Žalm 50: Význam pre kresťanov, pravidlá čítania

Mnoho rokov čítam rôzne modlitby a analyzujem ich význam.Dnes by som chcel prebrať na žalme 50, vysvetliť jeho podstatu a pravidlá čítania.

Dôležitosť modlitieb a žalmov

Počet kresťanov, ktorí pravidelne navštevujú cirkev, je dnes veľmi malý.A keďže ľudia sú ďaleko od cirkvi, neuvedomujú si veľa kánonov a pravidiel.Okrem toho nie každý rozumie, kedy a aký druh modlitby je potrebné použiť.Nikto samozrejme nemôže človeku zakázať požiadať Pána o niečo podľa vlastných slov.To však nemôže znamenať, že nie je potrebné poznať modlitbu.V skutočnosti sa človek, ktorý chce byť čo najbližšie Pánovi, musí naučiť modlitby.Ani zapamätanie žalmov nebude zbytočné.

Čo sú žalmy?

Je pozoruhodné, že niektorí ľudia sa mylne stotožňujú s modlitbou a žalmom.To jednoducho nie je úplne v poriadku.Žalmy sú vskutku aj výzvou pre Pána a iných svätých.Takéto texty sa však zvyčajne čítajú spevom.Obyčajné modlitby sa takto nečítajú.Tento rozdiel treba pamätať.Pretože každý sebaúcta kresťana by mal vedieť, ako sa modlitby líšiaz žalmov.

Je známe, že medzi ľuďmi, ktorí ešte nedokázali nájsť cestu k viere, je jeden mýtus veľmi častý.Hovorí, že žalmy sa nikdy nečítajú, aby sa obrátili na Pána.Inými slovami slúžia iba na chválu Bohu.

Toto tvrdenie nemožno označiť za úplne nepravdivé.Naozaj existujú také texty, ktoré sa bežne čítajú iba za účelom chválenia svätých a Stvoriteľa.To však neznamená, že neexistujú žiadne texty, ktoré by osobe umožnili obrátiť sa na tvorcu so špecifickou požiadavkou.Je pozoruhodné, že Davidov 50 žalmov slúži presne na tento účel.

Žalm 50: čo znamená

Niekedy je dosť ťažké zistiť, ktorý žalm použiť v danej situácii.Toto sa samozrejme stane, ak človek nie je ďaleko od viery a absolútne nechce poznať náboženstvo.Všetci duchovní a ľudia, ktorí často navštevujú cirkev, komunikujú s duchovným mentorom, môžu tiež ľahko odpovedať na otázku, ktorý text použiť.

Pokiaľ ide konkrétne o žalm 50, mal by sa uviesť jeden zaujímavý detail.Pravda je, že väčšina textov, ako je táto, zostáva dnes neznáma.Najmä pre tých kresťanov, ktorí zriedka navštevujú cirkev.Tento žalm je však veľmi dobre známy takmer všetkým kresťanom, pretože sa často používa vo veľmi významných liturgiách.Napríklad je bežné čítať ho pre prijímanie.A keďže táto liturgia je dobre známaveľa, potom je text známy.

Okrem toho sa nedá povedať, že moleben sa zvyčajne používa výlučne v určitých liturgiách.Duchovní mentori tiež odporúčajú prečítať si ju doma.Napríklad ako ranná modlitba.Koniec koncov, pravidlá to nezakazujú.Verí sa, že pomocou žalmu sa môžete obrátiť na Pannu Máriu a na anjela-príhovorky.Preto sa odporúča používať v prípade, že sa osoba nachádza vo veľmi ťažkej situácii a teraz nemôže samostatne nájsť východisko.

Na uvedomenie si dôležitosti tohto žalmu je potrebné najprv porozumieť jeho významu.Podľa kňazov je hlavným účelom služby nasledujúci: pokánie a pokánie.Pre mnohých ľudí je tento význam určite nepochopiteľný.Všetko sa však vyjasní, ak sa obrátime na Písmo, to znamená na Bibliu.

Opisuje hriech spáchaný Adamom a Evou.Nemohli sa zdržať pokušenia, a preto ich Pán potrestal.Presnejšie povedané, celá ľudská rasa bola potrestaná.Verí sa, že aj dnes ľudia platia za hrozný hriech, ktorý sa Adam a Eva dopustili .Nakoniec podľahli pokušeniu, ktoré im poslal sám diabol.Preto nesmiete zabudnúť modliť sa nielen za svoje vlastné dobro.

Ak považujeme život za trest za pád prvých ľudí, je zrejmé, že každý by sa mal pokúsiť prosiť Pána o odpustenie.Pretože iba pokánie všetkých ľudí môže zachrániť ľudstvoz hrozného osudu.To je to, v čo kresťania veria.Tu je len niekoľko z nich, ktorí sú ochotní sa nezištne modliť, aby sa pokúsili získať Božie odpustenie.Okrem toho nesmieme zabúdať, že tento žalm je akýmsi osobným pokáním.Koniec koncov, človek nie je dokonalý.V minulosti sa určite dopustil nejakého činu, ktorý nebol charitatívny.Preto musí premýšľať o tom, ako získať odpustenie neba.

