Svätý patrón podľa mena a dátumu narodenia: ako zvoliť ikonu svätého patróna

Ako cirkevný zamestnanec som si istý, že obhajca sa v osobe objaví od jeho narodenia.A nezáleží na tom, či je pokrstený alebo nie.Samozrejme, nepopieram skutočnosť, že pokrstený je viac chránený.Nemôžem však povedať ani to, že Pán opustil svoje neveriace deti.Obhajuje ich dokonca, takže s prvým úderom srdca majú mocného patróna.Patrón je menovaný menom a dátumom narodenia.A dnes vám poviem, ako nájsť ikonu svojho patróna.

Posvätné patróny: kúsok od histórie

Od staroveku ľudia uverilido existencie nadprirodzených síl.Bolo mnoho kulty, bohovia.Boli uctievaní a báli sa.Verilo sa, že človek, ktorý obetoval, môže požiadať o príhovor od božskej bytosti.Preto v tých dňoch došlo k skutočnému rozkvetu okultizmu.

Kňazi a čarodejníci boli zvlášť ocenení.Boli považovaní za veľmi mocných, pretože iba oni mohli komunikovať s bohmi.Kňazi boli uctievaní a snažili sa dodržiavať ich pokyny, ktoré boli niekedy kruté.Pretože sa verilo, že neposlušnosť osoba spôsobila hnev nebies.

Akonáhle sa však objavila pravoslávna cirkev, to všetkotradície boli uznané za démonické.Cirkev obviňovala ľudí, ktorí uctievali divných bohov a obetovali pohanstvo.Boli prenasledovaní a prísne potrestaní.Cirkev mohla postupne viesť ľudí na ceste pravdy.

Najprv kňazi kázali iba myšlienku existencie anjelov strážnych.Čiastočne z tohto dôvodu vzniklo okolo predsudku veľa predsudkov, pretože cirkev trvala na tom, že výber mena musí byť úmyselný.Koniec koncov, záleží na tom, aký osud sa stane človeku a ktorý Angel ho bude sponzorovať.

V 4. storočí však klerici najskôr hovorili o tom, že v pravoslávnej cirkvi nie sú len anjeli, ale aj patrónov.Verili sa, že svätí bránili tých, ktorí boli menovaní na ich počesť.Preto boli v tom čase takmer všetky mená vybrané presne podľa odporúčaní kňazov.

Neskôr sa však tradícia trochu zmenila.Koniec koncov, rodičia si už nemohli zvoliť vlastného patróna pre dieťa.Kňazi dospeli k záveru, že patrón sa objaví aj u dieťaťa s jeho prvým dychom.Preto mu musíte dať iba meno, ktoré zodpovedá dátumu narodenia.

Ako rozpoznať svojho patróna?

Je všeobecne známe, že pravoslávni ľudia sú veľmi svätí v súvislosti so sviatosťou krstu.Po tomto posvätnom rituáli sa človek priblíži k Bohu.Pretože má nielen strážneho anjela, ale aj božského patróna, ktorý ho chráni a pomáha nájsť cestu aj z tých najťažšíchživotné situácie.

Pri krstine dieťa dostane nebeského patróna, ktorý ho sleduje po celý život, chráni ho a pomáha v ťažkých situáciách.Pri krstine sa zvyčajne krstnému dieťaťu dáva meno svätého, ktorého v tento deň uctievajú, a jeho rodičia dostanú osobné ikony, aby ich mohli odovzdať, keď bude staršie.

Inými slovami, kňazi vo väčšine prípadov väčšinou odporúčajú, aby ich rodičia pomenovali dieťa na počesť svätca, ktorý je v deň krstu uctievaný.Často sa však stáva, že jedného dňa sa uskutoční sviatok niekoľkých svätých súčasne.V tomto prípade je povolené:

  • zvoliť meno, ktoré je v zhode s ktorýmkoľvek z týchto mien svätých.Je potrebné poznamenať, že pre väčšinu rodičov je to najlepšia voľba.Najmä pokiaľ ide o moderných rodičov, ktorí si chcú zvoliť najneobvyklejšie meno svojho dieťaťa.Z tohto dôvodu v skutočnosti nesúhlasia s menovaním syna alebo dcéry podľa mien, ktoré už nie sú v móde;
  • dať právo voľby kňazovi, ktorý vykonáva krstný obrad.Je naozaj ťažké rozhodnúť sa o otázke výberu správneho mena.A tak sa niekedy stáva, že otec a matka dávajú kňazovi právo na výber.Verí sa, že Boží muž nemôže urobiť chybu.Napokon, sám Pán mu hovorí, aké meno je potrebné dať dieťaťu;
  • zoznámiť sa s históriou svätých a zvoliť najvhodnejšie meno.Ani klerici nieodporúčame ponáhľať sa v tejto veci.Pretože príbuzní by mali študovať životné príbehy svätých čo najdôkladnejšie, aby pochopili, aké meno by malo byť dieťaťu dané.

V súčasnosti sú krstné meno a priezvisko prijaté pri narodení rovnaké.V staroveku však existovala jedna viera.Verilo sa, že každý čarodejník alebo zlá osoba môže spôsobiť škodu, zlé oko iba vtedy, ak pozná meno dieťaťa.

Z tohto dôvodu sa rodičia v dávnych dobách pokúšali utajovať meno čo najdlhšie a dokonca sa uchýlili k pomoci kňazov.Tí zase radili, ako oklamať zlé sily.Stačilo na to, aby sa dieťaťu dali dve mená.Predpokladalo sa, že krstné meno budú poznať úplne všetci a krstné obrady budú poznať iba rodičia a tí, ktorí sa zúčastnili na krste.

