Wake - predpoveď slávnych snov, nuansy interpretácie

Keď prídu príbuzní, priatelia a známi, vždy to v našej pamäti zanechá veľkú stopu, čo našej duši spôsobí vážne mentálne traumy.Ale každý rok, v určité dni, si ich určite pamätáme pri jedle s príbuznými alebo na cintoríne.Prečo sen o brázde, učíme sa v dôveryhodných knihách snov.

Obsah
 1. Všeobecná interpretácia
 2. Čo ešte očakávať od spomienok na sen
 3. Kniha snov autora
 4. Sigmund Freud
 5. Gustov Miller
 6. David Loff
Všeobecná interpretácia

Prebudenie je vždy spojené so smútkom, zabudnutím, pokáním, utrpením zo straty.Vidieť taký pozemok vo sne neznamená prípravu na úder osudu.Mnoho ľudí má kult pamätníka a všetko, čo súviselo so smrťou, zosobňovalo duchovné znovuzrodenie, vzhľad daru predvídavosti, túžbu po nových vedomostiach a odhalenie vlastného potenciálu.

Návšteva vlastného pohrebu vo sne je dobrým znamením pre tých, ktorí čakajú na radikálne zmeny.To znamená vaše vlastné znovuzrodenie, zrieknutie sa: od závislostí, zlých návykov, prázdnych nepokojov a problémov, ako aj od tých, ktorí ich neustále vytvárajú pre vás.Vo všetkých oblastiach života budete cítiť pozitívne zmeny.Rýchly postup v kariére, šťastné manželstvo, narodenie dlho očakávaného dieťaťa - ktorékoľvek z týchto významných skutočností sa vás môžu priamo týkať.

Hostia, ktorí si pamätajú, sa bavia a usmievajú sa - toto by nemalo byť vôbectrápne vás, pretože v skutočnosti odráža vaše zlepšenie finančnej pohody.Čím je stôl bohatší a tým vrúcnejších príbuzných, tým silnejšia vlna cash flow premôže vašu rodinu.Podľa iného výkladu pre mladých ľudí to sľubuje dlhý život a bezpečné starnutie.

Sny o pohrebných obradoch pre ľudí, ktorí sú v skutočnosti nažive a zdraví, predpovedajú určité zmeny v ich budúcom osude.Interpretácia závisí od toho, do akej miery bola vízia pre vás príjemná a pohodlná.Ak je ten, koho si v skutočnosti pamätáte, starším človekom - sen naznačuje náznak zhoršenia jeho zdravia.

Smútok nad zosnulým, ktorý je skutočne nažive, predstavuje vo vašom živote dôležitú udalosť, v ktorej bude úloha hrdinu snov vysoká.Táto osoba urobí veľa pre váš osobný rast a získanie finančnej stability.Vďaka nemu budete cítiť stabilitu, dôveru v budúcnosť.Menej sa budete zaoberať nepredvídanými problémami, okolnosťami a situáciou v krajine, pretože do tej doby budete mať od mentora dostatok skúseností a budete vedieť, čo robiť.

Negatívny výhľad čaká na starších snívateľov, ktorí snívali o svojom vlastnom pohľade do iného sveta.Takže sa prejavuje vaša nečinnosť, vyčerpanie energie.Cítite sa ako slabý a chorý starý muž.Takéto životné postavenie môže mať najhorší vplyv na zdravie a môže mať nezvratné následky.

Tomu sa zabráni, ak ste mobilnejší v tele aj v duchu.Nestojte, zvyknite sifyzickú aktivitu a dajme mozgu príležitosť myslieť a analyzovať.Nielenže vás rozveselí, poskytne dobrú náladu, ale tiež vás vysníva o niečom jasnom a láskavom.

Vo sne som si mal pamätať toho, kto naozaj zomrel - takáto vízia môže naznačovať činy alebo chyby minulosti.Ak ste niečo zomrelému sľúbili - je to pripomenutie, že je čas splniť to, čo sa povedalo.

