Text Matky Božej vládne: ako čítať

Dlho som študoval náboženskú literatúru a kánony viery.Dnes podrobne opíšem text pravidla Theotokos, poviem ti, koľko je potrebné prečítať.

Modlitba k Panne

Modlitba je spôsobľudská komunikácia so Stvoriteľom.To si väčšina ľudí myslí.A nedá sa povedať, že je to úplne zle.Naozaj, modlitbou môže každý začať rozhovor s Pánom.Je však chybou veriť, že kresťan smie hovoriť iba s Pánom.Existuje tiež veľké množstvo modlitieb, ktoré sú adresované Panne Márii.

Podľa kléru sú to práve Theotokos, ktorí z väčšej časti ponúkajú modlitby laikov, ktorí potrebujú pomoc.Tento model nie je vôbec náhodný.Od Panny je Mária príhovorkou všetkých slabých a utláčaných.

Avšak aj teraz ďaleko od všetkej cirkvi ľudia chápu, aké dôležité je pravidlo Božej Matky.Navyše nie každý o ňom vie.Toto samozrejme nie je príliš dobrá správa.Pretože bez výnimky si všetci kňazi želajú, aby sa ich stádo dokázalo v plnom rozsahu stýkať s Pánom.A táto túžba je celkom pochopiteľná.

História výskytu

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, že modlitbatýka sa nových textov, nie je tomu tak.Podľa duchovenstva je ľudstvo známe už od staroveku.Avšak v tých časoch nieslo úplne iné meno - anjelský pozdrav.Je spoľahlivo známe, že text tejto modlitby nebol zložený človekom.Písmo obsahuje informáciu, že slová modlitby nepatria niekomu, ale samotnému archanjelovi Gabrielovi.

Raz zostúpil z neba a oznámil Panne Márii dobrú správu.Povedal, že v blízkej budúcnosti sa stane matkou Spasiteľa ľudstva.Po nejakom čase sa slová archanjela zoznámili s inými ľuďmi.Koniec koncov, Matka Božia odovzdala toto pravidlo verným kresťanom.Nariadila prísne dodržiavanie týchto pravidiel, pretože to bol jediný spôsob, ako ľudia mohli počítať s odpustením Pána a jeho milosrdenstvom.

Verilo sa, že podľa kánonov je možné:

 • zachrániť pred hriechom - všetci ľudia sú svojou povahou hriešnikmi.A každý vie o tejto pravde.Pretože práve za tento hriech boli predkovia ľudstva potrestaní;
 • chránia pred pokušeniami - pokušeniam, ktoré posiela diabol, môžu odolávať iba ľudia, ktorí sú silní v duchu.Ale aj pre pravých kresťanov je to veľmi ťažké av niektorých prípadoch úplne nemožné.Preto je také dôležité nezabudnúť si prečítať špeciálne modlitby;
 • Pomáhať pri hľadaní spravodlivej cesty je ľahko hriešne, ale život podľa kánonov Božích je oveľa ťažší.Preto sa v priebehu času môže aj pravý kresťan zdržať.V takom prípadebez pomoci neba sa to neobíde.Zároveň je však mimoriadne dôležité vedieť, ako čítať adresu modlitby;
 • život uľahčuje - ako viete, Pán posiela svoje stvorenia na skúšky iba s jedným cieľom.A týmto cieľom je viesť človeka na skutočnej ceste.Ak však kresťan žije podľa pravoslávnych kánonov, jeho trest a súdne procesy nebudú premožené.

Za zmienku stojí, že ľudia sa najprv striktne riadili pravidlami, o ktorých im hovorí Panna Mária.Bolo to však až na začiatku, keď sa o nich kresťania práve dozvedeli.Ale neskôr sa všetko zmenilo.Tieto kánony boli postupne vymazávané z pamäti ľudí.A tak začali hrešiť a porušovať prikázania Pána.

V zabudnutí ľudstvo prežilo neznámy počet dní.Ale tento život nie je šťastný.Koniec koncov, ľudia sú neustále konfrontovaní so všetkými druhmi pokusov.Roľníci často trpeli hladom, obchodníci zbankrotovali.Historické odkazy, ktoré možno ľahko nájsť na internete, tiež naznačujú, že v týchto rokoch bola úmrtnosť extrémne vysoká.

Pretože ľudstvo pravidelne trpelo rôznymi druhmi epidémií.Pán poslal všetky tieto choroby a iné pokusy na svoje stádo s jediným cieľom - prinútiť ľudí, aby si pamätali pravidlá, ktoré im povedala Božia Matka.Nedá sa však povedať, že by to malo nejaký účinok.Nakoniec Seraphim Sarovský pripomenul ľuďom vládu.

Svätý Serafín

Tento starší je známy ako najušľachtilejší muž.Verí sa, že sa mu Panna Mária zjavila vo sne a nariadila dať ľuďom osvietenie.Opäť hovorila o tomto pravidle.Bol to on, komu tento rešpektovaný starší povedal ostatným ľuďom.Okrem toho sa z jeho pier dozvedeli aj dôležitosť tejto modlitby.Serafim zo Sarova prísne nariadil ľuďom, aby každý deň čítali túto modlitbu.A opakovanie textu modlitby bolo nevyhnutné najmenej 150 krát.Podľa tohto staršieho človeka jediný spôsob, ako môže človek dúfať, že dostane milosrdenstvo nebies.

