Sviatosť zjednotenia: podstata obradu, pre ktorý je určený, ako sa pripraviť

Zjednotenie mnohých je spojené s umierajúcim cirkevným obradom, pretože kňaz je vždy pozvaný k umierajúcej osobe na konečné pomazanie.Bola som veľmi prekvapená, keď moja švagorka ponúkla pôstny zväzok.Nezomriem, prečo by som mal byť triezvy?Ukázalo sa však, že som sa veľmi mýlil a sviatostné spojenie sa koná aj pre zdravých mladých ľudí.V tomto článku vám poviem o vlastnostiach holého požehnania, kedy sa vykonáva a na čo.

Význam zjednotenia

Počas bezbožných (pomazanie požehnaným cirkevným olejom) Božia milosť zostupuje na človeka.Teraz môžete byť uzdravení z vážnych chorôb.Hlavným bodom zhromaždenia je odpustenie aj tých hriechov, o ktorých človek nevie alebo zabudol.Hoci sa zjednotenie uskutočňuje pre umierajúcich ľudí, je určené všetkým veriacim.Nezhromažďujú iba deti mladšie ako sedem rokov, pretože nespúšťajú vedomé hriechy.

Zjednotenie je jedným zo siedmich cirkevných sviatostí a líši sa od modlitby alebo liturgie.Ak sme počas služby svedkami našej viery, dúfame v Božie odpustenie a milosrdenstvo.Potom počas sviatostí prichádza Božia milosť na človeka bez ohľadu na jeho zásluhy.

Sviatosť nesvätých ustanovili apoštolovia, Ježišovi učeníci:

Pretože väčšina chorôb je spôsobená ľudskými hriechmi, vedie k prepúšťaniu telesné liečenie.Múdrosť však človeku nepomôže prijať Božiu milosť.Ak veriaci ukryl svoje hriechy pri priznaní a spoliehal sa na automatické odpustenie požehnaním, táto možnosť nebude fungovať.Boh vidí srdce človeka a pozná všetky svoje tajné myšlienky.Preto by sa pred zjednotením mal človek priznať a z celého srdca kajať.

Prečo sa sväté zasvätenie nazýva katolicizmus?Pretože na obrade sa zúčastňuje 7 kňazov - katedrála.Počas požehnania sa po povinných modlitbách číta z evanjelia 7 kapitol.Číslo 7 v kresťanstve sa považuje za posvätné a označuje úplnosť niečoho.Po každom prečítaní kapitoly z evanjelia kňaz povie telo veriaceho olejom.Celkovo sa vykonáva 7 pomazaní.

Sviatosť zjazdu sa koná v kostole počas pôstu, ako aj na akomkoľvek inom mieste, kde sa nachádza ťažko chorá osoba.Ak veriaci zhromažďuje v pôstnych dňoch, musí rýchlo pozorovať cirkev.Vážne chorí ľudia sa však nemôžu riadiť týmto pravidlom, ak majú predpísanú diétu.

Čo je potrebné urobiť po holých požehnaniach?Sväté dary je potrebné podieľať sa na najbližšej liturgii.

Rozdiel medzi požehnaním požehnania pomazania

Niektorí veriaci nevidia rozdiel medzi pomazaním a pomazaním, ako aj pomazaním vigílie na celú noc.Potvrdenie (pečať Ducha Svätého) sa uskutoční okamžite po krste osoby, sú to dveVzájomne sa doplňujúce sviatosti.Pomazanie počas celonočnej vigílie sa nevzťahuje na sviatosti, je súčasťou cirkevného obradu.

Kto musí byť zjednotený

Bezbožný obrad sa nevyhnutne vykonáva u umierajúcej osoby, aby sa očistila duša od priestupkov.Sviatosť je vykonávaná všetkými pravoslávnymi, trpiacimi fyzickými a duševnými chorobami.Napríklad zúfalstvo a smútok sa považujú za duchovné slabiny, ktoré si vyžadujú liečenie.Hriechy v bezvedomí, ktoré kresťan nezohľadňuje, sú veľkou záťažou pre dušu - tu sa prejavuje smútok, smútok a skleslosť.

Sviatosť sa nevykonáva u duševne chorých ľudí a pacientov v bezvedomí.

