Večerné pravoslávne modlitby za nadchádzajúci sen

Som veriaci, a tak každý deň ráno a večer modlím sa k Pánovi.To sa musí urobiť pri dodržaní určitých pravidiel.Preto vám dnes poviem, ako ponúknuť večerné modlitby, ktoré texty by sa mali používať.

Vzhľad večernej modlitby

V dávnych dobách, keď náboženstvo stálenebol uznaný na štátnej úrovni a kresťania sa museli schovávať, zhromaždili sa, aby sa modlili.Bolo to nevyslovené pravidlo, ktoré sa snažili dodržiavať a nikdy sa nerozbili.Ráno a večer sa kresťania zhromaždili na tajnom mieste a modlili sa Pánovi.Nepýtali sa na seba ani milosrdenstva.Ich modlitby boli zamerané na to, aby požiadali Stvoriteľa o milosrdenstvo za tento svet a každého hriešnika, ktorý v ňom žije.

V priebehu času sa táto tradícia zmenila.Viera je teraz uznávaná a uctievaná.Počet pravoslávnych kresťanov je dosť veľký a v čase modlitby sa vôbec nemusia skrývať.V skutočnosti sa to teraz nepovažuje za niečo zlé, hanebné alebo nebezpečné.Napriek zachovaniu religiozity väčšiny občanov však tradícia modlitieb v ruštine v ranných a večerných hodináchprešiel určitými zmenami.

Nanebovstúpenie modlitby večer: zmena tradície

Ako je uvedené vyššie, za starých čias modlitby ponúkali úplne všetci kresťania.Ale postupne sa ministri cirkvi rozhodli, že tieto modlitby sú relevantnejšie pre tých, ktorí slúžia Pánovi.To znamená kňazom.Z tohto dôvodu v súčasnosti zástupcovia kňazov aktívne využívajú večerné a ranné modlitby a ich stádo sa odporúča zúčastňovať sa na bohoslužbách.Tieto služby sa najčastejšie konajú v nedeľu alebo vo sviatok.

Druhá zmena ovplyvnila samotný význam modlitby za nadchádzajúci sen.Ak boli ponúknuté predchádzajúce modlitby len preto, aby sme prosili Pána o milosrdenstvo alebo ho pochválili, cieľ sa teraz trochu zmenil.Dnešní kňazi veria, že modlitby, ktoré ponúkajú večer, sú teraz viac ako zasľúbenia Pánovi.

Tento sľub sa musí, samozrejme, splniť.Inými slovami, kňazi sa modlia a vo svojich modlitbách hovoria, že sa zaväzujú viesť spravodlivý život, nie hriech a pomáhať neveriacim nájsť cestu k viere.Preto už nie sú spojené s liturgiou.

Večerné modlitby pred spaním

Teraz sa bavme o tom, čo presne sú textové údaje.Nakoniec ich každý vníma svojím vlastným spôsobom.To neznamená, že je to správne, pretože existuje jasný výklad významu týchto modlitieb.Podľa duchovenstva predstavujú večerné modlitbysamo o sebe nie je nič iné ako spievanie vďačnosti Všemohúcemu.Okrem toho modlitby veľmi často požadujú ochranu.Predpokladá sa, že tieto texty majú obrovskú moc.Preto sú schopní chrániť človeka pred akýmikoľvek zlými, pochybnými myšlienkami a pokušeniami.To je nesmierne dôležité, pretože človek tesne pred spaním spozoruje rôzne zlé myšlienky.

Duchovní mentori zabezpečujú, že nebezpečenstvo spočíva práve v takýchto myšlienkach.Ale zároveň si len málokto myslí, že ich poslal diabol.Preto sa s nimi zaobchádza s určitou nedbanlivosťou a domnievajú sa, že to nemôže v žiadnom prípade negatívne ovplyvniť život.V skutočnosti to však tak nie je.Ak človek trpí každý deň hriešnymi myšlienkami, skôr alebo neskôr upadne.Tomu sa môžete vyhnúť, ale na to budete potrebovať pomoc z neba.Môžete to získať pomocou večerných modlitieb.

Je pozoruhodné, že večernú modlitbu, ktorú treba prečítať pred spaním, kresťania uctievajú zvlášť.Na základe zjavení veriacich je možné vyvodiť jeden jednoduchý, ale veľmi dôležitý záver.Každý, kto sa v ťažkej životnej situácii modlil k Pánovi pomocou navrhovaných posvätných textov, našiel mier.Koniec koncov, dosť často sa stáva, že človek, ktorý čelí nejakým problémom, nevidí spôsob, ako tento problém vyriešiť.A to napriek skutočnosti, že takáto metóda je skutočne k dispozícii.Len vzrušenie a strach mu neumožňujú rozoznať túto metódu a použiť ju.

Okrem toho,Niekedy si samotní ľudia nevšimnú, že sa uchyľujú k žalobe o milosrdenstvo, pretože v tejto chvíli:

  • sa boja, čo sa deje, len dúfajú, že ich niekto podporí;
  • sú zmätení a sami nedokážu nájsť východisko z tejto situácie.Zostáva im iba dôvera v milosrdenstvo Stvoriteľa;
  • zažívajú duševné úzkosti nad zármutkom, ktorý vstúpil do ich života.A zmierniť toto utrpenie bez pomoci Všemohúceho nie je možné.Z tohto dôvodu sa ľudia obracajú k viere a začínajú prosiť o milosrdenstvo z neba.