Okamžite by sa mala uviesť jedna dôležitá skutočnosť.Faktom je, že mnohí veriaci dnes vnímajú toto pravidlo ako niečo veľmi zložité.Preto sa niektorí dokonca snažia nájsť hodné výhovorky, aby túto modlitbu nevyužili.Ľudia sa samozrejme obávajú počtu opakovaní modlitby.Modlitbu však nemožno považovať za samozrejmosť ani za bremeno.Musíte sa iba naučiť porozumieť a prijať túto dôležitosť.Potom sa nezdá byť príliš ťažké splniť, najmä modlitby.

Pravidlá čítania modlitby

Keď ľudia počujú o potrebe opakovať modlitbu viac ako 100-krát za deň, okamžite začnú klásť otázky svojmu duchovnému mentorovi.Pretože veria, že jednoducho nemajú čas na toľko opakovaní.Kňaz však neúnavne pripomína, že ak si to želá, každý si môže vytvoriť čas na modlitbu.Okrem toho nikto nehovorí, že je potrebné okamžite modlitbu opakovať toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

V skutočnosti sa dá ísť jednoduchšie asprávna cesta.To znamená, že počet opakovaní vynásobte niekoľkokrát.Napríklad prvých 15 krát modlitbu je možné prečítať pri odchode z domu a potom pokračovať v čítaní v práci.Keď bude k dispozícii voľná minúta, človek bude musieť ponúknuť modlitbu.Najprv sa môže zdať, že čítanie modlitby bude trvať príliš dlho.V skutočnosti tomu tak však nie je.Hneď ako kresťan začne čítať modlitbu, bude o tom sám osobne presvedčený.

Kedy sa modliť

Je pozoruhodné, že nie všetci veriaci chápu, prečo musia čítať modlitbu, ktorú ľudia dostali v nebi a na ktorú si pamätali.pomocou Serafima zo Sarova.A je to skutočne skutočný problém.Pretože preto ľudia odmietajú modlitbu.Aby všetky pochybnosti o dôležitosti modlitby zmizli, je potrebné spomenúť, čo ľudia dostanú, ak prísne dodržiavajú pravidlo:

 • Ochrana Panny - keď človek čelí rôznym ťažkostiam, nedokáže sa s nimi vždy vyrovnať nezávisle.,V tomto prípade je ochrana Panny užitočnejšia ako kedykoľvek predtým.Koniec koncov, odpovedá iba na modlitby tých, ktorí žijú v spravodlivom živote.Toto sa musí zohľadniť;
 • možnosť priblížiť sa k Pánovi - každá modlitba privádza človeka bližšie k Stvoriteľovi.Najsilnejšou z nich je však práve pravidlo Theotokos.Preto je také dôležité, aby si ju všetci prečítali a robili s potešením;
 • odpustenie - každý je hriešny.A z drobného hriechu niepoistený je aj človek, ktorý je veriacim.Ale ak bude pravidelne čítať pravidlo Theotokos, bude mu odpustené;
 • Spasenie a večný život - Pravoslávni kresťania veria v existenciu pekla a raja.Predpokladá sa, že do Raja môžu ísť iba tí ľudia, ktorí si svoj život skutočne zaslúžili.Pre hriešnikov je cesta do pekla určená.Tam budú nútení stráviť večnosť spálenú pekelným plameňom.Taký nezvratný osud mnohých ľudí desí.Preto hľadajú spásu.

Je potrebné poznamenať, že to všetko môže prijať aj hriešnik.Najmä ak z celého srdca činí pokánie, že spáchal hriech.Nebesia sa nad ním určite budú ľutovať a on dostane príležitosť získať večný život.Toto vyhlásenie sa, samozrejme, týka iba tých hriešnikov, ktorí činili pokánie.Tí, ktorí počas svojho života nemajú čas na činenie pokánia, budú čeliť pekelnému ohňu.

Ako čítať modlitbu

Ako bolo napísané vyššie, táto modlitba by sa mala čítať s opakovaním.Minimálny počet opakovaní je 150-krát.Pri čítaní modlitby musí kresťan mať v rukách ruženec.S ich pomocou bude možné počítať opakovania.Ruženec okrem toho pomôže osobe naladiť správnu náladu a zbaviť sa cudzích myšlienok.

Celá modlitba je rozdelená na 15 desiatok.Každá z nich popisuje dôležitú udalosť zo života Panny Márie.Podľa cirkevných pravidiel musí byť každých desať prečítaných najmenej 10-krát.Toto je nepísané pravidlo.Porušovaťjeho duchovný neodporúča.Po prečítaní modlitby môže človek mentálne požiadať Pannu o pomoc.Verí sa, že dokáže kresťanom pomôcť v akejkoľvek veci.

Záver

 1. Vláda Matky Božej bola predtým všeobecne známa, ale ľudia na ňu postupne zabudli.
 2. Táto modlitba sa musí čítať každý deň.
 3. Počet opakovaní textu je 150-krát.
 4. Je možné požiadať Pannu, aby si prečítala modlitbu, o akýchkoľvek snoch.