Silná ortodoxná modlitba z opitosti manžela

Väčšina žien v našej obrovskej krajine je nútená riešiť závislosť od alkoholu u manžela.Katastrofálna závislosť na alkohole je obrovským problémom, ktorý môže ktokoľvek vyraziť z koľaje, najmä ak všetky prostriedky na jeho odstránenie už boli vyskúšané, ale nedošlo k žiadnemu výsledku. Silná ortodoxná modlitba z opitosti manželasa často stáva poslednou slabinou pre manželky, ktoré chcú čerpať svojich životných partnerov z dusivej slučky zeleného hada.

Obsah
 1. Úloha pravoslávnej modlitby vboj proti alkoholizmu
 2. Ikona „Nevyčerpateľná Chalice“ a silná modlitba od opitosti
 3. Z histórie fenoménu ikony „Nevyčerpateľná Chalice“
 4. Ďalšie modlitby z opitosti manžela sú účinné a preukázané
 5. Silná modlitba z opitosti manžela Matrony z Moskvy
 6. Modlitba za alkoholizmus.manžel Nikolaj Ugodnik
Úloha pravoslávnej modlitby v boji proti alkoholizmu

Symbol alkoholizmu nie je zbytočnýje zelený had.Podľa Biblie to bol had, ktorý kedysi pôsobil ako pokušiteľ a nasmeroval ľudstvo na cestu hriechu.A ovocie z toho žne dodnes.Príkladom toho je nekontrolované pitie, ktoré zachytilo vo svojich húževnatých labkách a zničilo mnoho dobrých a láskavých ľudských duší.

Alkoholizmus nemyslí ani na zastavenie lovu duší a naďalej odsudzuje ľudí k utrpeniu.A nie je známe, komu inak opilstvo spôsobuje viac zármutku- samotných alkoholikov alebo ich príbuzných a priateľov.Je mi úprimne ľúto tých odvážnych, trpezlivých a zároveň nešťastných žien, ktoré musia ťahať ťažký kríž v podobe opitého manžela.

Vášeň pre alkohol v priebehu času zoberie všetko ľudské od človeka a zmení ho krivým a krutým zvieraťom.Alkoholik si nevšimne nič iné ako jeho závislosť a postupne ho zabije.Nechce uznať svoju chorobu (a to nie je nič viac ako choroba duše), nechce sa s ňou liečiť.V takýchto prípadoch sa niekedy stáva jedinou cestou viera v Boha.

Osoba, ktorá úprimne verí v Pána, bude vždy schopná prekonať beznádej a beznádej (a vždy bude nasledovať akéhokoľvek opilca), bude môcť nájsť pokoj mysle a povzniesť sa na úroveň, ktorá mu umožní získaťvíťazstvo na zelenom hadovi.Silným a efektívnym prostriedkom na ceste k tomuto víťazstvu je pravoslávna modlitba od opitosti.

Ikona „Nevyčerpateľná Chalice“ a silná modlitba od opitosti

Pitie má škodlivý vplyv na všetky aspekty ľudskej osoby:vyčerpáva telo, poškodzuje myseľ, ničí dušu.Pravoslávna cirkev interpretuje alkoholizmus ako démonický vplyv a verí, že si vyžaduje osobitnú pomoc.Pri realizácii tejto pomoci sa najčastejšie používa ikona Matky Božej „Nevyčerpateľná chalupa“, pred ktorou je vyslovená modlitba od opitosti.

Obraz „nevyčerpateľnej chalice“ sa líši od ostatných ikon Matky Božej v tom, žePanna nedrží dieťa v rukách, ale rozprestiera ich nad posvätným pohárom prijímania Pána, v ktorom sa nachádza Ježiš.Táto misa má úžasnú schopnosť dať človeku radosť a pohodlie, uhasiť jeho duchovný smäd.

Tvár Panny „Nevyčerpateľná Chalice“ sa žiada, aby uzdravila ľudí a priateľov pred opilosťou.Modlitba, s ktorou je obvyklé apelovať na túto ikonu, ako sa zbaviť alkoholizmu, je:

Táto modlitba môže pomôcťzbaviť sa opitosti manžela, syna a ďalších príbuzných je jedným z najmocnejších a najúčinnejších.Musí sa to vyslovovať opakovane a podľa možnosti požehnaním kňaza.

Úprimne, s otvoreným srdcom je potrebné úprimne sa modliť k symbolu „Nevyčerpateľná Chalice“.Počas jeho čítania sa tiež odporúča, aby ste vystupovali v podobe prísneho príspevku v dĺžke 40 dní.Nezabudnite pravidelne navštevovať chrám a posielať poznámky o zdraví osoby posadnutej závislosťou od alkoholu. ​​

Z histórie výskytu ikony „Nevyčerpateľná chalupa“

Prototyp ikony Panny „nevyčerpateľnej chalice“ sa objavil v pravoslávnom svete v roku 1878.

V okrese Efraim v provincii Tula žil opitý roľník.Posadnutý zeleným hadom vypil všetok majetok vo svojom dome a prišiel k žobráckej existencii.Nohy mu boli odňaté kvôli alkoholu, ale nevzdal sa zvyku.Presne dovtedy, kým mu nemal senobjavil sa starší a vyzval ho, aby vyliečil smrteľnú závislosť: ísť do Serpukhov, do kláštora Vvedensky Vladychny, nájsť tam obraz „Nevyčerpateľného kalicha“ a pred ním slúžiť modlitebnú službu.Roľník sa však neodvážil riadiť sa radou starého muža - kvôli jeho boľavým nohám a nedostatočnej pomoci.

