Silné modlitby za zachovanie dieťaťa a hrozba potratu v ranom štádiu

Rôzne, niekedy ťažké situácie v živote povzbudzujú človeka, aby hľadal radu a podporu svätých a Pána.Každý jednotlivec je pripravený pomôcť ľuďom pri prekonávaní životných ťažkostí.Každý žiada veľkých mučeníkov: mužov a ženy.

Často sa modlia za zachovanie tehotenstva a narodenie zdravého dieťaťa, a to nielen za seba, ale aj za svojich blízkych.Matky sú vždy pripravené požiadať o to svoje dcéry.Obzvlášť dôrazne žiadajú Všemohúceho o ženu, ktorá je na svojom mieste.

Čo sa modliť a za koho budúce matky

Nie všetky ženy majú dobrý zdravotný stav a mnohé z nich, ktoré majú šťastné očakávania, sa obávajú zložitých pôrodov a ich dôsledkov.Niekedy je strach zo straty vášho nenarodeného dieťaťa taký silný, že si vyžaduje všetky myšlienky budúcej ženy, čo jej bráni v odpočinku a získaní sily.Potom sa modlia:

 • za zachovanie počatia;
 • o bezporuchovom tehotenstve;
 • práca bez bremena a bez utrpenia;
 • o silnom a inteligentnom dieťati.

Sú chvíle, keď sa niekto naozaj chce modliť, ale nemá potuchy, kto a ako.Týmto otázkam sa bude venovať náležitá pozornosť a texty ortodoxných modlitieb na zachovanie tehotenstva sa budú venovať narodeniu zdravých potomkov.

Na úvod je potrebné určiť, kto je najčastejšie najradšej osloviť ženu v pozícii.V ortodoxii je veľa:

 • Kráľovná nebies,
 • Kristus Spasiteľ,
 • Xenia z Petrohradu,
 • sv.Matronushka,
 • St. Nicholas the Wonderworker,
 • St.Paraskeva v piatok.

Petícia tehotnej ženy za neba za zdravé dieťa

Dieťa je možno najdôležitejšou vecou v živote väčšiny ľudí.Deti a cesta ich rodičov osvetľujú a dávajú svojim životom osobitný hlboký význam.Bez nich všetko na Zemi stráca svoj význam.Každé dievča sa aspoň raz predstavilo, ale vo svojich snoch sa predstavilo ako matka.Niektorí Boh splní tento sen rýchlo, iní naňho čakajú roky.Niekedy musíte vynaložiť neuveriteľné úsilie, aby ste dosiahli požadovaný výsledok.

Aj keď je zrejmé, že život sa už začal, v nasledujúcich mesiacoch to nebude plynúť hladko.Budúcu matku niekedy mučia nielen nešťastná toxikóza, ale aj také nepríjemné veci, že vyvstáva otázka nebezpečenstva pre nenarodené dieťa až po potrat.Môže dôjsť k panike, silnej neistote v ich schopnostiach, nadmernej podozrivosti a tak ďalej.To je miesto, kde viera prichádza na pomoc celej rodine.

Obrátiť sa ku Kristovi pomôže budúcej matke ľahko prekonať všetky problémy, aby dosiahla svoje šťastie.Verí vo svoje schopnostiže všetko bude v bezpečí a dieťa sa narodí silné a zdravé.

​​

Modlitba za zachovanie dieťaťaMatronushka

Žiadosť o pomoc pri ochrane plodu pred negatívnymi vplyvmi a pri narodení zdravého dieťaťa sa môže adresovať aj Moskovskej matrone.Oslepený svätý vždy zaobchádzal s deťmi so zvláštnym teplom a láskavosťou.Za takú čistú lásku a úprimný súcit ju ľudia jemne prezývali Matronushka.

Takmer vždy sa budúci rodičia rozprávajú o pohlaví svojho nenarodeného dieťaťa.Preferencie sú rôzne.Veda samozrejme dospela k názoru, že slovo je takmer naprogramované, ale neexistuje spôsob, ako sa uistiť, že sa želané narodí.V tomto prípade prosia Sväté potešenie.So skutočnou úprimnosťou, čistotou úmyslu, s ktorou sa budú modlitby čítať, vždy existuje nádej, že táto žiadosť bude vypočutá.Pre dievča odporúčame kontaktovať piatok Paraskeva.Tí, ktorí chcú syna, sa najčastejšie modlia k Alexandrovi Svirskému.

Modlitby v prípade potratu

Každý chápe, že preprava dieťaťa je vyčerpávajúci proces, ktorý je komplexný a vyžaduje veľa sily.Platí to aj pre zázrak, ktorý niektoré páry očakávajú viac ako jeden rok.Na druhej strane existuje nebezpečenstvo pre zdravie budúcej matky pri pôrode.Ak je otázka udržania tehotenstva veľmi akútna, potom je nevyhnutný príhovor Panny Márie.

Modlitba za dcéru v pozícii

Zašlite svoje modlitby svätým, aby žena na svojom miestedieťa mohlo ľahko zniesť, možno nielen sebabudúca matka, ale aj každý, kto sa o ňu úprimne bojí.Najmä tí, ktorí sami vedia, aké to je chodiť s dieťaťom 9 mesiacov.Po prvé, toto je samozrejme jej matka.Najviac sa obáva jej dcér.Aby sa zabránilo tejto nervozite, aby sa zbavili vyčerpávajúceho vzrušenia, najstarší rodič môže požiadať Svätú matku aj sv.Matron a Nicole the Miracle Worker.

Bude úžasné, ak nastávajúca matka nájde silu pravidelne navštevovať chrám.Odporúča sa pre spoločenstvo, vyznanie a modlitbu.Ak to zdravie neumožňuje, môžete sa pred ikonami modliť za bezbolestný pôrod a úspešné uloženie plodu vo vašom dome.Matky sa pýtajú na svoju dcéru:

 • o zdraví svojej dcéry a budúceho vnuka;
 • o bezpečnom ložisku;
 • o rýchlych, nie nebezpečných pôrodoch.

Odvolanie sa na „Skoroshlushnitsa“ v pôrodnici

Ak má žena taký stav, že sa dieťa čoskoro objaví,je pre ňu veľmi ťažké zamerať sa na modlitby.Tu jej matka môže prísť na pomoc.Existujú modlitby, ktoré sa posielajú aj v najaktívnejších kmeňových chvíľach.Tento proces pôjde ľahšie a rýchlejšie, ak sa pred narodením modlíte ikonu „Naughty“.Nižšie je uvedený text, ktorý si ťažko zapamätáte a ktorý sa dá opakovane vyslovovať.

Mnohí si teraz uvedomujú, že modlitby možno v prípade potreby čítať tehotným ženám a všetkým príbuzným.Ako vždy, dôležitou podmienkou je úprimná viera v moc Všemohúceho.

Záver

Modlitby zaslané Bohu, Matke Božej a Svätej pravoslávnej pomáhajú žene uľahčiť ťažké tehotenstvo alebo v jeho ranom štádiu, chrániť plod, vyhnúť sa nežiadúcim dôsledkom pôrodu.Mali by sa čítať pravidelne, s dušou, pri návšteve kostola alebo doma, keď sa nikto neobťažuje sústrediť sa.Modlitba môže

 • samotná tehotná žena a jej manžel;
 • rodičia nastávajúcej matky, najmä jej matka;
 • všetci milovaní, príbuzní a priatelia.