V takých chvíľach príde na myseľ príslovie, ktoré hovorí, že v zákopoch nie sú žiadni ateisti.V skutočnosti, keď čelí hrozným okolnostiam nezávislým od osoby, upadne do paniky a začne hľadať spôsob, ako vyriešiť tento alebo ten problém.Ale keď si kresťan uvedomí, že je nemožné vyrovnať sa s problémom bez pomoci Stvoriteľa, začne sa úprimne modliť a prosí nebo, aby sa s ním zľutoval a vydal osvietenie.

Ako sa modliť a čítať text modlitby?

Možno, že odpoveď na túto otázku sa týka mnohých kresťanov.Samozrejme tí ľudia, ktorí často navštevujú chrám, úzko komunikujú s duchovným mentorom, nemajú žiadne problémy.Koniec koncov, dokonale pochopia, ako je potrebné čítať večerné modlitby a poznať existujúce pravidlá, ktoré sú pre väčšinu neznáme.To však vôbec neznamená, že osoba, ktorá sa len nedávno obrátila na vieru, by sa mala cítiť obmedzená, to znamená,bojí sa nevedomosti.

V tomto prípade ide predovšetkým o pomoc kresťanovi, ktorý v sebe našiel silu veriť v Pána, naučiť sa pravidlá a kánony obetovania modlitieb.A to nie je nič hanebné.Preto sa človek môže bez najmenšieho strachu obrátiť na duchovného kvôli objasneniu jeho záujmu.

Samozrejme, nikto neobviňuje osobu, ktorá číta večerné ortodoxné modlitby, ak počas obetovania modlitby poruší akékoľvek kánony, pretože to urobí neúmyselne.A ak nemal úmyselný úmysel, nie je potrebné trestať.Je dôležité si uvedomiť, že Pán je milosrdný so svojimi stvoreniami.Najmä ak sa kresťan úprimne snaží veriť.Aj keď robí chyby.

​​

Avšak skôr alebo neskôr sa bude musieť človek stále učiť a pamätať si na určité pravidlá a odporúčania, aby v budúcnosti neporušoval kánony.Tu sú tie najdôležitejšie, na ktoré musíte pamätať.

  1. Musíte sa modliť podľa svojej sily.Bohužiaľ, mnoho ľudí zabudlo na toto dôležité pravidlo.A to je chyba, ktorá v konečnom dôsledku neprinesie pre človeka žiadne výhody.Niektorí kresťania môžu namietať, že modlitba musí byť vykonaná veľa a tvrdo.Áno, ale iba ak je to možné z ľudského hľadiska.Modlitba nie je povinnosťou.V prvom rade je to vôľa samotnej osoby.
  2. Pri recitovaní večerných modlitieb musíte premýšľať o tom, či by ste do nich nezahrievali.Najobľúbenejšie a často používané je evanjeliumSong.Jeho použitie však nie je pravidlom.Preto môže kresťan podľa vlastného uváženia používať iné biblické spevy.
  3. Povaha modlitebnej služby sa môže zmeniť a posilniť.Táto pravda je známa mnohým, dokonca aj tým, ktorí nie sú ďaleko od viery.Koniec koncov, niektoré modlitby sú ponúkané na kolenách, zatiaľ čo iné zahŕňajú použitie zapálenej sviečky.Existujú však tie, ktoré sa zvyčajne čítajú iba pred ikonou.

Venujte pozornosť jednému dôležitému detailu.Faktom je, že niektorí veriaci považujú za potrebné čítať večerné modlitby a nie ich počúvať.Inými slovami, akýmkoľvek možným spôsobom odmietajú príležitosť jednoducho počúvať modlitby.To však nie je úplne správne.Pretože dokonca aj duchovenstvo trvá na tom, že takéto modlitby sú potrebné na počúvanie.To znamená, že s ich počúvaním nie je nič zlé.

Kde sa modliť?

V tomto prípade samozrejme nemôžeme hovoriť o tom, že by sme poslali osobu, aby sa modlila k cirkvi pomocou modlitebnej knihy.Avšak aj keď je niekto doma, musí si vybrať správne miesto na modlitbu.Aj keď o tom málo ľudí premýšľa, je potrebné venovať osobitnú pozornosť výberu miesta pre modlitbu.

Najskôr by sa malo pamätať na jedno jednoduché odporúčanie: miesto by malo byť tiché a pokojné.Je prísne zakázané predkladať modlitby v čase, keď je okolo človeka veľa hluku.Pretože v tomto prípade sa jednoducho nebude môcť sústrediť na tento proces.Následne a jeho modlitbanebude počuť.

Záver

  1. Večerné modlitby, ktoré sa používali v staroveku, majú obrovskú moc.
  2. Takéto modlitby najčastejšie používajú klerici.To však neznamená, že laici ich musia čítať.
  3. Skôr ako začnete čítať večerné modlitby, odporúča sa oboznámiť sa s cirkevnými kánonmi.
  4. Modlitby sa musia čítať samé, na tichom mieste, aby ich neznepokojovali cudzinci a hluk.