Snívalo sa mi o vojne: čo to znamená pre rôzne knihy snov

Vojenské konflikty, vnútorné konflikty sú pre ľudí vždy hroznými a tragickými udalosťami, v dôsledku ktorých ľudia stratia svojich blízkych, hladujúcich, sú v troskách a chudobe.Čo je snom vojny, učíme sa v dôveryhodných knihách snov.

Obsah
  1. Všeobecná interpretácia
  2. Autorské knihy snov
  3. Sigmund Freud
  4. Gustov Miller
  5. Wang
  6. Nostradamus ]
  7. Yuri Longo
Všeobecná interpretácia

Vojna v snoch je symbolom viacerých hodnôt, ktorýmôžu odrážať charakter a emocionálny stav sníva a zobrazovať určité udalosti, ktoré zásadne zmenia budúcnosť.Všetci tlmočníci sa zhodujú na jednej veci - po takomto sne neočakávajte pokojný a pokojný život plný harmónie a pohodlia.Toto je obdobie, keď vás osud otestuje na silu a ponúkne rôzne možnosti do budúcnosti.

Takéto vízie môžu mať pozitívny vplyv na tých, ktorí majú v úmysle zmierniť svoj charakter, vyskúšať sa v ťažkých podmienkach a získať nový jedinečný životný zážitok.Sníval som o víťazstve v bitke - v skutočnosti máte jasnú výhodu, ktorá vám pomôže zvládnuť všetky problémy.Porážka je znakom toho, že by ste sa nemali zúčastňovať otvoreného konfliktu, vaše slabé stránky sú viditeľné pre ostatných a môžu na ne kedykoľvek naraziť.

Knihy snov autora

Sigmund Freud

Vojna vo sne je symbolom vysokej sexuálnej aktivity spôsobenej vášňou, búrkou.emócie a túžba po blízkosti sexuálneho partnera.Takáto potreba sexu môže byť spôsobená predchádzajúcou abstinenciou, emocionálnym stresom.Ale tiež to môže charakterizovať nestabilitu vzťahu snívačky s druhou polovicou.Táto únia je plná protirečení od škandálu k násilnému styku a zmiereniu.Možno, že tieto výbuchy pocitov podporujú a predlžujú pocit lásky a šťastia vo vašom páre.

Gustov Miller

Vojenský konflikt alebo bitka je symbolom znepokojujúcich udalostí a ťažkého obdobia, ktoré bude vyžadovať veľkú vytrvalosť, trpezlivosť, statočnosť a odvahu snívateľa.Pre podnikateľov sú tieto sny známkou náročného pracovného obdobia.Veľké projekty by sa zatiaľ nemali plánovať.S najväčšou pravdepodobnosťou spôsobia veľa problémov, než prinesú slušný zisk a úspech.

Vydatá manželka snívala o návšteve samotného centra vojenskej konfrontácie - očakáva konflikt v rodine.Rozpory s manželom /manželkou môžu vzniknúť tak v domácich záležitostiach, ako aj vo výchove detí alebo v rozpočte rodiny.Chcel som sa krátiť na bojisko a čeliť nepriateľovi - v skutočnosti sa nemôžeme vyhnúť hádkam a škandálom, ak sa nesnažíme obmedzovať náš hnev a rozhorčenie.Určitým krokom, ako sa vyhnúť problémom, je naučiť sa používať svoju emočnú inteligenciu, potláčať svoje emócie a ovplyvňovať správanie ostatných ľudí.

Aby mladé dievča sprevádzalo chlapa vo vojne - v skutočnosti objavte nepríjemné črty postavy ženícha alebo sa dozviete fakty z minulého života, ktoré môžušok a ovplyvniť budúci nesúhlas, oddelenie.

Ak chcete vo sne počuť o nepriateľskom útoku na svoju krajinu, musíte očakávať zlé zmeny, ktoré ovplyvnia politický a ekonomický rozvoj štátu.V dôsledku toho je potrebné sa pripraviť na úpadok bohatstva, rast zločinu, zničenie a chudobu.

