Text modlitby „Pán Ježiš Kristus, Boží Syn, zmiluj sa nado mnou, hriešnik“

Verím, že sa musíte každý deň obrátiť na Pána.Aby ste to dosiahli, odporúčam vám prečítať si modlitbu „Pane Ježiš Kristus, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou, hriešnik.“Dnes budem hovoriť o pôvode tejto modlitby a pravidlách jej čítania.

Dôležitosť modlitby

Aby ste sa dostali bližšie k Pánovi, musíte byť nezištnemodliť sa.Toto pravidlo je dobre známe každému kňazovi.Pravý kresťan sa okrem toho pokúsi riadiť týmto pravidlom.Pretože vie, že modlitba je zbraň.Samozrejme nejde o zbrane, ktoré zrania osobu alebo dokonca odradia život.Práve naopak.Každý kresťan, ktorý počuje slová modlitby, sa začína cítiť oveľa lepšie.

V minulosti sa vyskytli prípady, keď sa človek, ktorý sám čítal alebo počul posvätný text, okamžite uzdravil a choroba ho okamžite opustila.Preto ľudia úprimne veria, že v ťažkých časoch, keď viera oslabuje, je nevyhnutné ponúknuť modlitbu.

Duchovní mentori však odporúčajú, aby sa Ježiš Kristus v takýchto chvíľach modlil.Najúčinnejšou a najznámejšou modlitbou je „Pán Ježiš Kristus, Boží Syn, milosrdenstvo so mnou, hriešnik“.Často ho používajú nielen pravoslávni, ale aj ministri cirkvi.Kňazi navyše trvajú na tom, že čítanie modlitby je nevyhnutnosťou pre každého spravodlivého.Okrem toho by sa malo čítať nielen v čase núdze.

Pôvod modlitby

Pred podrobným prečítaním pôvodu textu tejto modlitby je potrebné uviesť jeden dôležitý detail.Táto modlitba je v jednej vete.Pre väčšinu ľudí, ktorí nemali čas sa pripojiť k viere alebo to nedávno urobili, sa to môže zdať veľmi zvláštne.Pretože vo väčšine prípadov ľudia čelia problému zapamätania modlitebných textov.V skutočnosti sú takmer všetky objemné.Preto majú mnohí problémy s ich zapamätaním.Ale nielen v súvislosti s touto modlitbou.Koniec koncov, pozostáva iba z jednej vety, ktorá si uvedomí, že to nebude pre nikoho zložité.

Takéto modlitby sa predtým nazývali monológovia.V preklade z gréckeho jazyka to znamená modlitbu, ktorá pozostáva iba z jednej vety.Egyptskí mnísi ich najčastejšie používali.Pri štúdiu záznamov sv. Augustína môžeme dospieť k záveru, že títo mnísi sa modlili takmer neustále.Všetky modlitby, ktoré povedali, boli však veľmi stručné.

Možno z tohto dôvodu nemali dosť často dostatočnú modlitbu.Ako viete, väčšina kresťanov, ktorí boli donedávna cirkvami, má najprv vážne problémy s čítaním modlitieb.Pretože text niektorých z nich je naozaj ťažko zapamätateľný.aleniekedy problémom nie je vôbec objem textu.

Faktom je, že väčšina modlitieb používaných v pravoslávnej cirkvi je písaná v staroslovienčine.Pre bežných ľudí, ktorí nie sú služobníkmi cirkvi, je to nepochopiteľné.A to je celkom logické, pretože kňazi to študujú už niekoľko rokov a učia sa správne vyslovovať modlitby.Ale s modlitbou diskutovanou v článku sú veci oveľa jednoduchšie.Pretože existuje aj variant textu v ruštine.Aj keď sa kresťan rozhodne, že sa bude učiť v pôvodnom jazyku, s tým tiež nevzniknú žiadne problémy.

Je zaujímavé, že nebolo možné nájsť spoľahlivé údaje o tom, ako presne a za akých okolností bola modlitba vytvorená.Pretože písmo obsahuje iba niekoľko riadkov o tom, kto je presne autorom modlitby.Na základe týchto informácií môžeme dospieť k záveru, že modlitbu odovzdal ľuďom jeden z anjelov.A to bol zaznamenaný slávny reverend menom Pachomius.Verí sa, že práve on sa stal človekom, ktorý odovzdal ľuďom takú užitočnú modlitbu.

Ježiš modlitba: Prečo by mu mal byť ponúknutý Syn Boží?

Túto otázku pýtajú mnohí veriaci.Pretože existuje veľké množstvo rôznych modlitieb, ktoré sú bežné na čítanie, ktoré priamo odkazujú na Všemohúceho.Ale v tomto prípade hovoríme výlučne o modlitbe, ktorá je ponúknutá Jeho Synovi.A to všetko nie je náhoda.Ale aby sme to pochopili,musíte ísť trochu hlbšie do príbehu.

Najprv to bol Pán, kto vylúčil prvých ľudí z raja.Toto sa stalo trestom za ich hriech.V Biblii je veľmi dobre opísaný.Hovorí, že Adam a Eva, ktorí sú predkami celého ľudstva, porušil zákaz a jedol ovocie, ktoré sa vytrhlo zo stromu života.Všemohúci ich varoval, že dotýkanie sa ovocia je zakázané.Hriech bol spáchaný kvôli tomu, že samotný diabol vstúpil do raja.To však v najmenšom nezmenšuje hriech spáchaný Adamom a Evou.

Po druhé, kvôli pádu predkov ľudstva bola celá ľudská rasa odsúdená na utrpenie a pozemský život.Inými slovami, každý problém, ktorému človek čelí, je skúška poslaná nebom.Podstata tohto testu je veľmi jednoduchá.Všetky skúšky sú potrebné, aby kresťana viedli na pravej ceste a pomohli mu otvoriť srdce tým, že uveril v jedného Boha.Duša človeka môže byť očistená iba pod podmienkou, že je test úspešne absolvovaný.

Po tretie, hriech spáchaný obyvateľmi raja bol taký veľký, že zanechal otisk absolútne všetkých ľudí.Preto sa verí, že človek je od narodenia hriešny.Z toho istého dôvodu sa musia každý deň predkladať modlitby pokánia.Každý, kto sa tomu vyhýba, pretože sa považuje za spravodlivého, je v skutočnosti v zovretí najnebezpečnejšej pýchy.Ako viete, tento samotný hriech je pre Všemohúceho nenávistný.Na tento účel by sa malo úplne odstrániťprijmite odpustenie a milosrdenstvo z neba.To však samozrejme nie je ľahké.

Aj keď bol Pán svojím pôsobením veľmi rozhnevaný, stále im dal príležitosť získať odplatu za svoje hriechy.Z tohto dôvodu sa narodil Ježiš .Ak si spomenieme na biblické proroctvo, potom sa v ňom nazýva iba Spasiteľ.Koniec koncov, presne to je on.Ježiš sa narodil, aby zachránil tento svet a naučil ľudí pokoru.Existuje mnoho modlitieb, ktoré boli zaznamenané presne zo slov Božieho Syna.Takéto modlitby sa obzvlášť uctievajú a často sa používajú pri bohoslužbách.Verí sa, že Syn Najvyššieho, milosrdný a zbožný, svojho slobodného, ​​sa rozhodol povedať svetu o tých modlitbách, ktoré by ho mohli zachrániť pred zničením.

Je teda zrejmé, prečo sa musí Ježišovi Kristovi ponúknuť modlitba, v ktorej človek žiada o milosť.Koniec koncov, je to on, kto je Spasiteľom duší a tými, ktorí sú schopní uhasiť každú bolesť, aby sa zbavili všetkých zážitkov.

Okrem toho by sme nemali zabúdať na to, že Syn Najvyššieho toleruje ľudí.Počas svojho života sa stal slávnym za pomoc hriešnikom.Veľmi často hovoril so smilníkmi, ktorí v sebe našli silu pokánia.

Počas týchto rozhovorov ich nielen potešil, ale aj potešil dušu a hovoril o tom, ako získať milosrdenstvo nebies.Naučil všetkých hriešnikov, ako žiť podľa prikázaní a byť známy ako spravodliví.Na základe toho môžeme konštatovať, že Ježiš Kristus prijíma modlitby od všetkýchosoba.Aj hriešnici môžu bezpečne požiadať o pomoc.A ak sa ukáže, že sú hodnými ľuďmi, určite to dostanú.

Ako čítať modlitbu? ​​

Po rozhodnutí o modlitebnej službe je potrebné si uvedomiť, že existujú určité pravidlá a odporúčania.Musia sa dodržiavať.

  1. Musíte sa modliť sám.Spoločnosť je v tomto prípade úplne nevhodná.To sa samozrejme nevzťahuje na prípady, keď sa v kostole ponúkajú modlitby, spolu s ďalšími kresťanmi.
  2. Text modlitby sa musí nielen zapamätať, ale aj chápať.Pretože bez tohto nebude možné dosiahnuť neba.Koniec koncov, človek jednoducho text automaticky vysloví, úplne mu nerozumie, čo je neprijateľné.
  3. Modlitba by sa mala čítať v miestnosti, v ktorej sa človek cíti tak pokojne, ako je to možné.To znamená, že je najlepšie čítať modlitebnú službu vo vašej izbe.Ak to však nie je možné, potom je vhodná absolútne každá miestnosť, v ktorej človek nepociťuje psychologické ťažkosti.
  4. Pri čítaní modlitby sa musíte snažiť úplne zbaviť zbytočných myšlienok.

Všimnite si jedno dôležité objasnenie.Nikdy nemôžete povedať modlitbu v čase, keď človek zažije nejakú negatívnu emóciu.Napríklad nahnevaný.Pretože v tomto prípade nebude mať modlitba úžitok.Navyše, s takýmto bezmyšlienkovým konaním môže človek dokonca hnevať Pána.Preto je pred prečítaním modlitby potrebné naladiť ju správnym spôsobom.

Záver

  1. Táto modlitba bola zaznamenaná reverendom zo slov anjela zostupujúceho z neba.
  2. Modlitba sa odporúča čítať tak často, ako je to možné.Pamätanie, že to nebude ťažké ani pre malé dieťa, pretože je veľmi krátke.
  3. Pri čítaní modlitby je nesmierne dôležité porozumieť jej významu a nielen naučiť sa správne slová.