Žalm 142: čítanie modlitebného textu v ruštine

Úžasná poetická kniha - Žaltár sa skladá z mnohých kapitol (150) a je súčasťou Starého zákona.Jeho originál bol v iných Heb.lang.Všetky žalmy majú svoje čísla, predstavujú verše, majú určitý rytmus a rým, ale keď sa presunú do iného jazyka, prirodzene zmiznú.V ruskom preklade sa prejavuje iba sémantický význam a prekladatelia žiadnym spôsobom neprenášajú samotný systém.

K histórii žalmu 142

Zbierka má niekoľko autorov, ale väčšina diel, vrátane 142 žalmov,jeho vstup patrí do poetickej myšlienky kráľa Dávida.Text je veľmi dojímavý, je to druh sťažnosti od trpiaceho otca.Zároveň je neznesiteľný, pretože páchateľom je jeho vlastné dieťa.

Je známe, že jeho syn bol chamtivý a usiloval sa o neobmedzenú moc a vyznamenanie.Nielenže zabil svojho brata a schoval sa pred svojím rodičom.Keďže už mu bolo odpustené a opäť mu blízke, chcel ho tiež zničiť, keď proti nemu konšpiroval a zhromaždil hordy vojakov.V dôsledku toho nešťastný otec utiekol.Byť v tejto situácii , David napísal okrem iného svoju 142 pieseň.

Dnes existuje stovky prekladov dorôzne jazyky, vrátane ruštiny.K dispozícii je moderný a synodálny preklad.Tento žalm pozostáva z niekoľkých sémantických bodov:

 • spomienka;
 • petícia na ochranu Boha;
 • pokánie vychádzajúce z duše;
 • petícia za udelenie múdrosti;
 • vyslobodenie od nepriateľov;
 • pokyny na správnej ceste.

Interpretácia božského textu 142 piesní

Existuje niekoľko publikovaných výkladov konkrétne o Žalm 142 a interpretácia zbierky všeobecne.
Z úvodných čiar okamžite vyplýva, že zúfalstvo zabavilo autora, s výnimkou Boha, aby ho nikoho nežiadal, ale slová, ktoré mu boli adresované, že ho nepočuje, naznačujú zúfalú situáciu.Boh pre neho je Utešiteľ a ochranca, kráľ mu hovorí o svojom zármutku, o pochmúrnom stave, v ktorom býva.Exil sa modlí za svoju obranu, za obnovenie svojho bývalého kráľovstva a za potrestanie svojich nepriateľov.

Uctievateľ si je dobre vedomý všetkého svojho zlyhania pred Stvoriteľom a žalm jasne odráža myšlienku, že to nie je spasenie zákona, ale iba Božie milosrdenstvo a láska k Pánovmu mužovi.Táto Davidova myšlienka pokračuje na stránkach Nového zákona.

Text veľmi jemne ukazuje aspekty autorovho prechodu z nespornej dôvery v Božiu moc k horkému zúfalstvu.To sa prejavuje neobmedzenými výrazmi a trpkým výkrikom duše. David sa veľmi bojí svojich nepriateľov, hoci jeho osud je jednoducho naplnený najrôznejšími zázrakmi.

Ako správne prečítať

Vzhľadom na to, že žalm je v ruštine a vChurch Slavonic, môžete si vybrať najvhodnejšiu možnosť pre seba.Je však lepšie používať ruský preklad pri štúdiu alebo čítaní doma.V chrámoch v cirkvi slovanský.Čítanie je zvyčajne súčasťou Shestopsalmiya a text je počuť počas večernej služby medzi kajúcnymi kapitolami.

Neexistujú žiadne jasne obmedzené osobitné pravidlá, ak si ich prečítate sami.Keby to bolo ráno alebo večer.

​​

V týchto prípadoch sa uchýlia k 142 psalms

Osoba si môže prečítať túto Davidovu pieseň v týchto situáciách:

 • nepriateľské alebo nepriateľské prostredie;
 • majú veľa problémov;
 • desivé premýšľať o budúcnosti;
 • 56) bezmocný pred nepriateľmi;
 • úplné zúfalstvo;
 • túžba plakať a potešiť sa.

Žalm nie je zakázaný čítať v čase modlitby.Môžete ho kontaktovať každý deň.Hlavná vec je úplné sústredenie sa na vety textu a úprimnosť.

Prečo čítať pieseň 142

Pravoslávna kultúra dáva žalmom dôstojné miesto.Často sa uverejňujú v samostatnej zbierke.V staroveku si kresťania zapamätali žalm naspamäť.Ak to dnes niekto nedokáže urobiť, mal by aspoň niekoľko textov z knihy poznať ako pamiatku.Tento žalm sa často používa pri bohoslužbách:

 • na veľkej a malej obchere;
 • ako zložka šiestich žalmov;
 • pri chorobe.

Je zaujímavé, že pri čítaní Shestopsalmiya používa horiacu sviečku iba čitateľ.Zvyšok je v úplnej tme.A to všetko presústredenie veriacich na kajúcne slová.

Ako sa interpretuje

Podľa svätých nemožno podstatu modlitby pochopiť bez premysleného čítania a porozumenia.Každý, kto sa obracia na Písmo, by mal tvrdo pracovať, aby pochopil význam toho, čo je napísané.Uvedený žalm 142 sa prečíta, keď sa

 • ocitnú v ťažkej situácii a Božia pomoc je jednoducho nevyhnutná;
 • v stave šťastného očakávania dieťaťa;
 • počas pokánia,
 • v smutných hodinách.

Aký je význam 142 žalmov

Ako viete, toto je výzva pre Pána, keď je to obzvlášť ťažké.Je však dôležité, aby pri skladaní tejto piesne hľadal David od Všemohúceho predovšetkým duchovné spasenie, svoje milosrdenstvo, hoci sa obával o svoj osud.Žiadosť o odpustenie sa posiela aj za hriechy, za ktoré bol, ako sám David veril, vylúčený.
Žalmista tvrdí, že ani jeden živý nerobil veci hodné Boha.

Žalmista tvrdí, že ani jeden živý nerobil veci hodné Boha.Buď spravodlivý.Podľa neho sa človek snaží obviňovať svoje slabosti z Boha, vždy potrebuje nejaké medzery, aby ospravedlnil svoje slabosti a hriechy.Samotný kráľ je úplne pokorný a myslí iba na potešenie Pána.

Žalm 142, ktorého text je plný rôznych epitetov, plný nádherných obrázkov.Toto je duša ako suchá orná pôda a dobrá, ktorá sa porovnáva s plnými zrnami.Avšak bez úprimnej moci Ducha Svätého získanej v modlitbách nebude klíčiť ani jedna obilnina.

Záver

 • Žalm dáva príklad spoločenstva s Pánom, mal by byť vynaliezavý a čestný, bez akýchkoľvek podmienok.
 • Je potrebné obrátiť sa na Boha, len čo sa týka jeho pozornosti k sebe samému, pretože bez neho neexistuje žiadny úplný život pre človeka.
 • Autor hľadá spravodlivú cestu, pretože skutočná cesta k človeku nie je vždy viditeľná.
 • Nie všetci ľudia sú schopní dodržiavať iba kresťanské zákony, potrebujú Božiu pomoc.