Silná modlitba zo synovej opitosti

Závislosť dieťaťa od alkoholu sa stáva pre matku obzvlášť ťažkou záťažou.Pred niekoľkými rokmi mala moja blízka priateľka podobný problém, keď sa jej syn stal závislým na pití.Drogová terapia pomáhala zle, obdobie kódovania nebolo možné udržať.Veriaca žena sa preto rozhodla na základe pokynov kňaza posilniť liečbusilnou modlitbou za opilstvo .Obrátiť sa na zázračné obrazy z celého srdca as hlbokou vierou, spolu s pomocou medicíny, pomohlo zachrániťmôjho synapred smrteľnou závislosťou.

Zákerné účinky alkoholu

Alkoholickú závislosť moderného človeka možno pripísaťnajstrašnejšie smrteľné hriechy, keď si alkoholik neuvedomuje, že zradil vieru, otrávil sa hrozným jedom.Pacienti s alkoholizmom nepredstavujú len problém pre spoločnosť, ale sami trpia chorobou, ktorá ničí zdravie a psychiku.

Piják sa stáva závislým od ďalšej časti ohnivého nápoja, pretože etanol nemá čas vystúpiť z tela kvôli neustálemu pitiu.Všetky vnútorné orgány sú otrávené otravou alkoholom, sú integrované do systému podpory života, čo vedie k vzniku zhubnej potreby.

V nedávnej dobe sa opilosť obyvateľstva stala skutočnou katastrofou, ľudia však neprestávajú bojovať proti zlu so všetkými dostupnými metódami:

  • medicína ponúka liečbu najnovšími drogami pomocou pokročilých techník;
  • Stúpenci magického boja proti alkoholizmu na energetickej úrovni odporúčajú pomoc sprisahania a rituálov.

Veriaci neodporúčajú obrátiť sa na sprisahania, ale na zázračné predstavy pravoslávnej cirkvi, ktoré pomáhajú zbaviť sa závislosti od alkoholu.Obzvlášť silné sú modlitby matky, ktorá bránila svojho syna pred opilosťou.

Podľa ministrov cirkvi je jedinou silou, ktorá je schopná odolať zlu neľudského davu alkoholikov, viera v nášho Pána Ježiša Krista.Iba s vierou v Boha bude možné poraziť strašnú chorobu, vytrhnúť človeka zo sietí nespútaného opitosti, obnoviť jeho duševnú rovnováhu a očistiť jeho dušu od sietí „zeleného hada“.

Životná situácia

Stalo sa to v rodine môjho blízkeho priateľa, jej syn vyrastal nervózny chlapec s nestabilnou psychikou, ktorý bol spôsobený predčasným narodením.V každodennom boji o prežitie v našom ťažkom období rodičia zjavne premeškali okamih, keď sa potomstvo stalo závislým na alkohole.Všetko začalo ľahkými opojnými nápojmi a skončilo závislosťou na vodke.Rodičia kódovali dospelé dieťa, ale postupprestala pomáhať, čo sa stalo dôvodom na lekárske ošetrenie.

Keď bol chlapec na klinike, jeho matka chodila okolo väčšiny zborov v meste, objednávala služby pre zdravie chorého a modlila sa za svätých.V jednej z cirkví kňaz povedal môjmu priateľovi, aby sa modlil so zázračným obrazom Panny - ikonou nevyčerpateľného Chalice.Nešťastná žena v kostole získala ikonu uzdravenia od mnohých ochorení, zapamätala si silnú modlitbu k Panne a recitovala ju s neotrasiteľnou vierou v oslobodenie svojho pitného syna zo smrteľného opitosti.Teraz v rodine nastali pokojné časy, ale zázračná ikona zostala navždy v dome a slová duše v modlitbe.

