Silná modlitba za pomoc pri obchodovaní

Často ma oslovujú ľudia, ktorí obchodujú.Pýtajú sa, či je možné požiadať o Božiu pomoc v práci.Som presvedčený, že sa to musí urobiť.Preto vám dnes poviem, aké modlitby možno ponúknuť za úspešné obchodovanie.

Peniaze a náboženstvo

Pre každú osobuJe dôležité, aby on a jeho rodina žili v prosperite a materiálnej bezpečnosti.Peniaze sú teraz neoddeliteľnou súčasťou nášho moderného sveta a v žiadnom prípade by sa nemali vnímať ako niečo zlé a zlé.Koniec koncov, každý sa sám rozhodne, ako používať a spravovať financie.Môžete ich použiť na vytvorenie dobra a použiť ich pre svoje dobro a pre dobro druhých, alebo ich môžete investovať do bezbožných činov, ktoré vychádzajú z toho zlého.

Mnohí sa domnievajú, že veľké peniaze je možné získať len nečestným spôsobom krádežou, klamaním a odňatím čestne získaných halierov od ostatných.To však nie je ani zďaleka prospešné a prosperitu a množstvo charitatívnych skutkov možno dosiahnuť bez porušenia Božích zákonov a biblických pokynov.Ak chcete uspieť, musíte pracovať čestne a modlitba za úspešné obchodovanie vám pomôže pri registráciipodpora a sponzorovanie nebeských síl a strážnych anjelov.Pokiaľ ide o vyššie právomoci, poskytujete si neviditeľnú ochranu, ktorá vám vždy dá dôveru vo svoje silné stránky a činy.

Ako sa správne obrátiť k nebeským silám a požiadať o pomoc pri obchodovaní

V každom podnikaní si musíte vždy pamätať na Pána a konať na základe motívov lásky a láskavosti.Aj keď sa to týka aspektu podnikania a kariéry.S cieľom rýchlo prilákať hojnosť odporúčame dodržiavať také odporúčania, ktoré dáva pravoslávna cirkev:

 • Pri oslovovaní Pána Všemohúceho vždy starostlivo vyberajte svoje slová.Človek si nemôže priať iné zlo a nešťastie, aj keď sú to nepriatelia a konkurenti.Negativita, priamo vyjadrená alebo dokonca zahalená počas svätej konverzácie, sa ukáže ako prekážka.Hovorte iba o svojich túžbách, ktoré žiadnym spôsobom nepoškodzujú ostatných.
 • Venujte pozornosť pocitom a emóciám, ktoré sa objavia počas modlitby.Je to dôležitá súčasť tvorby duchovných prejavov.Ak cítite duchovnú záťaž a depresiu, potom je to jasný znak toho, že robíte niečo zle a niekde ste odvrátili spravodlivú cestu.Duchovné praktiky by mali sprevádzať spiritualita, blaženosť a ľahkosť.
 • Modlite sa každý deň, pretože systematický a dôsledný duchovný vývoj je znakom toho, že ste vážne úspešní.Čím častejšie sa obraciate k Bohu, tým rýchlejšie uvidíte pozitívne zmeny v obchode a obchod budeponáhľajte sa doslova pred našimi očami.
 • Okrem podnecovania sa náboženstvo venuje aj iným spôsobom.Vyskúšajte chrámy, snažte sa nevynechať nedeľné bohoslužby, účasť na spoločenstve, spoveď.
 • Noste hrudný kríž alebo kadidlo s tvárou svätého, ktorý je svätým patrónom.Pamätajte, že tento najdôležitejší symbol kresťanstva vás môže zachrániť pred podvodmi a podvodmi.
 • Ak nemáte príležitosť často navštevovať kostol alebo iné charitatívne organizácie, usporiadajte odľahlý priestor, kde môžete umiestniť ikony znázorňujúce rôzne svätých, blahoslavenú Pannu Máriu, archanjelov a samozrejme Ježiša Krista.
 • Zastavte myšlienky a obavy z ničenia a nedostatku peňazí.Naplňte svoju myseľ príjemnými obrázkami a predstavte si, ako rastú vaše príjmy a úspory.Čo najčastejšie zadajte stav hojnosti a bohatstva.Mysli dobre, vďaka svojim činom a slovám urobte svet lepším.

Od staroveku sa obchodníci uchýlili k pomoci vyšších síl v ich záležitostiach.S pomocou strážnych anjelov dosiahli nebývalú výšku.Pri výbere zbožnej cesty získate obrovskú výhodu nad tými podnikateľmi, ktorí používajú metódy zlého (sprisahania, kliatby a iné magické metódy).

Aj v našom modernom svete špičkových technológií a rýchlom rozvoji hospodárstva a finančnej sféry našej spoločnosti zostáva silná modlitba relevantná.Dosiahnite bohatstvo pri zachovaní čistoty duše a vašich myšlienokje to možné iba po úprimnej a pravoslávnej ceste.

