Snívalo sa mi, že som prešiel cestou: interpretácia populárnych kníh snov

Najdlhšia cesta na svete uvedená v Guinessovej knihe rekordov je Pan American Highway.A prečo sa sníva o prekročení cesty vo sne, učíme sa v slávnych knihách snov.

Tam, kde je cesta, je cesta

Cesta predstavuje cestu života, pohybu v priestore, pohybu a zmeny životného štýlu spiaceho človeka.

Pokúsiť sa prekročiť cestu pre spiaceho človeka znamená prekročiť určitú hranicu, ísť za niečo, prekonať to, čo sa zdalo ako nedobytná stena.Vždy je to sprevádzané východiskom do novej úrovne existencie alebo zvolením úplne nového osudu.

Prekračovanie znamená prekonanie určitej bariéry, ktorá môže mať psychologickú povahu a byť skutočnou prekážkou.

Pozitívny výklad čaká tých, ktorí spia a majú vo sne hladkú, širokú a hladkú cestu.Ak je zlomený, príliš kľukatý a nebezpečný - pripravte sa na ťažkosti a skúšky.Obe cesty vám urobia dobre, skontrolujú, ktorou čiarou môžete prekročiť, a privedú vás k pravde.

Ak snívateľ pokojne, bez náhlych pohybov a váhaní, kráča po chodníku, je odhodlaný a rozhodný vo svojich túžbách, konaniach.Čaká ich úspech.

Ale nadmernéopatrnosť a zbabelosť prebúdzajúceho sa spiaceho človeka môže zmeniť šťastie.Mučia vás neustále pochybnosti, podozrenie a nedôvera.Existujú dve vysvetlenia: buď máte čo stratiť a vaša intuícia vám povie, aby ste prestali, alebo sa bojíte rozhodnúť a rozhodnúť sa.

Na tento účel si musíte pamätať presne to, čo bolo za vami a čo ste hľadali.Pretože to znamená udalosti, ktoré chcete v minulosti opustiť a čo sa snažíte.

Pre ženu je rovná cesta najkratšia

Pre mladé dievča znamená prekročiť cestu, aby opustila rodičovský vplyv, opatrovníctvo, získala slobodu a načrtla hranice toho, čo je povolené.Pre niektorých to znamená presťahovať sa do iného mesta, uzavrieť manželstvo alebo sa prihlásiť na prvé a zodpovedné miesto.

Cesta bola poľná cesta, nespevnená, z jedného dedinského domu do druhého - vo vašom živote sa málo zmení, pravdepodobne to bude séria plytkých nepokojov.

Ak sa pri prechode krajinou ocitnete v mestskom prostredí, úplne uspokojíte svoje ambície a dosiahnete to, čo chcete dobývaním metropoly.

Mestský prechod pre chodcov za snílek sľubuje zmenu výhľadu, jej postoj k niečom, úspešné hľadanie nového zamestnania alebo muža.

Muži sa neboja nepriechodnosti

Prešli sme cestou k červenému svetlu, ale nikto a nič vám nebránili - dobré znamenie pre cieľavedomého muža.Vaše konanie povedie k úspechu v rozpore s okolnosťami, názormi ostatných a blízkymi divákmi.

Prešiel, ako by mal, na zelenú"Teraz si nie ste rovní, všetko je na vašej strane, dokonca aj dopravný signál."

Nemôžem sa posunúť na opačnú stranu - čakať na testy.

Aby si manželský muž mohol prejsť trať pred svojím domom - v skutočnosti ukončil tento vzťah a rozviedol sa.Bežíte okolo, aby ste sa dostali do dievčenského automobilu - príčinou rozvodu v skutočnom živote bude hrdlička.

Útek z banditov, prechádzajúci cez prechod k núteným a rozhodným činnostiam.Tieto ťažkosti spôsobia problémy, z ktorých vás zvíťazia dôležitým rozhodnutím.

Cross Rails - Zmena miesta bydliska alebo občianstva.