Ako správne vykonať rituál spásy

Na posvätnom plátne, známom ako nevyčerpateľná chalica, je Božia matka zobrazená s Božským dieťaťom, ale nie je v náručí matky, ale vo vnútri pozláteného pohára.Toto je nezvyčajná nádoba, ktorá sa nazýva Pohár prijímania, utlmuje duchovný smäd a dáva veriacemu radosť a potešenie.Čítanie modlitbových slov matky pred Božím obrazom, vychádzajúcich z hlbín duše, má obrovskú moc a pomáha aj z diaľky.

Keď sa matka pustí do modlitebného rituálu, musí obhajovať bohoslužbu v cirkvi a podstúpiť obrad pokánia za svoje vlastné hriechy, čo je tiež užitočné pre pitie samotného syna.Ak si niekto neuvedomuje svoju závislosť a nechce sa ho zbaviť, môže od neho vykonávať obrad tajne, pri dodržiavaní jednoduchých pravidiel:

  • je lepšie si prečítať modlitebnú prosbu v kostole.pred ikonou nevyčerpateľného Chalice, ale je to možné doma (najmenej 3 krát);
  • na získanie pomoci Panny Márie sa posvätné slová silnej modlitby vyslovujú bez prerušenia 40 dní v rade;
  • Pri čítaní modlitebnej knihy je potrebné dieťaťu prezentovať ako zdravé, prekonávajúce opitosti, s čistou dušou bez vážneho hriechu;
  • myšlienky matky, ktoré sa silne modlia, by nemali obsahovať žiadne myšlienky, s výnimkou zamerania sa na problém opitosti syna;
  • Na zlepšenie pomoci je Božia Matka žiaduce obklopovať tváre Krista Spasiteľa a svätého Mikuláša Wonderworkera, aby zapálila sviečky.

Ak syn závislý od alkoholu žije so svojou matkou, odporúča sa pred ikony umiestniť misku svätej vody.Po rituále sa voda naplnená silnou energiou modlitebného textu vkradne do jedla a nápojov pijana.Tieto akcie vám pomôžu rýchlejšie sa zbaviť závislosti.

Zaujímavá skutočnosť.Nie je náhoda, že od pradávna populárna fáma oblieha smäd po alkohole na plazy plazov.Podľa kresťanskej legendy sa vinník pádu ľudstva skutočne nazýva biblickým hadím pokušiteľom, ktorý stále ničí nesmrteľné duše ľudí.

Príbeh blahoslaveného obrazu nevyčerpateľného Chalice

Ikona zobrazujúca Božiu matku s Božským dieťaťom v Pohári prijímania sa stala nevyčerpateľným zdrojom obťažovania túžbou po pití vína.Potvrdenie liečivej sily obrazu je spojené s príbehom roľníka Tula, posadnutého opilosťou, ktorý vrhol ničivú vášeň dochudoba.Nešťastný človek dokonca prišiel o nohy, bol prekonaný chorobou, ale ani tieto problémy neprestali opiť.

Raz vo sne videl muž posadnutý „zeleným hadom“ počas modlitby pred nenápadnou ikonou miestneho kostola zvaného nevyčerpateľná chalupa, ktorý mu prikázal žiariť starému mužovi, ktorý mu prikázal liečiť kolená.Na základe rozkazu starého muža opilec bránil modlitebnú službu a dostal nielen uzdravenie z chorôb, ale aj od závislosti od alkoholu.Popis prípadu všemocnej sily obrazu Matky Božej je datovaný 1878.

Tam, kde sa dá umiestniť zázračná ikona doma:

  • visí v rohu, ktorý je orientovaný na východnú stranu;
  • svetelný obraz môže byť umiestnený oproti dverám (vchod);
  • v izbe malého dieťaťa s cieľom poskytnúť dieťaťu budúcu ochranu.

Z hľadiska ikonografie sa najstarší obraz Matky Božej označuje ako Oranta.Miska symbolizuje nezmazateľné plavidlo a Božské dieťa je zanedbávanou obeťou v mene spásy ľudstva.Vzpriamené ruky Matky Božej, ktorá stúpa, sú spojené s príhovormi pred Bohom za tých, ktorí sú držaní ničivej závislosti hriešnikov.