Sen sa opakoval ešte dvakrát, tretí raz starý muž v ňom už dal opilcovi hrozný rozkaz.Roľník sa vystrašil a vyrazil na všetky štyri cesty, zastavil sa na jednu noc v jednej dedine.Stará žena, ktorej cestujúcim bol hosť, keď uvidela jeho utrpenie, sa mu ospravedlnila a trela si nohy na noc, položila ho na sporák.V noci sa roľník cítil uvoľnený, bol schopný vstať a potom pokračoval na nohách, najprv sa oprel o 2 palice, potom úplne o jednu.

Keď prišiel do Serpukhov, prišiel do kláštora a rozprával o svojich snoch. Ukázalo sa však, že nikto nepočul o obraze Svätej Matky Božej „nevyčerpateľnej chalice“.Potom niekto navrhol pozrieť sa na ikonu visiacu v uličke z chrámu do sakristie - čo ak je to?Po preskúmaní tejto ikony bol každý ohromený prekvapením, keď videl na zadnej strane nápis „Nevýrazný Chalice“.A v starci muž z jeho sna uznal roľníka, ktorý postavil tento kláštor, otca Varlaama.

V tú istú hodinu bola do chrámu zobraná tvár Matky Božej a pred ňou bola vykonaná modlitba.Roľník sa vrátil domov už úplne zdravý - na zdravých nohách, uzdravený z túžby po alkohole.

Novinky pre nováčikovikona „Nevyčerpateľná Chalica“ a nádherné zotavenie roľníka sa čoskoro roztrúsili mimo kláštora.Na obraz Božej Matky sa utrpenie začalo hromadiť všade.Modlili sa jej, prosili o vyslobodenie z opitosti a presvedčili sa o jej milosrdenstve a zázrakoch.

Ďalšie modlitby z opitosti manžela sú účinné a testované

Modlitba z opitosti manžela sa dá osloviť nielen k obrazu Matky Božej.Nevyčerpateľný Chalice.So žiadosťou, aby jej manžel pomohol vyrovnať sa so svojou závislosťou, sa manželka môže obrátiť na:

 • požehnanú starú ženu z Moskvy;
 • pre Svätého Mikuláša Wonderworker.

Silná modlitba od opitosti manžela Matrony v Moskve

Modlitby za uzdravenie od závislosti od alkoholu, ktoré sú adresované SvätémuMatronushka má obrovskú zázračnú moc a pomáha vyrovnať sa aj s najťažšími formami závislosti od alkoholu.

Text petície, ktorá je vznesená pred tvárou Moskvy Matrony s cieľom získať pomoc v boji proti zelenému hada, je:

[[PDN 85]

Modlitbu za opilosť zameranú na Matronushku možno čítať v kostole aj doma.Je dôležité, aby bola, rovnako ako všetky modlitby z alkoholizmu, pravidelne vyslovovaná.

Modlitba od alkoholizmu jej manžela k Nikolai Ugodnikovi

Ďalšou silnou modlitbou od opitosti manžela je výzva na Božie potešenie pre Nikolaja.Modlitba sa môže uskutočniť v chráme.alebo doma.

Domáce použitie modlitby za Nicholasa Wonderworkera z alkoholizmu si vyžaduje osobitný rituál, pre ktorý je potrebné získať:

 • ikony: Sv. Mikuláš Príjemný, blahoslavenej Panny Márie „Nevyčerpateľná chalupa“, Pána Ježiša Krista, ]Moskovská svätá Matrona.Vo všeobecnosti by tieto ikony mali byť v každom dome, kde je osoba závislá od alkoholu;
 • 3 kostolné sviečky;
 • svätá voda.
 • Doma modlitby za Nikolai Ugodnik je potrebné viesť absolútne ticho.Postup:
 1. Položte všetky ikony na stôl.
 2. Pred obrázky umiestnite 3 sviečky a umiestnite vedľa nich sviečku.
 3. Pri pohľade na loď s požehnanou vodou povedzme text modlitby za opilstvo Nikolai Ugodnikovi:

]

Sviečky nechajte horieť až do konca.

Počas rituálu dostáva zasvätená voda modlitbu za uzdravenie.Sýtená tekutina by mala byť pravidelne pridávaná jeho manželovi do jedla a nápojov - aby si toho nič nevšimol ani o ničoho nedozrel.

Predpokladom tohto modlitebného obradu je každodenná návšteva chrámu na 10 dní.V každom z týchto 10 dní sa musíte modliť k svätému staršiemu a predložiť poznámky o zdraví osoby, ktorá trpí na alkoholizmus.

V tomto videu si vypočujte aj modlitby z opitosti:

Všetkymodlitba z opitosti by sa mala vyjadrovať úprimne a sústrediť sa na ňu každé slovo.V čase výzvy k vyšším právomociam musíte myslieť len na problém (opilstvo manžela - v tomto prípade) a nenechať sa rozptyľovať cudzími myšlienkami.Text by mal byť vyslovený šepotom alebo nahlas zreteľne a zreteľne s výrazom.Musí existovať aj hlboká viera v pomoc Bohu a jeho svätým.

Bude užitočné a každý deň si prečítajte modlitbu „Náš Otec“ niekoľkokrát denne - jej slová majú skutočne veľkú moc a pomôžu vyrovnať sa s nešťastím.