Mnoho veriacich nechápe, prečo je potrebné zjednotenie, ak existuje sviatosť pokánia.Ľudská podstata je vo svojej podstate slabá a my si nikdy nemôžeme byť vedomí našich hriechov.Petícia kňazskej rady za človeka má obrovskú duchovnú silu, pretože Boh sa teší, keď sa modlí za svojich bratov a sestry.Rada kňazov prosí Pána, aby udelil veriacemu rozhorčenie a uzdravenie tela, a túto modlitbu nemožno počuť.

Aké sú hriechy počas zjednotenia odpustené:

  • dávno zabudnuté a nevyznané;
  • spáchané v nevedomosti;
  • o ktorých vážne chorý pacient nemôže povedať o zdravotných dôvodoch;
  • , ktoré nemožno vyplatiť dobrými dielami.

Sú všetci veriaci uzdravení po sviatosti zjazdu?Je to poverapožehnaná osoba sa uzdraví alebo zomrie.To je klam.Uzdravenie nemusí byť koniec koncov Božia vôľa.Veriaci by sa mal usilovať o zlepšenie, viesť bohabojný životný štýl a nemal by byť sklamaný z vynechaného uzdravenia.Spojenie nie je čarovným obradom alebo lekárskym postupom, ale milosťou Božou.

Liečenie je bezplatný dar Božej milosti, ktorý nezávisí od konania ľudí.Najprv musíte myslieť na duchovné veci a nie na túžbu získať pomoc v núdzi.

​​

Vážne chorí ľudia sa niekedy obávajú požehnania svätosti a myslia si, že to nevyhnutne povedie k smrti.Je to však vážna mylná predstava.Hodina smrti človeka nezávisí od cirkvi.Boh môže predĺžiť život chorého tak, že sa stará o jeho dušu: má čas na pokánie, účasť a prípravu na hodinu smrti.

Otázky a odpovede

Potrebujete špeciálnu prípravu na sviatosť? Ak je to možné, odporúča sa pred požehnaním požehnania vyznať a prijať prijímanie.Na holé požehnanie prináša so sebou rastlinný (olivový) olej, Cahors, sviečky, ryža (pšenica).

Je potrebné prísť na sviatosť vopred a prihlásiť sa do kostola, kde bude uvedené vaše krstné meno.Tam musíte kúpiť sviečku.

Potrebujete špeciálne oblečenie na zbor? Pretože kňaz kríže formuje jeho hruď olejom, mal by sa nosiť sveter s gombíkmi alebo zipsami.Nenoste sveter pod krkom alebo rolákom.Odporúča sa vziať sviatosť nesvätýchvreckovku alebo tkanivo na odstránenie prebytočného oleja z pokožky.

Koľkokrát za rok sa dá pripútať? Raz nestačí, ak sa nevyskytne nepredvídané ochorenie alebo traumatická udalosť.

Zjednotenie nenahrádza sviatosť pokánia a nezrušuje ju.

Je možné po lekárskom zákroku pokračovať v lekárskom ošetrení? Duchovné liečenie nezrušuje lekárske ošetrenie, pretože ide o dve rôzne veci.Je potrebné dokončiť celý priebeh predpísanej liečby až do konca.

Je možné po uzdravení jesť mäso? Mnoho ľudí verí, že prijaté liečenie im zakazuje jesť mäso.Toto povery nesúvisia s cirkevnými pravidlami.

Musím sa postúpiť v pondelok po vyliečení , okrem stredy a piatka?Platí to aj pre povery, zjednotenie neukladá povinnosť ďalšieho pôstu.

Existuje ďalšia povera, ktorápo spojení je zakázané mať manželské vzťahy a kúpať sa v kúpeli .Toto je absolútna mylná predstava, ktorá sa nevzťahuje na cirkevné kánony a pravidlá.

Ako použiť zasvätený olejzískaný z cirkvi?Jedľa môže byť pridaná k jedlu, rovnako ako škvrnité škvrny po modlitbe.

Čo by sa malo robiť s obilninami získanými po zjednotení v kostole ?Z nich môžete ovsenú kašu uvariť alebo klíčiť vodou a jesť.V cirkevnej praxi neexistuje zvláštny obrad s obilnými zrnkami, ktoré sa používali na holé požehnanie.

Víno poK potravinám sa môžu pridávať katedrálybrané perorálne.Po požehnaní sviečok sa sviečky zapaľujú doma, keď sa jeden z členov domácnosti nudí.Ak sa však na sviatosti blahoslavenia zúčastnilo veľa chorých ľudí, je lepšie vziať sviečky domov.