukovníka.Po náhlej smrti manžela sa stala svätým bláznom.

Obetovala svoj dom, začala sa obliekať do pánskych odevov a nazývala sa menom svojho manžela.Sama povedala, že Ksenia je mŕtva.

Podľa legendy povedalanašiel dar predvídavosti - predpovedal smrť cisárovnej Alžbety a cisára Johna Antonoviča.Domy, ktoré navštívila, dostali požehnanie - nikto v nich nebol chorý, nastolil sa pokoj a prosperita.

Na pohrebisku v Xénii bola postavená kaplnka, v ktorej sa konajú zázraky.Veriaci chodia do tejto kaplnky s modlitbami za zdravie, za blaho blízkych, za tehotenstvo.

Modliť sa za počatie zdravého dieťaťa je možné vlastnými slovami.Hlavná vec je úprimná viera v možnosť božského zázraku.