Veľmi silné modlitby za obchod

Obchodná mágia bola vždy požadovaná medzi obchodníkmi.Dnešní obchodníci, podnikatelia a podnikatelia nezanedbávajú silné konšpirácie a modlitby za obchod.Pokusy cirkvi s mágiou samozrejme nie sú schválené, ale v pravoslávnej tradícii existujú špeciálne modlitby, výzvy k svätým, ktoré môžu prispieť k prosperite a ziskovosti podnikania súvisiaceho s trhom ponuky a dopytu.

Čo svätých sa môže modliť za úspešné obchodovanie?

V ortodoxii neexistuje osobitná silná modlitba za obchod.Akýkoľvek modlitebný text môže byť silnou pomocou, ak vykonáte modlitebný obrad správne a ste náboženskou osobou.

Na koho sa môžem modliť? Najprv si musíte pamätať na to, kto je vždy vedľa každého veriaceho a sprevádza ho počas jeho života - toto je Anjel strážny.

Iné ako osobnéAnjel strážny, títo svätí môžu pomáhať pravoslávnej osobe, ktorej činnosť súvisí s obchodnou sférou:

  • Ján Sochavský;
  • Spiridón z Trimyphusu;
  • Serafim Sarovský;
  • Ján Milosrdný;
  • Nicholas The Miracle Worker.

Ak obchodník nie je oboznámený s textom niektorej z modlitieb adresovaných vyššie uvedeným Božím svätým, nič mu nebráni v tom, aby sa vo svojich vlastných slovách odvolával na pomoc vyššej moci.Aj taká modlitba, ktorá vychádza z hlbín srdca a ktorá je vyhlásená neotrasiteľnou vierou, môže viesť k zázračným výsledkom.

Texty silných ortodoxných modlitieb za obchod

Pravidelné používanie údajov uvedených nižšie v modlitbách pomôže rozšíriť váš obchod, prilákať kupujúcich, zvýšiť predaj a ziskovosť.Vďaka podpore vyšších právomocí bude vaše podnikanie prosperovať a zlé úmysly všetkých chorých a závistivých ľudí budú neutralizované.

Zo zoznamu môžete vybrať akýkoľvek modlitebný text.Iba to musí byť v súlade so všetkými predloženými odporúčaniami a nepochybovať o sile modlitby.

Modlitba za anjela strážneho

Modlitby určené za anjela strážneho používali obchodníci v starovekom Rusku.Pomohla im úspešne implementovať ich podnikanie.

Táto modlitba, ktorú doteraz udržiavali obyvatelia vzdialenej sibírskej dediny Kolyvan, sa považuje za jednu z najsilnejších.Prináša veľa šťastia v obchodnom podnikaní. Malo by sa vyslovovať každý deň pred začiatkom obchodovania.

Text:

Modlitba za Johna Sochavského za úspešné obchodovanie

Chránič všetkých, ktorých činnosť súvisí s obchodom, sa považuje za Johna Sochavského - vzhľadom na to, že sám svätý bol obchodníkom počas jeho života.

Prvá modlitba

Modlitba, ktorej text je uvedený nižšie, by sa mala vysloviť pred obrazom Jána Sochavského (je lepšie kúpiť si v jeho obchode v kostole ikonu vopred).Je tiež žiaduce, aby pred svätou tvárou v čase čítania modlitebných slov stála rozsvietená sviečka v kostole.Text:

Modlitba by sa mala uskutočniť ráno, pred začiatkom obchodovania. Pred modlitbou môžete svätému povedať o vzrušujúcich problémoch spojených s podnikaním a požiadať ho o pomoc.

Hlavným cieľom tejto modlitby je prilákať zákazníkov, preto sa odporúča, aby sa každý deň, zreteľne a úprimne vyslovovala.V takom prípade musí byť obchodník so svojimi zákazníkmi úplne úprimný.Podnikateľ, ktorý sa pokúsi zvýšiť predaj tovaru podvádzaním zákazníkov, St. John nebude prispievať.

