Výklad snov, v ktorých sa mŕtvi javia živí

Sny, v ktorých vidíme živých príbuzných, nás môžu inšpirovať množstvom strachu, strachu a iných, nie veľmi príjemných emócií.Interpretácia týchto snov je však veľmi nejednoznačná.Ak chcete presne porozumieť tomu, o čom mŕtvi ľudia snívajú (príbuzní), musíte si ich presne zapamätať, otvoriť knihu snov a porovnať s ňou všetky nuansy sna.

Obsah
 1. Všeobecná interpretácia
 2. Interpretácia interakcie
 3. Kto bol zosnulým príbuzným
 4. Miller's Dream Book
 5. Loffova snová kniha
 6. ) Kniha východného sna
Všeobecná interpretácia

Nočné videnie, v ktorom spiaci človek hovorí so svojou starou mamou, ktorá je skutočne mŕtvy, poukazuje na významnéudalosti, ktoré sa stanú v dohľadnej budúcnosti.Je potrebné pripomenúť si čo najviac rozhovoru, pretože slová zosnulého príbuzného vyslovené vo sne môžu byť prorocké.Najmä ak mali povahu žiadosti alebo rady.

Existuje iná verzia toho, čo sa zdá, že mŕtvi vo sne žijú (príbuzní).Podľa nej nejde vždy o nepriaznivé znamenie.Keby boli vo vašom sne radostné a ešte zábavnejšie, taký sen predznamená úspech a prosperitu.

Sen, v ktorom vystupoval zosnulý príbuzný, tanec a spev, predstavuje bezprostrednú výzvu na návštevu, kde snílek čaká na sviatok.Ak mŕtvy príbuzný niečo dal snílivcovi - v skutočnostiočakávať dobré správy z pracoviska.

Hrozné nočné videnie, v ktorom zosnulý príbuzný ležiaci v rakve náhle otvorí oči - v skutočnosti dobré znamenie.Sľubuje spiacemu človeku, ktorý ho vidí, náhlemu prijatiu veľkých ziskov.Môže to byť víťazstvo v lotérii, dedičstvo a iné podobné okolnosti.

Interpretácia interakcie

Správna interpretácia sna, ktorá pomáha predpovedať budúce udalosti a predchádzať im, alebo naopak, pomáha im realizovať sa, závisí od toho, akosnílek komunikoval s príbuznými, ktorí ožili vo sne.

 • Nočné videnie, v ktorom zosnulý príbuzný, akoby akoby bol nažive, objíma snílka, nič, bez toho, aby to povedal, nie je priaznivým znamením.V blízkej budúcnosti sa spiaci človek zbaví mnohých bolestivých zážitkov, ktoré neboli dlho nepokojné.Všetky dôvody na znepokojenie budú prázdne, márne a pritiahnuté za vlasy.
 • Nepriaznivým nočným obrazom, ktorý u mnohých ľudí vyvoláva strach, je sen, v ktorom zosnulý príbuzný s ním volá sníva.Ak spiaca osoba súhlasila a nasledovala mŕtvú osobu, je to nepríjemné znamenie.V blízkej budúcnosti trpí vážnou chorobou.
 • Priaznivý je sen, v ktorom zosnulý príbuzný hovorí s rojkou a hovorí, že sa mu darí dobre.Takýto sen naznačuje, že duša zosnulého zomrel.
 • Ak ste vo sne mali možnosť sa hádať s príbuzným o vyvýšenomtóny, nadávky a počúvanie jeho výčitiek je symbolom skutočnosti, že musíte čo najskôr prehodnotiť svoj postoj k okolitej realite.Oplatí sa viac podporovať ľudí vo vašom okolí a pozerať sa na život pozitívnejšie.

Kto bol zosnulý príbuzný

Význam snu sa zmení aj od toho, kto ste zosnulý príbuzný.Dedko, stará mama, otec alebo matka, ako aj ďalší príbuzní - všetci sa objavujú v našich snoch so svojím vlastným symbolickým významom.

 • Zosnulý otec sa objavuje vo sne, aby chránil svoje dieťa pred nebezpečenstvom.Tí, ktorí videli jeho účasť, by sa mali zdržať pochybných činov, podvodov, finančných podvodov a iných nebezpečných a riskantných aktivít.
 • Zosnulá matka sa objaví v snoch svojho dieťaťa, aby varovala pred nezhodami v manželstve a možným cudzoložstvom.
 • Mŕtvi starí rodičia sa objavujú vo sne spiaceho človeka v najdôležitejších a osudových okamihoch jeho života.Vyplatí sa načúvať ich slovám, pretože rady a varovania, ktoré vydávajú, môžu pomôcť urobiť správne rozhodnutie v najťažšom okamihu.
 • Ak rodičia snívajú o svojom poslednom synovi a rozprávajú sa s nimi, snaží sa im sprostredkovať niektoré dôležité informácie.Je potrebné pripomenúť jeho slová čo najpodrobnejšie - môžu sa týkať nadchádzajúcich zmien v rodine.
 • Zosnulá dcéra sníva o svojich rodičoch, aby ich urobila šťastnými - čoskoro skončí všetky problémy a ťažkosti a vo svojom živote príde jasný deň.band.

Miller Dream Book

Ak sa spoliehate na výklad daný touto knihou snov, zosnulí žijú (príbuzní) vo snez mnohých dôvodov:

 • objatia s zosnulých matkou spôsobujú vážne ochorenie;
 • neskoro otec, ktorý žiada snívanie o peniaze, vykazuje finančné ťažkosti;
 • Ak snívate o hovore zosnulého brata, o pomoc v blízkej dobe bude pravdepodobne potrebovať niekto z vašich blízkych;
 • zosnulá sestra rezajúca koláč predpovedá neočakávanú návštevu hostí;
 • rozhovor s dedkom alebo babičkou - na prijímanie správ od vzdialených príbuzných;

Loffova kniha snov

Kniha snov slávneho pastora poskytuje veľmi praktickú interpretáciu takýchto snov.Podľa neho rozhovor s príbuznými žijúcimi vo sne, ale prebudení príbuzní, symbolizuje problém, v ktorom sa nachádza snílek.Ak sa chcete dostať z nepríjemnej a nezvládnuteľnej situácie, mali by ste vyhľadať radu skúsenejších ľudí.

Kniha východných snov

Výzvou je sen, v ktorom zosnulý príbuzný volá spiaceho človeka za sebou.Spiaci, ktorý ho dostal, by mal skontrolovať stav svojho tela - v blízkej budúcnosti je možné zhoršenie chronických chorôb.