Silná modlitba za sv. Tryphona za prácu - v ktorých prípadoch to pomáha

Môj manžel mal veľmi zlú prácu (odišiel skôr ako ktokoľvek iný a vrátil sa domov neskôr ako každý a okrem toho bol o víkende neustále povolaný, takže ho jeho deti sotva videli).Kvôli svojmu vysokému veku však neriskoval, že zmení svoju prácu, bez ohľadu na to, koľko som sa pýtal.

Rozhodol som sa ísť inou cestou: začal som sa obracať k Pánovi a sv. Tryfónovi a čítal som modlitbu „Pracovať“.Keď som mal okamih, narazil som do kostola a dal tam sviečku a inokedy som sa modlil doma.A viete, uplynuli dva týždne a manžel prišiel šťastne domov: Keď som sa stretol s priateľom, ktorý má vlastnú firmu, a tento priateľ, ktorý pozná spoľahlivosť a čestnosť môjho manžela, ho pozval, aby viedol svoje účtovné oddelenie.Stalo sa to!

Text najmocnejšej modlitby za prácu

Ľudia, ktorí chcúnájsť /zmeniť prácua zlepšiť svoju finančnú situáciu vo všetkých smeroch, prečítajte si túto modlitbu:

Ak sa vám zdá, že pokazenie niekoho vám bráni v hľadaní ziskového miesta so slušnou mzdou alebo na existujúcom pracovnom mieste.v každom prípade zabráni zlého človeka (av priebehu nie sú len klebety, ale aj zlé oko alebo čiernej mágie), môžetepozri st.Tryfón smodlitbou proti korupcii :

Nakoniec, ak je stav vašich záležitostí extrémne poľutovaniahodný, ak sa problémy len prelejú zo všetkých strán, prečítajte si rozšírenejšiu verziu predchádzajúcej modlitby.,Nazýva sa„Z hriechov diabla“ .

V ktorých prípadoch je možné čítať „pracovnú“ modlitbu?

  • Ste nezamestnaní a hľadáte aspoň nejaké (alebo konkrétne, špeciálne) miesto.
  • Snívate o zmene miesta na pohodlnejšie teritoriálne, výnosné, prestížne, s priateľskejším tímom, lepším sociálnym balíkom, oficiálnou registráciou alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.
  • Práve si dostal nové miesto a kým si sa neusadil v tíme, si si neuvedomoval svoje oficiálne povinnosti.
  • Problémy sa objavili vo vašej práci a obávate sa, že vám bude odobratá cena alebo že sa znížia (zamietnu).
  • Posadili ste sa na jednom mieste a chcete rásť, rozvíjať sa, mať úspešnú kariéru.
  • Snívate o začatí vlastného podnikania.
  • Ste vodca (podnikateľ), ktorý dosiahol slepú uličku a nevie, ako zorganizovať prácu a tím.

Pravidlo cirkvi a domácej modlitby

Pri žiadosti o prácu nezabudnite:nepočítajte so zlom .Tryphon napríklad nedá Pánovým modlitbám, v ktorých žiadajú o prepustenie (choroba, smrť) nechceného vodcu alebo zamestnanca, ktorý vám bráni v lezení na kariérny rebrík.Ak sa zameriavate na pracovisko svojho suseda, požiadajte o dobro: napríklad tak, aby sa táto osoba prepustilajej kreslo stúpalo ešte vyššie, alebo (ak je to žena), vydala sa dlho očakávaným dekrétom.

Práca, ktorú chcete urobiť, musí byťpríjemná pre Pána .Nie je hriechom modliť sa, aby vám poslali prácu pekára, kancelárskeho kuriéra, hlavného účtovníka alebo robotníka na stavenisko.Ale ani nezačínajte žiadať o príjem z hazardných hier, predaja alkoholu, predaja ukradnutého tovaru.

​​

Dokonca ani každý deň chodiť do kostola (hoci sa môžete modliť doma),neočakávajú „lopty“ .Je zriedkavé, že zamestnávatelia zaklopali na dvere sami.Musíte si kúpiť noviny alebo ísť na zamestnanecké miesta, napísať kompetentný (a čestný, ale nie skromný) životopis a potom ho poslať maximálnemu počtu zamestnávateľov.

Mám si kúpiťikonusvätého mučeníka Tryphona?Myslím si to.Pred ňou sa môžete modliť nielen za prácu, ale aj za uzdravenie z chorôb, za duchovnú radosť, takže takýto obraz sa určite hodí vo vašej rodinnej ikonostáze.

Prečo sa osobitne obraciame na Trifon: krátky život svätého

Tryphon sa narodil v 250 veľmi mesto v mesteKampsada (Frisia, územie moderného Turecka).

Meno tohto muža bolo pokryté legendami takmer od detstva.Napríklad sa hovorí, žečasto uzdravoval chorých, vyháňal démonov z utrpenia (dokonca cisárske krvi) , a to všetko pomocou úprimnej modlitby.Je tiež známe, že obyvatelia jeho rodného mesta boli povinní oslobodiť ho od plazivých plazov, ničiť zásoby mesta a ohrozovať ľudí.hlad.

