Snívalo sa o plávaní v rieke - nezabudnite, aká je jej voda

Vodná plocha rieky je spojená s interpretáciou životného toku, môže sa líšiť v bizarných formách a odlišnej kvalite vody.Prečo existuje zápletka, na ktorej majiteľ snu plával v rieke?Interpretácia, ktorú kniha snov ponúka, závisí od scenára obrázka, kde je rezervoár, akcie snívateľa a charakteristiky vody.Preto si musíte pamätať na podrobnosti spánku.

Interpretácia hlavného obrazu

Za vodnú zložku sa za hlavnú postavu v tejto fantázmagórii považuje hlavná postava.Spomenutie ďalších podrobností o zápletke vám umožňuje obnoviť celkový obraz jedinečnej udalosti snov.Predtým, ako pochopíte, aké sny plávajú v rieke, je užitočné sa dozvedieť o významoch hlavného obrazu ospalého obrazu.

 • Transparentné riečne vody naznačujú pokojné a pokojné obdobie v budúcnosti skutočného života.
 • Zakalené vody možno považovať za predzvesť budúcich zlých udalostí, môže sa predĺžiť nebezpečné obdobie.
 • Studené vody sľubujú snívateľovi nečakané prekvapenie, ale jeho reakcia bude zmiešaná.
 • Kniha snov interpretuje zamrznutú rieku ako nepravdepodobnúprenos dôležitých informácií pánovi spánku.
 • Stekajúce a vriace prúdy nočných snov sa premenia na zhoršenie nálady a zlých udalostí.

Rýchlo tečúce riečne vody sľubujú zaujímavé obdobie reality plné živých dojmov.Ak mal snílek šancu nielen plávať v rieke, ale aj ísť so snom vo sne, je to osud.Mali by ste si však dávať pozor na množstvo emócií.

Podľa interpretácie udalostí nočného scenára snové knihy

Väčšina tlmočníkov snov pripisuje sprisahanie nočného obrazu priaznivým znameniam, ak vodné toky nespôsobujú nepríjemné emócie.Okrem toho, kúpanie niekoho vo sne varuje, že podľa plánu reality bude mať šancu zaujať vedúce postavenie a množstvo postrekov prinesie dobré obchodné posolstvo.

Kúpanie podľa Millerovej snovej knihy

Podľa známeho psychológa závisí správna interpretácia sna podľa toho, či bude možné spomenúť si, čo bolo rezervoár.Nemenej dôležité sú ďalšie udalosti nočnej ilúzie.

 • Ak máte to šťastie, že môžete plávať v čistej vode čistej rieky a vidieť iných kúpajúcich sa v okolí, očakávajte nielen veľké šťastie, ale aj bohatstvo.
 • Ak sa nočný príbeh musel preplávať v bahnitom rybníku, autor spája nepríjemnú udalosť so zrútením nádeje, so všetkými druhmi problémov.
 • Ak majiteľ sna pláva v problémových vodách, skutočné nebezpečenstvo fatálnej chyby, ktorá ovplyvní zvyšok života, je skutočné.

Phantasmagoria s plávaním alebo len plávaním v mori sľubuje skutočnézískať nenaplnené nádeje na život.Kontemplátor spánku nie je spokojný so svojím súčasným životom, očakávania zmien k lepšiemu sa skrývajú hlboko v podvedomí.Ak okrem roja ľudia, ktorí nevedia plávať striekajúcimi vodou, problémom sa nedá vyhnúť.

Interpretácia obrázka podľa Hasseho snovej knihy

Pred obrátením sa na predpovede slečny Hasseovej by ste mali určiť fázu mesiaca.Z hľadiska média si nie všetky sny zaslúžia pozornosť, majú inú pravdepodobnosť naplnenia.

Aká je vysnívaná kniha Hasseovej, ak sníval o plávaní v rieke?Zápletka ilúzie presvedčí snívačky, že má silnú povahu a závideniahodnú výdrž, vynikajúcu sebakontrolu.Ak by sa to stalo, že by sa rozplynuli v bahnitom rybníku, autor predpovedá snílivcovi malé zmeny v priebehu skutočného života.Slečna Hasse považuje kúpanie v odevoch za dedičstvo.