Na koho sa môžeme obrátiť v modlitbách za pomoc vo finančných záležitostiach

V našom pravoslávnom náboženstve je obvyklé obrátiť sa na konkrétneho svätého alebo nebeského.Od každého svätého patróna alebo strážneho anjela môžete požiadať o pomoc pri zlepšovaní finančného blahobytu, pretože ktorýkoľvek z nich vypočuje všetky žiadosti a urobí všetko preto, aby boli čo najlepšie splnené tak pre vás, ako aj pre všetkých okolo vás.Môžete sa obrátiť na Pána Všemohúceho, na Najsvätejšiu Trojicu, na Syna Božieho, Ježiša Krista, na Pannu Máriu.Je vhodné obrátiť sa na takých svätých starších, ako je Serafim zo Sarova a Nicholas Wonderworker.

Pamätajte, že vo vašich modlitbách nie je potrebné jasne uvádzať na začiatku, komu sú adresované vaše slová.Ak však stále čítate posvätný text niekomu konkrétnemu, bude veľmi dobré, ak sa teraz nachádzate pred ikonou tohto nebeského.Keď vidíte svätú tvár pred vami, môžete sa lepšie naladiť na duchovnú prax a nadviazať silnejšie spojenie s duchovným mentorom a patrónom.

Ako náležite poďakovať nebeským za ich pomoc pri podpore podnikania a obchodu

Vďačnosť je neoddeliteľnou súčasťou duchovného rastu a božského rozvoja.Nezabudnite poďakovať za všetky dobré veci, ktoré sa dejú vám a vašej rodine.Ak venujete väčšiu pozornosť pozitívnym aspektom života, potom bude vďačná energiatransformujte svoj svet neuveriteľnou rýchlosťou.Je to skutočne veľmi silná emócia, ktorá dokáže zázraky, takže nezanedbávajte jej silu.

Vďačnosť možno vyjadriť rôznymi spôsobmi, napríklad nasledujúcimi spôsobmi:

 1. Na konci modlitby môžete venovať niekoľko minút prejavu vďakyvzdania.Toto bude dobre prispievať k zlepšovaniu energie a bude ukazovať nebeským silám, ktoré nechcete len využívať pre seba, ale skutočne sa budete snažiť komunikovať s Pánom Všemohúcim.
 2. Ak máte túto túžbu, môžete vyhradiť samostatný deň vďakyvzdania.Táto túžba musí pochádzať zo samotných hlbín duše.Vaša vďaky by sa malo vyslovovať zo srdca.
 3. Vďačnosť môžete vyjadriť dobrými skutkami a láskou.Vždy budú ľudia, ktorým môžete pomôcť, preto bez šetrenia urobte štedré almužny a poskytnite všetku možnú pomoc.Dobrovoľne môžete pracovať v opatrovateľskom dome alebo hospici.To však vôbec nie je potrebné, takže sa nemusíte báť, ak nemáte príležitosť pracovať v takýchto inštitúciách.Stačí len pomôcť svojmu osamelému starému susedovi pri domácich prácach alebo darovať domov chudobnému zvieraťu.

Povedať vďaky, že by ste sa nemali z sebeckých motívov domnievať, že týmto spôsobom upokojíte nebeské bytosti.Tieto slová by mali byť úprimné, aj keď teraz nevidíte žiadne zvláštne zmeny v podnikaní a obchode.Vždy môžete nájsť pozitívne veci, ktoré v súčasnosti prinášajú radosť auspokojenie.Dôvod vďačnosti nájdete aj v najťažších a krízových obdobiach.

Záver

 • Nie je potrebné používať špeciálne texty z modlitebných kníh alebo iných cirkevných diel.Môžete sa obrátiť na Boha vlastnými slovami, ale pozorne sledujte, či v reči iných ľudí nie sú zlé slová alebo zlé želania.
 • Pravidelne vykonávajte duchovné praktiky a modlitby, aby ste posilnili vieru v Božiu prozreteľnosť a svoj vlastný úspech.Každodenné odvolanie sa na Všemohúceho vám pomôže rozvíjať nielen fyzický aspekt vášho bytia, ale aj duchovné, a to je veľmi dôležité pre každého spravodlivého kresťana.
 • Nedovoľte, aby sa vo vašej mysli objavili zlé a chamtivé myšlienky, pretože blokujú hmotný rozvoj.Sledujte celý deň to, čo si myslíte o peniazoch, svojom podnikaní a svojich konkurentoch, a skúste nahradiť všetky negatívne pozitívnymi obrázkami prosperity a prosperity.Pamätajte, že závisť neprináša dobro, spomaľuje duchovný rast.
 • Nikdy nezáviďte tým ľuďom, ktorí získali svoj majetok nečestným podvodom.Vždy si pripomíname, že môžete žiť v hojnosti a hojnosti v súlade so svojím svedomím a náboženstvom.Zapojením sa do dobročinných skutkov a riadením spravodlivého obchodu môžete dosiahnuť nemenej výšky, ale zároveň bez toho, aby ste svojej duši zranili lži a chamtivosťou.
 • Vyhľadajte pomoc od akýchkoľvek svätých.Nezabudnite na svojho strážneho anjela, ktorý je vždy nablízkuvás a úprimne sa obávame všetkých vašich zlyhaní a zlyhaní.
 • Nezabudnite poďakovať Všemohúcemu a ostatným nebeským za pomoc, ktorú vám neustále poskytujú.Môžete vyjadriť vďačnosť spôsobom, ktorý je pre vás pohodlný a príjemný.Uistite sa, že táto emócia je čistá a skutočná.Nepovoľujte z vašej strany žiadne klamstvá a upřímnosť.