Najťažšia cesta je tá, ktorú nepoznáte

Gustov Miller

Prechod cez skalný úsek neznámej cesty - nové veci vás ovplyvnia., každodenné práce, ktoré prinesú viac potešenia a užitočných zážitkov, ako strata času a problémov.

Na ceste ste videli stromy, kríky ruží a rozmarínu - na svojej ceste stretnete šťastie a budúce, ktoré ste si vybrali.Ak idete so spoločníkom, vytvorte dokonalý manželský pár, ktorý bude pre ostatných príkladom vzájomnej lásky a lojality.

Rezignovať počas jazdy - urobiť chybu pri riešení obchodných záležitostí, ktoré ovplyvnia váš finančný stav a prípadne aj zdravie.

Vanga

Cesta kľukatá je váš nie vždy pravý spôsob života.Aj keď nerozumieme zmyslu vašej existencie, hľadáte pozemské nevýslovné bohatstvo, pochybné potešenie a slávu.Vďaka vašim myšlienkam a konaniam prajete to najlepšie a múdra rada pre vás je prázdna fráza.

Pokúsite sa odbočiť po priamej ceste bez zložitých zákrut - váš život bude hodný, aj keď nie ľahký.Uvedomenie si skutočných hodnôt a vaše povolanie prišli, čo znamená, že čoskoro sa objaví dobre platená práca, milujúca rodina a úcta k milovaným.

Vydláždenie cesty nepriechodnosťou - vďaka sile charakteru, usilovnosti a vytrvalosti dosiahnete veľký skok v kariére a pevné postavenie vo vysokej spoločnosti.Jediným nebezpečenstvom je vaša márnosť, ktorá môže zničiť váš vzťah s príbuznými a odvrátiť vašich blízkych.

Udržujte sa v prašnom teréne - dajte si pozor na votrelcov, ktorí sa vás snažia ublížiť tým, že pomýlia svoje dobré meno falošným ohováraním.

Niekde v púšti je prázdna diaľnica - osamelý život na teba hlodá.Zdá sa, že sa o vás nikto nestará a jednoducho nepotrebujete ani svojich vlastných rodičov.Je to hlboká mylná predstava, ktorá bude spochybnená len vďaka výzve na príbuzných a rozhovorom s matkou alebo otcom.

Dláždené dláždené kamene namiesto hladkého asfaltového vozovky naznačujú drsnosť vašej cesty.Všetko dosiahnete vďaka tvrdej práci a túžbe byť najlepší.Akonáhle sa rozhodnete hacknúť, odložiť veci na neskôr, okamžite sa vzdáte svojich pozícií, strácate význam a materiálnu závislosť.

Nostradamus

Smer bez áut a ľudí - vaše tajomstvo problému, ktorý vás obťažuje a vyrušuje.žiť pokojne.Tieto prípady vyžadujú vonkajšie rušenie, nemôžete to urobiť sami.

Krivá a prašná dráha hovorí o vašej nestabilite a zmätku.Niekto nesmierne silný a mocný sa snaží uplatniť zlý vplyv tým, že vás naláka do svojej sekty alebo zakázanej organizácie.Ak ste sa pokúsili vypnúť a odísť, skončí rad problémov a vrátite sa k obvyklému priebehu udalostí, ale s načrtnutím cieľov a ašpirácií.

Úzka cesta vpred - nebojte sa v skutočnosti ťažkostí, prinesú vám úžitok len tým, že zušľachťujú vašu povahu a dávajú odvahu a statočnosť.

Sigmund Freud

Neobývaná diaľnica je symbolom rôznych fóbií a obáv osobnej intímnej povahy.Vidlička vo sne je znakom vášho utrpenia a zmätku pri výbere sexuálneho partnera.Neistota zradí vašu neskúsenosť a obávate sa úsmevov a pohŕdania milovanej osoby.

Križovatka ciest hovorí o mnohých významných zmenách v živote, ale nie všetky budú radostné a úprimné.