Bohužiaľ tento chlapec nežil dlho.Krutý cisár Trajan sa dostal k moci, ktorý sa rozhodol odstrániť kresťanstvo.Tryphon bol tiež zajatý.Mladý muž bol hrozne mučený, ale nevzdal sa svojej viery, za ktorú bol popravený.

Pozostatky svätca sú uložené v meste Kotor (Čierna Hora), v katedrále venovanej tomuto mučeníkovi.Niektoré z nich môžu byť uctievané aj v Rusku (kostoly v Moskve a Pereyaslavli) a na Ukrajine (v Kyjeve).

Zázraky mučeníka po jeho smrti

Kňaz z moskevského kostola na Trifonovskej ulici hovorí: svätý často pomáha ľuďom nájsť si prácu a tiež nájsť stratené cenné veci.Mnohým pomohol pri riešení problému bývania.A to je v našich skeptických časoch!

Najzaujímavejšou legendou o svätcovi však bude samozrejmepríbeh kniežaťa gyrfalcona .Práve v jeho ruke ruskí maliari ikon zobrazujú Tryphona na ikonách.

Počas cara Jána Hrozného slúžil pánovi menom Tryphon pánovi.Raz na poľovačke kráľ stratil gyrfalcon (a v tom čase to bol veľmi cenný majetok).Poslal Tryphona do lesa, aby hľadal vtáka.Muž bol veľmi znepokojený, pretože vedel, že kráľ, ktorý je známy svojou strmou dispozíciou, by sa mohol veľmi rozhnevať, keby sa gyrfalcon nenašiel.

Tri dni pátral Trifon loveckého vtáka, ale všetko zbytočne.Nakoniec sa vyčerpal na zem a modlil sa k svätému (mučeníkovi Tryphonovi) so žiadosťou o pomoc.A zaspal.A vidí sen: pekný mladý muž sa k nemu blíži lesom na snehobielom koni a na jeho ruke sedí pernatá strata.

Muž sa zobudil,pozri: a gyrfalcon - tu to je, na neďalekom strome.

Tryphon odniesol vtáka ku kráľovi a podrobne hovoril o nebeskom pomocníkovi, ktorý ho nenechal v ťažkostiach.A neskôr, na mieste, kde sa svätý objavil vo sne, postavil kaplnku.

A pravdepodobneje práve z tohto dôvodu považovaný Trifon v Rusku za rýchly pomocník v pracovných záležitostiach .

Život tohto svätca je zložitý, najmä mučeníctvo.Ako to dieťaťu vysvetliť?Ponúkam pre deti filmový príbeh natočený špeciálne.Zoznámi ich s Tryphonom, jeho činom pre vieru a samozrejme s rovnakým príbehom s kráľom gyrfalconom:

Dátum cirkvi uctievania svätca

14. februára(podľa starého štýlu - 1. februára).

Dôležité!V súčasnosti niet nikoho, kto nevie, že v tento deň je zvykom oslavovať Valentína .Je pravda, že ani každý pravoslávny vie, žeslávime spomienku na Svätého Valentína Ríma 6. júla a na Valentína Interamnského 30. júla .Úplne iné dni!A 14. februára si pravoslávna cirkev pripomína mučeníka Tryphona, ako aj mnícha Petra z Galatie a mučeníkov Filitsitatu, Perpetuya, Sathornyla a ďalších svätých (vrátane nových mučeníkov).

Takto pravoslávny kňaz komentuje dôležitosť sv. Tryfona, ako aj svetské zvyky spojené s Valentínom:

Zhrnutie

  • Svätý mučeník Tryphon bol sťatý v 3. storočí vo Frisii (dnes - jeden z regiónov Turecka).
  • Počas svojho života bol liečiteľom a vyháňal démonov.Po smrtiTryphon sa stal tiež známym mnohých zázrakov.Pomohol najmä obyčajnému človeku, ktorý slúžil Ivanovi Hroznému, aby našiel loveckého vtáka, ktorý odletel z cáru.Preto sa v Rusku najprv svätý modlil za riešenie zložitých pracovných problémov a potom začal hľadať pomoc pri hľadaní nového zamestnania.
  • V chráme bola vytvorená osobitná modlitba za ľudí, ktorí hľadajú prácu, chcú zmeniť zamestnanie, otvoriť si vlastný podnik alebo vyriešiť určité pracovné problémy.Ak si však myslíte, že „palice na kolieskach“ nie sú dané zlými životnými okolnosťami, ale zlým okom, kazom alebo dokonca machináciami diabla, môžete svoju dennú modlitbu doplniť osobitnými slovami, v ktorých vás požiada Tryphon, aby vás ochránil pred takým nešťastím.

A v tomto štyridsaťminútovom filme môžete počuť akatistu sv. Tryphona, tj kostolné spev na počesť tohto svätca, ktorý bol zaznamenaný počas svätej bohoslužby: