Večerné modlitby: ako správne čítať, hlavné kánony

Dlho som študoval modlitby a pravoslávnu literatúru.Dnes vám poviem, aké modlitby by sa mali večer ponúknuť ľuďom, ktorí sa práve pripojili k náboženstvu.

Modlitba ráno a večer

Dôležitosť modlitieb nemožno preceňovať.V skutočnosti je to práve s pomocou týchto posvätných textov, ktoré človek komunikuje so Stvoriteľom.A v procese tejto komunikácie mu môže povedať o svojich bolestiach, nádejiach a dokonca aj hriechoch.Preto kňazi trvajú na tom, aby sa všetci veriaci modlili čo najčastejšie.Pretože jediný spôsob, ako môžu nájsť cestu k Pánovi.

Je potrebné pochopiť, že existuje veľké množstvo modlitieb.A každá z nich by sa mala používať v konkrétnej situácii.Tieto jemnosti samozrejme nemusia byť známe tým ľuďom, ktorí stále zostávajú ďaleko od náboženstva.Osoba, ktorá si stanovila za cieľ priblížiť sa k Bohu, však musí nevyhnutne rozlišovať modlitby podľa typu.Najbežnejšie používanými a slávnymi sú ranné a večerné modlitby.Teraz budeme hovoriť podrobnejšie o tých, ktoré ľudia čítali večer.Koniec koncov, večerné pravidlo hrá dôležitú úlohu v živote veriacich.

Kedy a ako čítať večerné modlitby?

Možno je to najdôležitejší problém, ktorý sa obáva veriacich.Koniec koncov, snažia sa robiť všetko podľa tohokánony zriadené cirkvou.Preto sa snažia vopred nájsť všetky potrebné informácie o pravidlách čítania modlitebných textov.Niektorí sa navyše obávajú, že tieto pravidlá budú príliš prísne a bude ťažké ich dodržiavať.Musí sa však zohľadniť jedna veľmi dôležitá skutočnosť.

Faktom je, že kňazi odporúčajú, aby sa všetci začínajúci kresťania, ktorí ešte nie sú veľmi oboznámení s náboženstvom, pokúsili dodržiavať tieto pravidlá:

 • čítanie modlitby v úplnej samote je jedným z najdôležitejšíchpožiadavky, ktoré sa musia prísne dodržiavať.Je prísne zakázané čítať modlitbu na preplnenom mieste.Pretože človek, ktorý sa modlí, sa jednoducho nemôže sústrediť.Pán, samozrejme, nemusí takúto modlitbu počuť;
 • úplne sa zbavte cudzích myšlienok čítaním pravidla večerných modlitieb - aby sa jasne formulovala vaša žiadosť adresovaná Pánovi, musí sa človek pokúsiť zbaviť ďalších myšlienok, ktoré ho rozptyľujú;
 • Najnáročnejšou etapou je naladiť konverzáciu so Stvoriteľom.Pretože sa rozumie, že človek by mal byť v takom okamihu úplne pokojný.Akékoľvek podráždenie alebo hnev sú úplne nevhodné prejavy;
 • zatienili sa krížom kríža - mnohí kresťania zabudli, že pás kríža musia používať nielen po modlitbe, ale aj pred ním.Toto je, samozrejme, menšie opomenutie.Je však lepšie, ak to kresťan nepovoľujechyby pri čítaní modlitieb;
 • na pomalé čítanie modlitby - nemôžete sa ponáhľať, nekonzistentne si prečítajte modlitebný text.Každé slovo z tohto textu by sa malo vyslovovať veľmi jasne.Pamätajte, že Všemohúci nikdy nepočuje modlitbu vydanú v zhone.

Pri modlitbe si musí človek najprv uvedomiť, že hovorí s Pánom.A tak ho nemusíte čítať ako nudnú knihu.V tejto konverzácii nie je priestor pre klamstvo.Stvoriteľ vie, že trápi dušu svojho stvorenia.Preto kresťan môže bezpečne hovoriť o tom, čo leží na jeho duši s veľkou záťažou.Môžeme povedať, že modlitba je tiež spôsob pokánia.Preto kňazi počas recitácie modlitby umožňujú činiť pokánie zo spáchaných hriechov.Pretože s tým nie je nič zlé.

Za zmienku stojí, že kresťan musí pri modlitbe pamätať na to, že jeho viera je veľmi dôležitá.Nemôžete sa modliť a zároveň trpieť nedôverou Všemohúceho.Samozrejme nie je možné presne predpovedať, ako sa bude v budúcnosti osud človeka rozvíjať a či Pán odpovie na jeho modlitbu.To však neznamená, že sa môžete mechanicky modliť.Toto sa musí vždy robiť zmysluplne a správne.

Kňazi sa tiež veľmi obávajú, že niektorí kresťania považujú modlitbu za povinnosť.To je v skutočnosti modlitba.Takto sa samozrejme nemôžeme modliť.Nakoniec, toto je v skutočnosti milosť Pána.Svojim výtvorom dovolil nájsť slová, ktoré by mu boli adresované.a topreto by sa v žiadnom prípade nemalo brať modlitba ako bremeno.Pretože z toho nebude nič dobré.

Tipy na večerné modlitby

Keď niekto práve začína pravidelne navštevovať kostol, ponúka sa modlitby, kňazi s ním hovoria a snažia sa vysvetliť, čo sa pre neho vytvorilo, anie naopak.Samozrejme, je dobré, keď sa veriaci snažia porozumieť všetkým náboženským kánonom.Navyše je to správne.Nemali by ste však zabúdať na jednu vec - sila modlitby spočíva vo viere.

Často sa stáva, že modlitba, ktorá bola ponúknutá podľa všetkých pravidiel, zostáva neslýchaná.Dá sa to vysvetliť niekoľkými dôvodmi:

 • človek sa dopustil hriechu a stále ho nečinil - nikto nezakazuje hriešnikov modliť sa.Hlavnou podmienkou je však pokánie.Keby sa hriešnik nečinil pokánia, jeho modlitba nebude zodpovedaná;
 • Počas modlitby bola modlitba úprimná - niekedy sa ľudia pri modlitbe jednoducho pokúšajú skryť pred Pánom svoje skutočné motívy a schovávať sa za ostatnými, menej zbožnými.To sa samozrejme nedá dosiahnuť.Stvoriteľ môže ľahko nahliadnuť do duše človeka a zistiť všetky jeho tajomstvá.Preto je nepotrebné snažiť sa niečo skrývať pred Pánom.Základným pravidlom pre začiatočníkov je preto úprimnosť;
 • Kresťan nie je pripravený prijať milosrdenstvo alebo ho nepotrebuje - keď človek niečo žiada od Pána, nemôže vedieť, čo je pre neho určené.Preto nemožno s istotou povedať, či skutočne potrebuje pomoc z neba.

Posledný odsek by sa mal posúdiť podrobnejšie.Spory týkajúce sa náboženstva sú s ním najčastejšie spojené.Niektorí ľudia, ktorých viera je slabá, jednoducho nemôžu akceptovať skutočnosť, že Pán nemôže splniť všetky túžby.Napríklad pri žiadosti o uzdravenie môže človek jednoducho odmietnuť vynaložiť akékoľvek úsilie a plne dôveruje nebeskej vôli.

V tomto prípade mu Všemohúci môže odmietnuť milosrdenstvo.Koniec koncov, lenivosť úplne prevzala človeka.A tak sa ani nechce snažiť niečo urobiť, aby sa zotavil.V žiadnom prípade by ste to však nemali robiť.Aj človek musí vynaložiť určité úsilie a nielen očakávať milosrdenstvo z neba.

Pravidlá čítania modlitieb

Kňazi trvajú na tom, že okrem základných pravidiel je potrebné poznať aj niektoré jemnosti čítania večerných modlitieb.Pretože je to tiež veľmi dôležité.Pozrime sa podrobne na tieto jemnosti:

 • pomalé tempo čítania modlitebného textu - v žiadnom prípade by ste sa nemali ponáhľať alebo len rýchlo povedať modlitbu.Do každého slova je potrebné vložiť dušu.Okrem toho je lepšie čítať večerné modlitby spievaním;
 • porozumenie textu - aj keď človek číta modlitbu a neponáhľa sa, vo väčšine prípadov sa nesnaží zmariť jeho význam.To je zle.Pretože pri modlitbe je potrebné porozumieť a prijať jej význam.Najmä pokiaľ ide o opakovanie modlitieb za nadchádzajúci sen;
 • Nevnímať modlitbu ako bremeno je veľmi častá chyba.Christian sa rozhodol čítať 20Modlitby vo večerných hodinách a jeden pekný deň chápu, že je pre neho veľa.Následné čítanie potom bude vnímať iba ako povinnosť a bremeno.Tomu sa musí v každom prípade zabrániť.Pretože to nepovedie k ničomu dobrému.

Existuje aj ďalšie odporúčanie týkajúce sa procesu recitácie modlitieb.Niektorí mylne veria, že modlitby by sa mali čítať nepretržite.Nie je to však tak.Navyše je to taká bežná chyba, že mnohí kňazi dokonca aj pri osobnom rozhovore pripomínajú svojim farníkom, aby boli pokrstení a klaňali sa počas modlitby.

Samozrejme neexistujú žiadne prísne pravidlá a obmedzenia.Kňazi ubezpečujú, že pri modlitbe človek pochopí, kedy je lepšie zatieniť štítom kríža alebo luku.Kňaz okrem toho neúnavne pripomína, že človek by nemal monotónne čítať modlitby.Je potrebné vložiť intonáciu do každého slova.

Kresťan môže mať, samozrejme, najprv problémy s čítaním modlitieb.Pretože môžete zabudnúť na modlitebný text.Toto sa často stáva a nemusí sa to hanbiť.

Ak má osoba ťažkosti so zapamätaním textov, môže ich napísať na kus papiera alebo prečítať z modlitebnej knihy.Samozrejme, je lepšie skúsiť sa naučiť text v priebehu času.Avšak v niektorých prípadoch, keď má osoba problémy s pamäťou, je to stále nemožné.A tak môžu existovať určité ústupky.

Záver

 1. Večerné modlitby sú známeveľa, ale pravidlá ich čítania sú stále málo známe.
 2. Aby mohla byť modlitba vypočutá, musí byť osoba skutočným veriacim.
 3. Pravidlá a kánony hrajú dôležitú úlohu, preto by sa na ne malo vždy pamätať.
 4. Ak si človek nemôže spomenúť na modlitebný text, je ho možné prečítať z modlitebnej knihy.