Silné modlitby za odstránenie nenávisti, zvýšenie lásky

Známy výraz, že láska a nenávisť sú vždy blízko, je často potvrdený životom.Napriek tomu, že tieto dva pocity sú rovnako silné, sú úplnými protikladmi.Aby sa tak čierna nenávisť náhle neusadila v duši a nevynútila z nej lásku, je potrebné poslať k Bohu modlitby, aby sa zvýšila láska a snažila sa nesústrediť na ničivé pocity.

Pravidlá čítania pravoslávnych modlitieb za lásku

Veriaci sitayut, že každý vo svete bývania je rozdelené do dvoch táborov: šťastné a nešťastné.Ako taký jednoducho dobrý alebo zlý - nie.Z tohto dôvodu Pán prosil, aby poslal svoje modlitby aj za nepriateľov a nepriateľov.Každý, kto chce niekoho zlo, je v skutočnosti veľmi nešťastný človek, ktorý nepozná šťastie.Nie je schopný odolať hriechom, ktoré ho vlastnia.

Tí, ktorí snívajú o pokojnom a šťastnom živote v rodine, by mali pravidelne opakovať modlitby za znásobovanie lásky.V náboženských vydaniach je veľa takýchto svätých textov.Každý z nich môže pomôcť,hlavná vec je ich správne používanie.Čo v prvom rade venujú pozornosť?

  • Celkový emocionálny stav by mal byť pokojný.
  • Slová a frázy by mali znieť bez zloby, bez hnevu, bez hrozieb a ultimátu.
  • Srdce musí byť čisté a samo o sebe niesť lásku.
  • Petícia by sa nemala vzťahovať na jeho osobu, ale na nepriateľa.

Samozrejme je nemožné v modlitbe požadovať, aby Boh poslal zlo a ublížiť druhému.Sám Boh určí, čo si zaslúži.

Čo môže pomôcť modlitbe za vzrastajúcu lásku

Osobitné, božské slová zamerané na získanie ochrany vyšších právomocí - toto je pravá modlitba.Stáva sa spoľahlivým štítom, ak je vyhlásená s úctou.Pomôže nájsť jej lásku, uzdraviť sa zo smútku, zbaviť sa túžby.

Modlitba za nepriateľa koná rovnako.Ten, pre ktorého sa pýtali Boha alebo svätých, náhle prehodnotil svoje činy a podnety k hriechu vyvolali v ňom pocity strachu.Vplyv božských síl na neho robí hriešnika lepším, mení ho.Taký je účinok modlitby na odstránenie nenávisti namierenej proti Bohu pre protivníka.Potrebné texty na tieto účely je možné vybrať z modlitebnej knihy.

Ako najlepšie čítať posvätné slová

Najsprávnejším spôsobom by bolo čítať modlitby v Božom chráme.A táto rada má dobrý dôvod.Koniec koncov, tisíce ľudí chodia do kostola so svojimi problémami, a to sa deje už niekoľko storočí.Tieto miesta majú úžasnú moc, modlí sa ich viac ako jedna generácia, čistá odhriešne činy.Čítanie by sa malo uskutočňovať s čistým srdcom a jasnými myšlienkami.Vždy je potrebné pokrstiť odkazmi na Božie meno.Je dobré, ak sa žiadateľ bude zároveň klaňať.Vopred sa musíte spojiť a naladiť na sviatosť.

Ak je modlitba adresovaná konkrétnej ikone svätca, je potrebné k nej pristupovať pomocou sviečky v chráme.Tvárou v tvár s výrazom, ktorý mu bol adresovaný.Ak cirkev nemá požadovanú ikonu, modlite sa k Panne alebo Spasiteľovi.Podávanie petícií doma nie je tiež zakázané.Hlavná vec je, že z chrámu je tvár a sviečky.

Komu sa modlia modlitby za rozmnožovanie lásky a odstránenie nenávisti a všetkej zlosti

Ako už bolo povedané, existuje dostatok textov tohto druhu.Aby ste si uľahčili navigáciu, môžete si tieto možnosti vziať na vedomie.

Troparia, hlas 4

Kondak, hlas 5

Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ

Kristus opustil pozemský život a požiadal Johna, aby sa postaral o Pannu Máriu.Tvrdia, že od tej doby bol starší s Máriou neustále až do svojej smrti.Bola izolovaná od všetkých Kristových učeníkov.Vnuk spravodlivého staršieho Jozefa sa vyznačoval vysokou morálnou čistotou, duchovnosťou a vzácnymi ľudskými kvalitami, ktoré sa dodnes nevyskytujú často.

V modlitbách sa k nemu často obracajú na pomoc pri získavaní Ducha Svätého.Spravodliví sa však často nazývajú apoštolom lásky.Z tohto dôvodu sa k nemu obracajú, aby zlepšili vzťahy s vyvolenýmipodnebie v rodine.Obzvlášť účinná je modlitba z úst tých, ktorí študujú teológiu.Celý život, ako aj smrť svätého, bol neobvyklý.

Ak si spomeniete, len čo sa ho nepokúsili zabiť, aké triky jeho nepriatelia nevyužili.Modlitba k nemu pomáha získať dôveru v jeho spravodlivosť, byť silnejšou než ktorýkoľvek nespravodlivý hriešnik.

Modlitba pred ikonou Panny „nežnosť“

Nádherný a zároveň jemný obrázok,Slová, ktoré sú mu adresované, nie sú jednoduché, je to uznanie tých hodnôt, ktoré vyhlasujú kresťania.Tvár Matky je vyobrazená v hodinu, keď uplynulo Zvestovanie, ale ešte nenastal čas na objavenie sa dieťaťa.

Pôvodne sa k obrazu priblížili iba ženy, ktoré žiadali ochranu detí a zdravia.Dnes sa každý môže modliť za obraz a požiadať o záštitu za seba a za svojich blízkych.Modlitba ikony „nežnosť“ je čestná, zameraná na pomoc a lásku k blížnemu.

Je verná, rovnako ako tento svätý život, s ktorým bolo ľudstvo obdarené.Najdôležitejšie je pochopiť modlitbu, aby v ňom mala byť spravodlivá viera.Jeho objavom je prenos seba k Pánovi, ktorý od Neho prijíma nekonečné požehnanie.Osvetľujúc Boha láskou, osvetľuje to všetko a všetci okolo neho, zmierňuje nepriateľov, zhasína nenávisť a ničí zlo.

Záver

Nebudeme skrývať skutočnosť, že mnohí ešte nie sú pripravení na posvätné hostiny v mene viery.Keď však čítame modlitby za znásobovanie lásky, človek musí byť voči ľuďom miernejší

  • ;
  • modliť sa nielen o sebe, ale aj o svojho nepriateľa;
  • pristupujú k rituálu s čistými myšlienkami;
  • organizujú modlitebnú službu na počesť týchto svätých.