Riečne vody podľa Freudovej snovej knihy

Interpretácia snov s otvorenými priestormi pre vodu z hľadiska otca psychoanalýzy je založená na sexuálnych asociáciách.Podľa koncepcie autora teórie nevedomia sa nespokojnosť s erotickými myšlienkami prejavuje v snoch.

 • Vízie so širokým riečnym tokom vynárajú na povrch búrku sexuálnych fantázií, ktoré sa snívateľ skrýva hlboko v podvedomí.
 • Autor považuje nočný obrázok s vodami pokojného a čistého rezervátora za predzvesť lásky a bezmračného šťastia.Rozlohy bahnitej rieky - do hádok a strát.
 • Nielen plávanie vo sne, ale aj plávanie v rieke, je to láska sníva, ktoráúplne ho objal v skutočnosti.Je potrebné triezvy pohľad na udalosti života.

Psychoanalytik spája akýkoľvek druh vodného toku s tehotenstvom, ejakuláciou.Ak autor prepojí prechádzku pozdĺž brehu rieky s erotickými predstavami, potom sa pohlavný styk stane symbolom jazdy na hladine vody na lodiach.Kúpanie v rieke podľa Freudovej vysnenej knihy predáva ženu k tehotenstvu a mužovi - akt sebapokojenia.

Rieka a plávanie v nej podľa Vangovej snovej knihy

 • Ak ste sa museli bez toho, aby sa vyzliekli, vrhnúť do vízie, majster snov a jeho domácnosť nielen morálne, ale aj materiálne.pohody.
 • Plávanie v ťažkých vodách odhaľuje žalostné emócie a nevôľu.Je dôležité, aby snílek venoval pozornosť motívom svojich ohromných pocitov.
 • Plávanie, bojovanie s turbulentným tokom rieky vo sne, na breh, je znakom bezprostredného bohatstva.Iba ak sa snílku ešte podarilo pristáť.

Veľká veštca spájala vodu rieky s líniou ľudského života a pohyb vodného prvku so zmierňovaním a čistením.Je zaujímavé, že most hodený cez rieku Wang stotožňoval sľub a dlhú cestu cez most - s pocitom viny za nesplnenie sľubu.

Interpretácie z Meneghettiho vysnívanej knihy

Pojednanie o záhadných prepisoch snov od talianskeho filozofa-psychológa vychádza z bohatých skúseností psychoterapie.Autor vykresľuje paralelu medzi riekou a životným cyklom.Preto povaha pohybu vodného toku a okolitého vodného útvaru (charakteristikyosobnosť) závisí od interpretácie obrazu nočnej ilúzie.

 • Plávať v rieke a sledovať jeho pohyb po prúde, spôsobuje stratu zdravia a veľa šťastia.Snílek sa bojí, že nebude mať dostatok vôle.
 • Plachtenie po rieke je znamením, že pre majiteľa sna je ťažké ho dosiahnuť, vytrvalosť pomôže dosiahnuť zamýšľaný cieľ napriek prekážkam.

Psychoterapeut spája koryto so ženskými pohlavnými orgánmi a pohyb svojich vôd so snahou o pokrok a pokrok.Vzhľad rieky v nočnom scenári je sekundárny fakt, hlavný dôraz sa kladie na identifikáciu spánkových postáv, ako aj ich pôsobenie vo vzťahu k vodnému prvku.

Kniha snov spoločnosti Felomen považuje iluzórnu zápletku, pri ktorej mal majiteľ sna šancu plávať v rieke, čo je dobré znamenie.Spiaceho človeka možno nazvať vyváženým.Harmonicky rozvinutá osobnosť pokojne koexistuje s ostatnými, napriek vplyvu vonkajších faktorov, spolu s aktívnou opozíciou chorých.