Aká ďalšia modlitba môže byť adresovaná Kráľovnej nebies na ochranu jej syna pred opilosťou:

Silný psychosomatický účinok modlitebného obradu sa vysvetľuje vplyvom krvných väzieb medzi matkou.a dieťa.Pitný syn získa nielen fyzickú, ale aj duchovnú podporu najbližšej osoby na svete, čím posilňuje túžbu zbaviť sa závislosti od alkoholu.

Kna koho sa môže niekto iný zo svätých obrátiť o pomoc

Ochorenie opitosti ochromuje nielen zdravie a osudy ľudí, ale ničí aj dušu pijana a mení z nej korunu Božieho stvorenia na zviera.Duchovníci tvrdia, že závislosť od alkoholu je skutočnosťou držania démonov, ich zdieľanie čiastočne alebo úplne potláča duchovnú silu osoby a mení ju na bábku zlých duchov.

Situácia sa zhoršuje skutočnosťou, že osoba trpiaca závislosťou od alkoholu otvára svoju dušu diabolským prisluhovačom v dôsledku neustáleho prijímania nadmerných dávok alkoholu.Ak má pitný syn vedomie vlastnej posadnutosti, najúčinnejším spôsobom, ako sa ho zbaviť, bude každý deň prečítať špeciálne modlitby, ktoré majú veľkú liečivú silu.

Odvolanie sa na žiarivú tvár nášho Pána Ježiša Krista

Úplne prvou modlitbou, ktorá zmierni zármutok duše matky pre pitie dieťaťa, by mali byť slovámodlitba Náš otec:

Týmto modlitbovým modlitbou všetci veriaci začínajú a končia svoj deň, obracajú sa k Bohu o pomoc v dobrých skutkoch a ďakujeme za prijatú pomoc.Toto je najmocnejšia modlitba pravoslávnej cirkvi, ktorá vytvára skutočné zázraky, každý ju potrebuje poznať srdcom.

Sila modlitby svätému Mikulášovi Wonderworkerovi

Po tom, čo som odišiel sám doma, by sme sa mali modliť za pitného syna pred ikonou svätého Mikuláša Wonderworker, najuznávanejšieho svätca v Rusku.Počas modlitby proti závislosti od alkoholu od matky od alkoholuprítomnosť skutočnej viery v pomoc nebeským silám.

Ak samotný trpiaci pitím vykonáva modlitbu, musí byť pokrstený, musí mať v jeho uzdravení neotrasiteľnú dôveru vo svoju dušu.Obracajú sa na zázračného pracovníka týmito slovami:

Pre tých, ktorí sa silne modlia z opitosti svojich vlastných alebo blízkych príbuzných, je dôležité, aby sa pravidelne zúčastňovali bohoslužieb.Na dokončenie domáceho obradu budete potrebovať ikonografické tváre najmocnejších svätých, kostolné sviečky a svätú vodu.Nakupujú sa v chráme.

Ochrana Svätého Bonifatia pred alkoholizmom

Počas svetského života bola otrokka bohatej rímskej ženy menom Bonifatius posadnutá opilstvom a smilstvom.Raz, po vykonaní kresťanských mučeníkov, bol hriešnik zdesený krutosťou katov.Trpenie ortodoxných mučeníkov tak zapôsobilo Bonifatiusovi, že sa vzdal závislosti na alkohole a stal sa Kristovým nasledovníkom, za ktorého bol mučený.

O mučeníkovi Bonifácovi sa hovorí modlitbou za pomoc pijúcim príbuzným, príhovorom z chudoby:

Jedinečné modlitby pravoslávnej cirkvi adresované tváriam Krista Spasiteľa a zvlášť uctievaní svätí už tisíce uzdravili.ľudí.Vyberte si podľa vášho názoru najsilnejšiu modlitbu, očistite svoje pochybnosti a zlé myšlienky, aby ste sa s dôverou v uzdravenie modlili za ochranu svojho syna pred opilosťou.Musí sa uskutočniť silná modlitba, až kým sa nezničí deštruktívna vášeň.