Žalm 33: Ruská modlitba za vďaku Pánovi

Jeden z dôležitých zdrojov kresťanských textov sa považuje za zbierku žalmov.Niekedy sa však ukáže, že sa modlí k Všemohúcemu, ďakuje mu za prácu.Ľudia jednoducho strácajú zo zreteľa alebo zabudnú, že existujú žalmy, vrátane žalmu 33, ktoré si môžete sami vypočuť alebo si ich len prečítať.Aj keď sa žalm môže vždy uplatniť v každom okamihu života človeka.Dôležitosť knihy spočíva v mnohých ohľadoch, ale zdôrazňuje ju skutočnosť, že asi pred 8 storočiami bola vytvorená a od tej doby ju veriaci aktívne čítali.

Medzitým sa Žalter považuje za nevyhnutnú kompiláciu pre každú príležitosť v našom živote.Skutočnosť, že žaltár bol zložený osem storočí, už hovorí o jeho dôležitosti.

O žalmoch všeobecne

Podobne ako mnoho pravoslávnych výrazov, slovo „žalmter“ pochádza z Grécka.Doslovne to znamená hrať strunový nástroj.Táto kniha obsahuje mnoho nezabudnuteľných krásnych textov.Ich autormi boli rôzni ľudia, svätí, proroci a vládcovia.Medzi nimi, kráľ David, jeho prorocké pero patrí asi do 80 psalms.Tieto piesne sú plné toho, z čoho je ľudský život plný: od lásky k zrade, od nádeje k horkému sklamaniu.Okrem týchto textov nie sú do žaltáru zahrnuté spisy málo známych autorov, ktorých mená sú históriasprostredkované našim dňom a dokonca aj historickým postavám.

Čo je žalm 33

Účelom textu žalmu 33 pre jeho autora, proroka Davida, bolo:duše od zlých vplyvov a ich očistenie od predchádzajúcich zlých skutkov.Keď bol kráľ na úteku pred týraním vládcu Anhusa, bol nútený predstierať, že je šialený.To bolo počas tohto obdobia, kedy bola táto pieseň napísaná a dávala svetlo.

Kedysi jednoduchý pastier sa náhle stal pánom a kráľom vďaka svojej mysli a prorokovi Samuelovi.Závislí ľudia sa s tým nemohli vyrovnať a chceli ho zničiť.Dokonca aj jeho švagor ho prenasledoval mnoho rokov a hľadal ho.Putujúci sa mudrc rozhodol utiecť medzi Filištíncami, ale zajali ho a odovzdali sa svojmu vládcovi.Aby sa predišlo poprave, David predstieral, že je šialený, zúrivý.On sa utopil a napenil si z úst, plazil sa Abimelechovým nohám a vôbec nevyzeral ako nebezpečný hrdina.Filištínsky vládca hneval všetkých preč.Takže Dávid bol voľný.Za svoju spásu zasvätil túto pieseň Bohu, kde sa radoval zázračnému spaseniu a chválil nebo.

Pre ľudí je nevyhnutná služba evanjelia.Otvára svet duchovnosti, pomáha pri usporiadaní harmonického života, dáva dlhodobý a teplo.Tento žalm 33 sa musí čítať, ak veriaci hľadá tieto radosti Božie.

Stručná história žalmu 33

Z Davidových piesní je to obzvlášť dôležité.Tento text bol vytvorený v najťažších podmienkach prenasledovania jeho autora.Ako izraelský vládca to urobilich krajina je centrom spirituality a útočiska pre mnoho pútnikov rôzneho druhu.Ako človek uctieval a bál sa Pána, bol múdry, ale neunikol pádu, za ktorý musel David dlho platiť.

Ako bol kráľ slávny?

  • zaviedli niekoľko náboženských reforiem;
  • Božie písanie inšpirovaných textov;
  • výzdoba bohoslužieb.

Aj keď bol vládcom, múdry pohľadný muž pokračoval v hre na trhaný nástroj.Úžasný rečník mohol prilákať dav poslucháčov, vlastnil veľa žien, mal konkubíny a manželky, ale paradoxne sa zamiloval a uzavrel vzťah so svojou manželkou.Z tohto dôvodu som musel za svoj život platiť veľmi dlhú dobu.

David pre všetkých kresťanov je prorockým človekom, ktorý dostal česť za skladanie chvál piesní Bohu.Navyše sa verí, že Kristus bol súčasťou jeho rodiny.

Nezabúdajú na kráľa z toho dôvodu, že jeho spisy tvorili základ žalmov a sú neoddeliteľnou súčasťou Biblie.Dnes je cirkevné spievanie žalmov definované ako duchovné učenie, ktoré má veriacemu pomôcť pochopiť plný význam služby evanjelia.

Stručný výklad žalmu 33

Celý text teda pozostáva z malých piesní.Ich cieľom je chváliť Boha.V prípade potreby je možné text vždy nájsť v ruštine.Okrem toho bol preložený do mnohých jazykov sveta.Aj keď verše čítate jednotlivo, ich sila je stále cítiť.Zdá sa, že existuje maximálna aproximácia k Všemohúcemu, pozitívna energia saturuje človeka,stáva sa pre neho spoľahlivou obranou proti zlým látkam.

Boh rozprestiera svoje jemné biele krídla na pravého veriaceho, dáva mu teplo.Každá pieseň chvály, ktorú môžete dokonca počúvať online, je veľmi dôležitá.Poskytujú zdravie a dlhovekosť plnému a napĺňajúcemu životu.

Každá časť práce je inštrukciou.Učí vás, aby ste sa nebránili správnej ceste, pomohli vám žiť správne, poukazovali na chyby a ich opravu.Chant pomáha získať šancu získať výhody, dosiahnuť šťastie.Nie je zakázané čítať doma modlitbu so svätými tvárami, hoci je zaujímavejšie počúvať žalm 33 v chráme.

​​

Záver

Nesmrtelná časť Starého zákona, poetická a liturgická, žalm má niekoľko autorov.Každý z nich vložil do veršov svoju dušu a lásku k Pánovi.

  • Davidove žalmy sú najslávnejšie a najobľúbenejšie vrátane 33 žalmov.
  • Príbeh pochvalných spevov je zároveň tragický a majestátny.
  • Žalmy si môžete prečítať sami alebo počúvať ich predstavenia online alebo v kostole.

Božské verše robia dušu človeka vyvýšenou, usilujúcou sa o šťastie a plnú lásky a vďačnosti k Bohu.