Čo iné možno očakávať od spomienok na sen

 • , bol to sen zúčastniť sa na pohrebnej službe starca - urobiť vznešený čin hore, čo príbuzní ocenia;
 • si pamätali otca vo sne - na stratu stability a pocit bezpečia.V živote sa stane niečo, čo významne ovplyvní vaše postavenie a postavenie v spoločnosti;
 • pamätné jedlo je vzácne pri stole a koná sa v jedálni - na zložité a monotónne práce, materiálne ťažkosti;
 • umiestnenie stola vo sne pre pamätný rituál - na nepredvídané výdavky alebo stratu veľkých finančných zdrojov;
 • veľa bieleho chleba na rituálnom stole - k oddanosti a priateľstvu s tými, ktorých si pamätáte;
 • nezvyčajné jedlo na pamiatku - pre bezohľadnosť a bezmyšlienkovú činnosť, konanie, ktoré povedie k nepríjemným okolnostiam.

Kniha snov autora

Sigmund Freud

Vlastná spomienka zosobňuje odmietnutie minulého života.kde ste boli často sami, vyhýbali ste sa pohlavnému styku a kontaktu s opačným pohlavím.Vzhľad nejakej možnosti vo vašom živote vás ovplyvnilcharakter, ktorý dáva dôveru, optimizmus a charizmu.Takáto reinkarnácia prichádza na tých, ktorí boli na dlhej pracovnej ceste, na pracovnom výlete, vojenskej službe po dlhú dobu.Tam, kde nedostatok podmienok a materiálnych prostriedkov odrádzal.

Vidieť veľa dievčat na kábloch do iného sveta znamená nájsť veľa fanúšikov.Ak zmeníte svoje názory na ženské pohlavie, nebude pre vás ťažké získať žiadne jarmo.

Gustov Miller

Pozitívne interpretácie sa dajú predvídať v scénach, v ktorých človek vidí svoju vlastnú spomienku.Toto je predzvesťou neočakávaných zmien v budúcnosti snívateľa.Čím jasnejší a emotívnejší je sen, tým kardinálnejšie bude možné reinkarnáciu.Ak zároveň ľudia o vás povedia veľa dobrých vecí, pripomínajúc minulé zásluhy a výhody, budete musieť tvrdo pracovať, aby ste dosiahli dobré vyhliadky.

​​

S týmto sprisahaním ľudia často menia nielen svoje zvyky, životný štýl, ale aj svoje povolanie, aby si zabezpečili svoje iné povolanie.To môže ovplyvniť vkus, závislosť, ovplyvniť zmenu v kruhu priateľov.Tí, ktorí sa vám zdali príliš obťažovaní, smiešni a smiešni, teraz vzbudzujú záujem o komunikáciu.

Byť prítomný pri spomienke na cudzinca - v skutočnosti cítiť ťažkosti s porozumením s ľuďmi vo vašom okolí.Vzniknú konflikty a konfrontácie s kolegami v práci, hádky a objasnenie vzťahov s blízkymi príbuznými.Dôvodom budú vaše odôvodnené nároky voči nim.

V každom okamihu ste v nich prestali vidieť podporu, obetavosť, pripravenosťpomôcť.Jednoducho vás prestali všímať a pripomenuli si vašu existenciu až v okamihu, keď je potrebná vaša pomoc alebo materiálna podpora.Aj keď bude ťažké nájsť kompromis, snažte sa byť čo naj diskrétnejší a nevedie k škandálu.

David Loff

Vidieť pochmúrne a smutné tváre pri pamätnom jedle je znakom tvrdej a nevďačnej práce.Prípad, ktorý využijete, bude veľmi nekompromisný.Hrozí vám, že konečne budete sklamaní svojou vlastnou profesionalitou pochovávaním talentov v zemi.Je čas prejsť na niečo, čo naozaj stojí za to.To prinesie ďalšie skúsenosti, vedomosti, hodnotnú peňažnú odmenu a sebavedomie.