Modlitba dva

Môžete si prečítaťďalšiu modlitbu , adresovanú aj Jánovi Sochavskému, za úspešné obchodovanie a vysoké zisky.Bude užitočné umiestniť ikonu svätého na pracovisku.Modlitebné slová:

Modlitba tri

Odporúča sa požiadať Johna Sochavského o pomoc s touto modlitbou, keďpozícieobchodné podnikanie je zlé. Rituál sa vykonáva vo večerných hodinách prostredníctvom kostolových sviečok. Pred zapálenými sviečkami je potrebné trikrát zatieniť krížový pruh, trikrát sa ukloniť a povedať: „V mene Otca, Syna a Ducha Svätého.Amen “ .Potom si prečítajte modlitbu pred ikonou svätca:

Obrad by sa mal vykonávať, až kým sa nezmení podstatný pokrok, keď sa zisk nestane stabilným a pravidelným. Nezabudnite poďakovať Johnovi za pomoc.

Modlitba k Sarafimovi zo Sarova

Pri tejto modlitbe zvyčajne žiadajú Sarafima zo Sarova o šťastie, vrátane šťastia v obchodných záležitostiach. Je vhodné sa každý deň modliť za mučeníka Serafimaa potom sa šťastie čoskoro stane vaším stálym spoločníkom.Text:

Po prečítaní modlitby nezabudnite povedať tieto slová:

Odvolanie proti Johnovi milosrdnému

Modlitba adresovaná svätému Jánovi milosrdný pomáha priniesť veľa šťastia do obchodu.Predovšetkým priťahuje menový úspech a pomáha zvyšovať zisky v krátkom čase.Text modlitby je nasledujúci:

Výzva k Milosrdnému Jánovi bude ešte plodnejšia, ak si ju prečítate pred tvárou svätého. Pokúste sa nájsť ikonu tak, aby na jej grafe bolo znázornené dávanie almužny. Po ukončení modlitby je veľmi žiaduce povedať svätcovi jeho osobitnú žiadosť týkajúcu sa obchodu, a nielen premýšľam o zisku.

Akonáhle si všimnete zlepšenie situácie, úprimne ďakujem Johnovi Graciousovi.Nezabudnite na štedrosť a milosrdenstvo - tak často, ako je to možné, dajte almužnu tým, ktorí to potrebujú, a potom vaše podnikanie určite pôjde do kopca.

Silná ponuka obchodu Nicholasovi Wonderworkerovi

St. Nicholas The Pleasant pomáha všetkým, ktorí mu adresujú jeho žiadosti, a obchodníci nie sú výnimkou. Najlepšie je modliť sa k Božiemu svätému za obchod v stenách kostola pred jeho ikonou. Nie je zakázané robiť to mimo chrám, nezabudnite navštíviť liturgickú inštitúciu a dať sviečku pred obraz svätca - čím je drahšia, tým úspešnejšia bude vaša práca.Slová modlitby:

Mnoho podnikateľov a obchodníkov vďaka tejto modlitbe dokázalo odolať aj počas najťažšej krízy.

Ako požiadať svätcov o pomoc pri obchodovaní?

Nikto nepopiera, že obchod v prvom rade zahŕňa zisk.Pokiaľ ide o modlitby za obchodné šťastie, nemusíte sa sústrediť iba na potenciálne príjmy.Myšlienky modlitby by sa mali týkať toho, čo presne chce za tieto peniaze získať. Odporúča sa, aby dokonca uviedol svoj konkrétny cieľ.

Modlitba je povolená a podľa vlastných slov je to hlavné s hlbokou vierou a zo srdca.Niekoľko ďalších tipov:

  • nestratiť srdce, ak podnik ešte nie je prilepený, a občas existujú problémy;
  • vždy pomáhajú tým, ktorí to potrebujú: dávať almužnu, kŕmiť zvieratá bez domova;
  • starajú sa o kvalitu predaného tovaru: musia byť pre zákazníkov užitočné a trvalé;
  • Nezabudnite poďakovať svojim svätým pomocníkom.

Na základe tejto jednoduchej rady môžete vo svojom podnikaní dosiahnuť bezprecedentné výšky a obchodné šťastie bude vo vašom okolí dlho pretrvávať.