Smrteľné hriechy v pravoslávnej cirkvi: zoznam nerestí, význam pokánia

Kresťania vedia, že vedomé porušenie Božích prikázaní vedie k smrti duše.Hriech je zločinom morálneho zákona proti Bohu a človeku.Čo sú smrteľné hriechy v pravoslávnej cirkvi?Je možné odčiniť naše priestupky pred Bohom a ako to urobiť?Je to úprimná kajúcna modlitba alebo potrebujete vykonať nejaké špeciálne akcie?Zvážte tieto vzrušujúce problémy podrobne.

Koncept hriechu v Biblii

Biblia nám hovorí, že kvôli pádu Adam a Eva boli vylúčení z raja.Stratili milosť a večný život, stali sa smrteľnými.Od tohto tragického momentu v ľudskej histórii sa smrť stala stálym spoločníkom života.Trestom za hriech je smrť.Toto je nemenný Boží zákon, ktorý nemožno zrušiť.

Hriech je narušením ľudskej povahy.Neporazený hriech spôsobuje ďalšie priestupky.Takže, obžerstvo môže viesť k chamtivosti a žiadostivosti.Túžba po viac peňazí na uspokojenie chamtivosti môže viesť k krádeži, vyklčovaniu peňazí a dokonca k vražde.Z tohto dôvodu víťazstvo nad jedným hriechom vedie k oslobodeniu od ostatných zločinov.Pretože všetko je vzájomne prepojené.

Porušenie jedného prikázania sa považuje za porušenie zákona ako celku.

Vedú všetky hriechysmrťou alebo sú to menšie hriechy?Biblia hovorí, že každý hriech oddeľuje človeka od Boha, je prekážkou Božej milosti.Porušenie jedného Božieho prikázania sa považuje za porušenie celého zákona.A nezáleží na tom, závisť prekonala osobu alebo potrebu ukradnúť - je zločincom zákonov a prikázaní.

Koncept smrteľného hriechu je zakorenený v Starom zákone, keď boli ľudia fyzicky zničení pre svoje činy.Napríklad ukameňovaný kvôli smilstvu.Verilo sa, že tento hriech sa nedá zmierniť pokáním.Základ tejto viery spočíva v rovine pojmov, ktoré sa neviestka odvtedy odklonila od Prameňa života a čerpá inšpiráciu z vôd smrti.Logický reťazec uvažovania vedie k tomu, že smilstvo je duchovne dávno mŕtve, a preto by mal byť navždy a fyzicky odpočinutý.

Náboženská doktrína Starého zákona bola založená na odstránení všetkého, čo odporovalo Božím prikázaniam.Nosič duchovnej smrti musí byť zničený, aby s ním neinfikoval celú spoločnosť.To znamená, že hriech sa považoval za infekciu, ktorá sa má odstrániť.

Ľudia po prvýkrát počuli Božie prikázania od Mojžiša v Sinajskej púšti.Toto bolo 10 prikázaní, na ktorých je založené moderné kresťanstvo.Ľudia dostali prikázania, aby ich zachránili pred problémami.Nie každý pochopil, že porušenie morálnych zákonov vedie k katastrofe.Prikázania ľuďom vysvetlili, ako sa majú správať v spoločnosti a tomu, čomu sa treba vyhnúť.

Koncept hriechu v evanjeliu

V evanjeliu zostáva koncept hriechu rovnaký, alepostoj k nemu sa mení.Dobrá správa (evanjelium) je plná odpustenia a Božieho milosrdenstva pre hriešnikov.V tomto sa líši od všetkých posvätných kníh akéhokoľvek náboženstva na svete.Božia milosť zostúpila na Zem skrze zmierujúcu obeť Krista, a teraz má človek šancu na odpustenie.Vyžaduje si to však vieru v zmierujúcu obeť a úprimné pokánie za skutok.

Prečo hriechy vedú k smrti, ak hriešnici žijú šťastne niekedy po mnoho rokov a nezomierajú?Pretože smrť znamená duchovnú - smrť duše.Nenápadné hriechy ničia Božiu lásku v srdci človeka, preto jeho duša nemôže vstúpiť do nebeského príbytku a získať večnú existenciu v nebeských sálach.

Svätý Ignác Brianchaninov uvádza príklad klasifikácie ôsmich hriechov, ktoré vedú k smrti.Nemali by ste však chápať túto klasifikáciu ako výlučne 8 smrteľných hriechov: jedná sa o 8 skupín vášní, ktoré môžu mať človeka.V skutočnosti je ich omnoho viac.Avva Dorofei verí, že 3 vášne môžu mať človeka - milovať lásku, chtíč a lásku k sebe.Zostávajúce priestupky sú iba dôsledkom týchto vášní.

Rozdelenie hriechov na malé a veľké, smrteľné a smrteľné je veľmi svojvoľné.Akýkoľvek neúnavný hriech vedie k smrti a exkomunikácii.