Bol to sen oslavovať víťazstvo v ozbrojených konfliktoch - to znamená cítiť významné pozitívne zmeny vo vlasti.Rýchle tempo hospodárskeho rozvoja, priateľské vzťahy medzi susednými krajinami ovplyvnia finančnú životaschopnosť spiaceho človeka.Rodina bude mať pokoj a pohodu.

Wang

Vojna vo snoch je zlým znamením varujúcim snívateľa pred ťažkými obdobiami, ktoré prinesú veľa nešťastia a utrpenia.Pre mladých ľudí je takáto vízia predzvesťou zlyhania pri vstupe do školy alebo pri prijímaní do zamestnania.Pre tých, ktorí sa rozhodnú opustiť krajinu, sen naznačuje dlhú dobu hladu a deprivácie.V tomto prípade by sa prisťahovalectvo malo odložiť na lepšie časy, inak môžete cítiť všetky kúzla chudoby a beznádeje.

Účasť v bitke, vytiahnutie ranených vo sne znamená poznať smútok z choroby tých, ktorí sú vám najbližšie.Vaše pokusy o pomoc a podporu vášmu blízkemu môžu byť zbytočné.Bude to trvať veľa peňazí na liečbu a medicínu.

Utekajúce guľky a oheň - v skutočnosti predvídajú negatívne následky a snažia sa vyhnúť zložitej situácii.Porazte nepriateľa - prekonajte ťažkosti bez veľkých strát.

Nostradamus

Tolerátporážka v ozbrojenom konflikte - nezvládať ťažké životné podmienky, závislé od závislostí.Takéto sny varujú pred pádom šťastia.Osoba v takom okamihu je schopná klesnúť na hraničnú úroveň, bez toho, aby bola schopná znova vstať.

Utekať pred hrozbou vojny, v ktorej sa hrozí, že nepriateľ ovládne svoju vlasť - zobudiť sa zo svojich predchádzajúcich životných pozícií, zradiť tých, s ktorými dlho žili, pracoval.V okamihu môžu byť porušené všetky zásadné princípy stvorenia pre spoločné dobro výmenou za osobné šťastie a obohatenie.

Bolo vidieť začiatok vojny - očakávať zmeny, ktoré by prinesú nestabilitu a nejednoznačnosť pre budúci vývoj pražcov.Bude sa musieť zúčastňovať na udalostiach, ktoré výrazne zmenia plán života.Zároveň dôjde k značnému vyčerpaniu peňažných rezerv, čo vás zbaví možnosti voľne investovať finančné prostriedky na potrebné potreby.

Yuri Longo

Vplyvná osoba, ktorá sa zúčastňuje na bitke a prehrá, je prorockým snom, ktorý priamo nasvedčuje silnému súperovi.Nepriateľ je celkom schopný vás pripraviť o kariérny rast a ďalší úspešný rozvoj.Takéto vízie varujú, aby nevstúpili do otvoreného rozporu s protivníkom, ale aby sa pokúsili mierové vyriešenie problematických otázok.

Pokiaľ ide o staršiu osobu, tento scenár predstavuje bezprostrednú chorobu, ktorú bude ťažké zvládnuť sám, bez pomoci blízkych príbuzných a lekárov.Ak ochorenie nezačnete včas, môže to spôsobiť vážne komplikácie.

Žena, ktorá sleduje, ako vlak s vojakmi chodí do popredia - v skutočnosti očakáva chaos vo vzťahoch s kolegami a členmi domácnosti.Pocit zmätku spôsobí stratu finančnej stability, pretože existuje vysoká pravdepodobnosť straty zdroja príjmu alebo živiteľa rodiny.

Chcel som bojovať proti nepriateľovi, cítiť svoju silu a nadradenosť - dobré obdobie na splnenie náročných úloh.Vo chvíli, keď uspejete a všetko dopadne.Budete cítiť veľký nárast energie, emocionálne povznesenie, pocit inšpirácie.Uľahčí to veľká podpora príbuzných a priateľov.Blízke prostredie preukáže svoju oddanosť a spoľahlivosť.V budúcnosti príde dôvera a vznikne veľa plánov a nápadov do budúcnosti.