Ľudia verili, že čarodejníci by nemohli ublížiť osobe s dvoma menami.Najmä ak má ikonu, príhovor, o ktorom nikto nevie.Pretože v tomto prípade je dôležité poznať meno obhajcu a meno, ktoré bolo prijaté po krste.Bola to obrana.

Tento obrad sa dlho vykonával s cieľom chrániť dieťa.Táto tradícia sa však postupne začala venovať zabudnutiu.Teraz si to pamätajte iba starí rodičia, ktorí boli kedysi na takom obrade a vedeli, že skutočné meno je dané v čase krstu.Ale keďže moderní ľudia väčšinou neveria všetkým možným predsudkom, tieto tradície stratili svoj význam.

Aj keď nie je pravdepodobné, že by žiadosť o pokrstenie dieťaťa s iným menom prekvapila kňaza aj teraz.Keďže s ňou nie sú len oboznámení, považujú ju za vážne opomenutie, že ju jednoducho opustili.

Na čo sa zamerať pri výbere patróna?

Otázka výberu patróna by sa mala riešiť s najväčšou vážnosťou.Ortodoxní vedia, že je to veľmi dôležitý krok.Ľudia, ktorí sú ďaleko od viery, však často robia chybu.Nazývajú svoje dieťa krstným menom, ktoré sa im páči.To je úplne neprijateľné a nesprávne, pretože v budúcnosti budú ikony vybrané podľa dátumu narodenia a mena.

Pred konečným rozhodnutím o výbere vhodného mena je potrebné dôkladne preštudovať literatúru, ktorá hovorí o živote budúceho patróna.Osobitná pozornosť by sa mala venovať tým zneužitiam, ktoré vykonal počas svojho života.Samozrejme je tiež potrebné zistiť, aké konkrétne činy bol kanonizovaný.Je potrebné si uvedomiť, že existuje niekoľko druhov svätých.

Separácia v náboženstve vznikla kvôli skutočnosti, že každý svätý sa počas svojho života stal slávnym pre určité skutky.Spravodliví svätci napríklad žili celý život podľa Božích zákonov a nepodľahli hriechu.Z tohto dôvodu ich cirkev označila za svätých.

Hoci veľkí mučeníci sú obzvlášť nábožensky uctievaní, pomenovanie detí podľa nich sa neodporúča.Pretože môžu mať naďalej vážne problémy so životom.Inými slovami, je pravdepodobné, že budú opakovať osudmučeníci.

​​

Je lepšie myslieť na to, aby sa dieťaťu dalo meno svätého.Možno sa v budúcnosti bude môcť stať veľkým osvietencom, ktorý bude zasvätiť ľudí k viere.Nie je potrebné sa báť pomenovať dieťa na počesť svätého blázna.Napokon to bude symbolizovať skutočnosť, že človek prináša najvyššiu mieru obete.V budúcnosti bude schopný ľahko odolávať všetkým druhom pokušenia, čo je veľmi dôležité.Koniec koncov, hriešnici nejdú do neba a nemôžu počítať s Božou pomocou v ťažkej situácii.

Prečo potrebujete poznať svojho patróna?

Od ľudí, ktorí sú ďaleko od viery, je často počuť otázku, prečo je potrebné poznať meno vášho svätého patróna.Okrem toho nerozumejú tomu, prečo musia umiestniť ikony na dátum narodenia ľudí žijúcich v dome.V skutočnosti tieto problémy neboli nedávno neobvyklé.Ako každý rok čoraz viac ľudí opúšťa pravú vieru.Vysvetľujú túto činnosť rôznymi spôsobmi, ale zároveň sú naďalej presvedčení, že robia správne veci.

Postupom času sa však všetci neveriaci obracajú k Pánovi.A vo chvíli osvietenia si začínajú uvedomovať, akú vážnu chybu urobili v minulosti a opustili Boha a vieru.V takom prípade im pomáha príhovor svätého.Ak niekto spáchal hriech alebo potrebuje pomoc Všemohúceho, musí sa najskôr spojiť so patrónom.Je to on, kto môže pomôcť v ťažkých časoch alebo postúpiť žiadosť Bohu.Obrátiť sa namusíte presne vedieť, kto je patrónom.

Modlitba v tomto prípade je lepšia pred ikonou svätého patróna.Ak však z nejakého dôvodu nebolo možné presne zistiť, ktorý zo svätých je patrónom alebo získať jeho ikonu, neznamená to, že sa musíte vzdať.V takom prípade Panna príde na pomoc.Je mocnou príhovorkou všetkých slabých a postihnutých.Je to ona, ktorá môže ponúknuť modlitbu.Modlitba by však mala byť čo najúprimnejšia, pretože človek je už pred Bohom hriešny.Ak sú jeho myšlienky nečisté, modlitba nebude počuť.

Záver

  1. Nie všetci žiadatelia dostanú pomoc.Zabudnú, že nie je možné klamať Všemohúceho.Pozerá sa priamo do duše a vidí, aký úprimný je ten, kto sa s ním modlí.
  2. Človek musí mať vždy na pamäti, že modlitba je rozhovor s Bohom.A v čase obetovania modlitby musí človek úprimne činiť pokánie, aby získal milosrdenstvo.
  3. Okrem toho, ak je človek hriešny, mal by uvažovať aj o tom, ako sa modliť za spáchané hriechy.Napokon, človek nemôže dúfať v príhovor vyšších síl a zároveň porušovať všetky tie prikázania, ktoré nám Boh prikázal žiť.