Bude osoba súdená za pokánie z pokánia? Cirkevní otcovia poukazujú: neexistujú neodpustiteľné hriechy, iba nenápadné hriechy. Preto sviatosť vyznania existuje, takže človek môže očistiť svoju dušu pokáním svojich skutkov.Prečo sa nemôžete modliť iba k Bohu a kajať sa zo svojich hriechov?Pretože sviatosť vyznania bola daná od Boha a tento zákon nemožno porušiť.

Podľa otcov cirkvi vedie k smrti duše iba jeden hriech -samovražda .Toto je najväčší a najstrašnejší hriech.Pretože človek znemožňuje pokánie a zmierenie.Preto je neprijateľné upadať do beznádeje kvôli spáchaniu hriechov, pretože zúfalstvo môže viesť k samovražde.Neexistujú žiadne odpustené hriechy - všetky sa dajú zmieriť pokáním.

Nebezpečenstvo neúnavných hriechov spôsobuje, že hriech sa stal zručnosťou.Človek si zvykne žiť v hriechu a necíti svoj smrteľný vplyv na dušu.Tomu napomáha ľudský nepriateľ - Satan, ktorý neúnavne zachytáva duše vo svojej sieti pokušenia.

Rúhanie Duchom Svätým

V ortodoxii je okrem samovraždy ďalší najhorší hriech - to je rúhanie sa protiDuch Svätý.Ak je samovražda podľa svojej hlúposti zbavená milosti večnej spásy, potom rúhanie sa proti Duchu Svätému je vedomým a úmyselným odmietnutím večného života.

Ako môžeme rúhať Ducha Svätého, ako?Cirkevní otcovia nám dávajú nasledujúci výklad.Napríklad, Svätý Basil Veľký povedal:

Prečo nikdy nie je odpustené rúhanie sa Duchu?Pretože Kristovi protivníci obvinili jeho zázračné činy démonickej moci.Tu je to, čo povedali:

Kristov oponenti nevideli vo svojom konaní božskú milosť aZa zázraky považovali zázraky.Ich logika bola jednoduchá: keďže ho poslúchajú démoni, Kristus je najvyšším démonom.Na ktoré im Ježiš odpovedal, že sa rúhali Duchu Svätému, ktorý skrze neho konal.

Zoznam hriechov v pravoslávnej cirkvi

Existuje 7 hriechov, ktoré vedú k smrti.Prečo kresťanstvo presne určilo tieto hriechy od všetkých ostatných, ktoré nie sú číslami?História definície smrteľných hriechov vychádza z rozdelenia ôsmich vážnych zlozvykov ľudstva, ktoré boli popísané v 5. storočí nl eugrafiou Pontiusa.V roku 590 pápež zmenil tento zoznam zločinov, ktorý identifikoval iba 7 smrteľných hriechov.Je to zoznam hriechov, ktorý pápež dodnes schválil a ktorý sa používa v pravoslávnej cirkvi.

Sins in Ortodoxy - zoznam:

 1. pride;
 2. chamtivosť;
 3. závisť;
 4. hnev;
 5. žiadostivosť;
 6. gluttony;
 7. odrádzanie.

Pýchaje viera v seba a svoje schopnosti.Pýcha vylučuje vieru v Boha a jeho pomoc ľuďom.

Chamtivosťzatienila myšlienky o duchovnom, pretože všetky ľudské snahy sú zamerané na získanie a zvýšenie materiálneho bohatstva.Človek je v tomto procese tak zaujatý, že jednoducho nemá čas premýšľať o svojej duši a jej stave.

Envyje túžba byť odlišný, získať alebo ukradnúť svoj osud.Závisť neumožňuje naplniť svoj osud v živote a neustále nasmerovať pozornosť závistlivého na osud inej osoby.Závistlivá osoba stráca pokoj v duši a stráca pocit„Nespravodlivosť v tomto svete.“Takto vzbudzuje Boha v zaujatom postoji k ľuďom a nespravodlivom rozdelení milosrdenstva a milosti.

Angernesie ničenie.Rozhnevaný človek zabudne na milosť Božiu, je úplne ovládaný diablovou vôľou.Počas hnevu môže človek spáchať závažný trestný čin až po vraždu.Hnev je opakom lásky, ktorá je výsledkom odcudzenia od Božej milosti.

Chtíčsa vzťahuje na všetky prekročenia, ktoré si osoba dovolí.Je to závislosť od zmyslových pôžitkov, ktoré vedú od duchovných pravdy.Človek nemyslí na záchranu duše, ale je pohltený uspokojovaním svojich telesných túžob.Teší svoje telo, ktoré aj tak zomrie, na úkor večnej a neporušiteľnej duše.

Obžerstvoje nadmerná konzumácia jedla, ktoré vedie od duchovných pravdy.Človek je pohltený jedlom chutných jedál, čo sa stáva zmyslom jeho života.S potešením napĺňa smrteľné telo a zabudne na nesmrteľnú dušu.