Charakteristiky pokánia

Je pozoruhodné, že niektorí ľudia si naivne myslia, že človek môže kedykoľvek činiť pokánie.To znamená, že to nie je potrebné robiť každý deň.Chrám je skutočne otvorený pre farníkov.A môžu kedykoľvek hovoriť so svojím duchovným mentorom.Neznamená to však, že pokániu je potrebné vyhnúť až do poslednej chvíle.

Nikomu nie je žiadnym tajomstvom, že hriešnici majú tendenciu väčšinou činiť pokánie v čase, keď sa stretnú s neprekonateľnými ťažkosťami.V takých chvíľach pochopili, že jediný, kto ich môže spasiť, je Pán.Preto sa v momente najvyššieho utrpenia tak úprimne modlia.To však neznamená, že je to zásadne nesprávne.Pretože Boh posiela trpezlivosť svojim stvoreniam s jediným cieľom - pomôcť im nájsť pravú cestu, stať sa veriacim.

Kedy použiť žalm

Teraz sa pokúsme zistiť, kedy presne používať tento žalm:

  • , keď je duša v chaose - v takommomenty dôležitejšie ako kedykoľvek predtýmaby človek nezakročil.V takom ťažkom čase mu diabol pošle skúšky;
  • ak človek pociťuje strach z pádu - ak sa kresťan náhle začne cítiť, že ho vlastní túžba spáchať hriech, určite by ste sa mali obrátiť na neba o pomoc;
  • , keď závažnosť dokonalého hriechu vyvíja na človeka príliš veľký tlak - niekedy sa stáva, že kresťan, ktorý spáchal hriech, zrazu začne pociťovať svoju vážnosť.Aby sme uvoľnili dušu, mali by ste úprimne činiť pokánie.V tomto prípade môže pomôcť iba pokánie.

Hriešnici niekedy odmietajú činiť pokánie.Pretože veria, že to nemôže nijakým spôsobom zmierniť ich osud.Koniec koncov bol pád spáchaný.To znamená, že zúčtovanie určite príde.Duchovní mentori nám však pripomínajú, že miera „zodpovednosti“ bude v tomto prípade veľmi odlišná.

Je potrebné pamätať na to, že vrah, ktorý berie život človeka, nikdy nedostane odpustenie Pánovi, ibaže by činil pokánie.Zatiaľ čo kresťan, ktorý spáchal ten istý závažný zločin, ale činil pokánie a dal svoj život napraviť túto chybu, bude určite odpustený.To je rozdiel.

Pravidlá čítania

Zistili sme teda, že žalm 50 je možné prečítať v tých okamihoch, keď duša človeka ochorie.Duševné ochorenie sa zvyčajne chápe rovnako.Koniec koncov, môže to byť pocit viny za dokonalý hriech alebo uvedomenie si, že k pádu došlo.tedaduchovenstvo odporúča v každej situácii, keď človek začne cítiť potrebu nebeskej ochrany, prečítajte si žalmu.

Avšak aj s veľkou túžbou čítať riadky „Milovaj sa nado mnou, podľa tvojej veľkej milosti,“ nie každý kresťan sa to odváži.Pretože ho prekonajú pochybnosti o tom, ako presne čítať žalm.Aby ste sa zbavili týchto pochybností, stačí sa oboznámiť s kánonmi čítania, ktoré sú relevantné pre všetky žalmy:

  1. Žalmy sa zakazujú čítať v období od svätého týždňa po týždeň Svätého Tomáša.V dnešnej dobe nikto nečíta žalmy v uctievaní alebo doma.Toto pravidlo sa musí pamätať a nikdy nesmie byť porušené.Pretože sa to bude považovať za prejav neúcty k Všemohúcemu.Toto je, samozrejme, úplne neprijateľné.
  2. Pri čítaní sa odporúča kathismu rozdeliť na troch slávnych.Toto je skôr odporúčanie ako pravidlo.Ak sa však budete riadiť týmto pravidlom, musíte pamätať na to, že pred a po kathisme by sa mali prečítať špeciálne modlitby.Viac sa o nich môžete dozvedieť od duchovného mentora.Pretože v niektorých prípadoch je potrebné ich individuálne vybrať.
  3. Čítajte žalmy v piesni.Je to dosť komplikované, takže nikto nemôže zaručiť, že to vyjde prvýkrát.Aby správne porozumeli tomu, ako správne čítať, duchovenstvo odporúča častejšie navštevovať služby.Od tejto chvíle bude mať osoba príležitosťpozorujte duchovenstvo a počujte, ako čítajú žalmy.

Záver

  1. Žalmy sa dajú čítať doma.Cirkev na to neukladá žiadne zákazy.
  2. Na zistenie, ako čítať žalmy, je potrebné hovoriť so spovedníkom.
  3. Žalm 50 sa musí čítať tým, ktorí chcú činiť pokánie.
  4. Žalm sa môže čítať dokonca aj v tých okamihoch, keď sa človek cíti, že ho potrebuje.