Despondenciasa počíta aj medzi smrteľné hriechy, pretože zbavuje osobu motivácie konať.Je pohltený myšlienkami o márnosti akejkoľvek činnosti, pretože nenájde žiadny zmysel.Účelom pozemskej existencie je však slúžiť Pánovi a absencia takéhoto cieľa je hriech.Aj keď skleslosť nepoškodzuje ostatných ľudí, vedie hriešnika k duchovnej smrti v dôsledku odmietnutia slúžiť Bohu.Aj skľúčený človek sa stále vo svojom srdci rúha Bohu za nespravodlivý prístup.

Sincnosti sú protichodné, proti ktorým sú v pravoslávnej rodine 7:

 1. láska;
 2. trpezlivosť;
 3. pokora;
 4. dobrota;
 5. moderovanie;
 6. horlivosť;
 7. Čistota.

Toto sú duchovné plody, ktoré človek vezme so sebou na večnosť.Preto každý kresťan musí starostlivo kultivovať cnosti, aby mohol namiesto hriechov dospieť k Božiemu súdu duchovnými plodmi.

Pamätajte, že každý hriech sa začína myšlienkou, že nás diabol zvádza.

Ak sa hriešna myšlienka zmocní ľudskej mysle, nevyhnutne povedie k hriešnemu činu.Preto je dôležité sledovať vaše myšlienky a udržiavať ich čisté a sväté.Modlitba pomáha veriacemu vyčistiť jeho myšlienky korupcie a zabrániť pádu hriechu. Pokiaľ existuje hriech na úrovni myslenia, všetko sa dá napraviť.

Neopravený hriech nikde nezmizne, prenasleduje dušu aj po smrti tela.V pekle prechádza duša strašným utrpením, pretože nespokojné hriešne myšlienky ho doslova roztrhávajú na kúsky.Preto je dôležité zbaviť sa hriechov tu na zemi, pretože po smrti táto príležitosť nebude. Po smrti nastane iba pekelné trápenie z nenaplnených hriešnych túžob. Len si predstavte, že na druhú neuhasenú túžbu budete mať trápenie z tohto pocitu - a všetko bude jasné.Nikto nedovolí, aby hriešnik uhasil smäd po hriechu v pekle, takže jeho utrpenie bude neznesiteľné.

Ako zaobchádzať so hriechmi

Aké hriechy sme našli.Teraz sa pozrimeotázkou je, ako sa s nimi vysporiadať.Nemalo by sa myslieť, že iba mnísi by mali bojovať proti pokušeniam a rozkošom - to je jasný klam.Mnísi majú určitú zodpovednosť pred Bohom, ale svetský človek nie je zbavený zodpovednosti za svoje činy.Pri krste sa človek vzdáva diabla, čím potvrdzuje svoje kresťanské postavenie - aby dobil hriešnikov v dennej vigílii.

V živote mnohých kresťanov sa hriechy stali len zvykom, s ktorým je veľmi ťažké rozlúčiť sa.Je to však potrebné, pretože ľudské hriechy sú oddelené od Boha.Čo by sa malo urobiť, aby ste sa zbavili nevoľností?

Pravidlá boja proti hriechom:

 • Rozpoznať zhubné zlomyseľnosť a nenávidieť to celým naším srdcom.
 • Čiňte pokánie z hriechu pri vyznaní, aby ste sa zbavili bremena viny.
 • Úprimne sa zriekam hriešnych myšlienok vo svojom srdci, nielen slovami.
 • Prekonajte strach a hanbu kňaza, úprimne odhalte ich hriešne sklony.
 • Dôverujte v Božiu pomoc pri oslobodení od hriechov.

Hriechy v ortodoxii sa považujú za slabosť ľudskej povahy.Človek je tak duchovne slabý, že nedokáže nezávisle odolať diabolským kúzlom.Preto musí každý deň vykonávať modlitebné predstavenie, v ktorom žiada Boha o pomoc pri odstraňovaní nevoľností.

Dôležitú úlohu pri odstraňovaní vášní hrá dôverná konverzácia s duchovným mentorom - kňazom.Boží služobník pomôže nájsť správnu cestu k oslobodeniu od závislostí, uveďte metódyzaoberajúc sa zdvorilým zvodcom.

Pamätajte, že pokračovanie hriešnych činov je neprijateľné.Ak ste si uvedomili svoju hriešnosť a činili pokánie, je neprijateľné pokračovať v hrešení a nasledovať začarovanú cestu. Človek nemôže získať milosť, ak je otrokom vášní zeme. Človek musí raz a navždy nájsť odvahu, aby ukončil diabolské posadnutosti a uvedomil si, že smrtiace hriechy vedú k duchovnej smrti.Hriech zabíja duchovnú povahu človeka a zbavuje ho večného života.Preto jedine človek môže získať odmenu za kráľovstvo nebeské.Rozhodnite sa raz a navždy, čo si vyberiete - smrť alebo život?