Žalmy 26, 50 a 90 na ochranu pred nepriateľmi: čítajte veľké modlitby v ruštine

Farníci sa ma často pýtajú, aké modlitby je potrebné prečítať za ich ochranu.Odporúčam odkazovať na Žalmy 26, 50 a 90.Dnes vám poviem, ako ich správne čítať a na čom záleží.

Ochranné modlitby

Ľudský život je nepredvídateľný.Pretože nikto nemá vedieť, čo je určené pre osud.Navyše je tiež nemožné pokúsiť sa dozvedieť sa o budúcnosti.Pretože taký čin je hriešny.Ale kvôli skutočnosti, že človek sa nemôže dozvedieť o udalostiach, ktoré sa stanú v jeho živote, začne pociťovať strach.Tento strach veľmi často vyvoláva pochybnosti.

Ale väčšina ortodoxných kresťanov sa bojí smrti.A iba spravodliví veria, že nie je potrebné sa báť smrti.Koniec koncov, po smrti človeka ide jeho duša do nebeského kráľovstva.To znamená, že sa vracia tam, kde by mala byť.Preto kňazi tiež trvajú na tom, že strach zo smrti je úplne neopodstatnený.

Len vyrovnať sa s tým je niekedy veľmi ťažké.Môžeme samozrejme povedať, že kresťan musí byť silný v duchu.Ale mnohí nemôžu pochopiť, kde čerpať túto moc.A to je príčina problému.Aby sme tomu porozumeli, je potrebné pripomenúť existenciu tzv. Ochranných modlitieb.Bohužiaľ, mnohí na ne zabudli.Ale koniec koncovs pomocou týchto textov sa môžeme brániť pred všetkým zlom.

Žalm 26

Veľa ľudí si na svoju ochranu získava zbrane, rôzne amulety, ktoré v dome zabezpečujú bezpečnosť.To všetko z hľadiska kňazov nie je účinné.Je potrebné si uvedomiť, že všetko na tomto svete sa deje výlučne vôľou Všemohúceho.Preto také primitívne spôsoby ochrany vôbec nemôžu kresťana nijako chrániť.Najmä pokiaľ ide o používanie všetkých druhov amuletov.

V posledných rokoch sa tieto atribúty stali veľmi populárnymi.A tento negatívny trend je pre predstaviteľov kňazov veľmi znepokojujúci.Koniec koncov, sú si dobre vedomé, že to má negatívne následky.Ak si spomínate príbeh, potom pred mnohými uctievanými modlami.Títo falošní bohovia sa už dlho považujú za pravdivé.Z tohto dôvodu boli tie časy temné.Pretože uctievanie modiel zahŕňalo obetu.Pre pravoslávne kresťanstvo je to úplne neprijateľné.

Ak kresťan začne používať amulety, potom sa doslova uznáva za heretika.Ako viete, pre tých, ktorí neveria v pravého Pána, v pekle je samostatný kotol.Z tohto dôvodu sú duchovní úzkostliví.Dôrazne odporúčajú používať namiesto amuletov obyčajnú modlitbu.V tomto prípade sú najvhodnejšie ochranné modlitby alebo žalmy 26 a 90.

Žalm 26 sa zvyčajne číta nielen kvôli ochrane pred rôznymi nebezpečenstvami.Je tiež zahrnutá vliturgické použitie:

  • pred sviatkom Zjavenia Pána sa číta žalm;
  • Moleben sa spieva počas tonzúry, po ktorej si kresťania môžu obliecť šaty a vyzdvihnúť ruženec.

Okrem toho si nemožno len všimnúť skutočnosť, že žalm sa aktívne používa v judaizme, ako aj v katolíckych službách.Dokazuje to skutočnosť, že žalm je skutočne široko známy.Napriek tomu si niektorí ľudia stále neuvedomujú, že božské texty nie sú iba nejakým kúzlom, po prečítaní, ktoré človek dostane, čo chce.Modlitba je sviatosť, s ktorou sa musí zaobchádzať s osobitným ohľadom.

História vzhľadu

Je pozoruhodné, že autorom tohto žalmu je kráľ David.Bolo to napísané v tých rokoch, keď bol život v štáte veľmi turbulentný.Hrozba smrti navyše visela nad panovníkom.Keď sa David dozvedel o pripravovanej zápletke, uvedomil si, že zostal úplne bezbranný.Odvtedy sa od neho odvrátili takmer všetci spojenci.Tí, ktorí ho stále podporovali, nemali moc chrániť vládcu.Jediný, v čo mohol panovník v takúto situáciu dúfať, bol Pán.Iba jeho milosrdenstvo mohlo zachrániť Davida pred smrťou.A kráľ tomu rozumel.Preto sa začal vrúcne modliť a požiadať Všemohúceho o ochranu.Nakoniec, nebo odpovedali na túto prosbu.

Podľa príkladu panovníka mnohí začali používať žalmu, ktorého napísal, na ochranu pred zlom.To je veril, že tomodlitba sa dá prečítať vo chvíli, keď:

  • hrozí pre človeka hrozba - ak kresťan cíti, že existuje nebezpečenstvo pre jeho život alebo zdravie, môže si prečítať modlitbu, aby sa modlil za ochranu pred nebesami;
  • duša začína byť v pokušení - skutočnosť, že diabol posiela ľuďom pokušenia, nie je tajomstvom.Odolať im, samozrejme, je dosť ťažké.Ale vyzbrojený modlitbou bude oveľa ľahšie urobiť;
  • nepriatelia začnú konať - najväčšie nebezpečenstvo často prichádza práve od nepriateľov, ktorí sa zameriavali na spravodlivého kresťana a chceli urobiť všetko pre to, aby ho zničili.Žalm 26 im pomôže chrániť sa pred nimi.

Všimnite si, že kňazi odporúčajú prečítať túto modlitbu s veľkým počtom opakovaní.Najlepšia možnosť je 40 opakovaní textu.

Žalm 50

Autorom tohto žalmu je tiež David.Ak však predchádzajúcu modlitbu, o ktorej sa hovorilo vo vyššie uvedenom článku, napísal spravodlivý Dávid, potom má táto úplne iný príbeh.Faktom je, že kráľ napísal tento žalm po tom, ako si úplne uvedomil závažnosť svojho hriechu.

V histórii sa uvádza, že kráľ sa dopustil cudzoložstva.Žena, ktorá sa mu páčila natoľko, že ju vzal do svojho háremu, sa ukázala ako manželka.Táto okolnosť však panovníka nezastavila.Spáchal hriech, v dôsledku čoho dievča otehotnelo.Keď sa ukázalo, že bola manželkou slávneho veliteľa, kráľ sa rozhodol skryťmoja vina.To je veril, že to bolo na jeho rozkazy, že nešťastný manžel krásy bol zabitý.A hoci bolo možné skrývať hriech pred ľudskou rasou, nebesia boli nahnevaní.Ukázali svoj hnev nešťastnému kráľovi.Davidove deti sa začali navzájom zabíjať v boji o trón a mier v krajine sa zrazu zmenil na vojnu.Aby sa modlil za odpustenie Pána za dokonalý hriech, kajal sa.Počas pokánia použil žalm 50, ktorý napísal sám.

Kňaz dôrazne odporúča prečítať túto modlitbu každý deň.Pretože niektorí ľudia si ani nevšimnú, ako hrešia.Okrem toho by sme nemali zabúdať na to, že je spravodlivé, aby sa spravodlivý kresťan modlil nielen o seba, ale aj o iných ľudí.Ak sa obrátime k histórii, je zrejmé, že Pán vždy toleroval hriešnikov.Potvrdením tohto je príbeh kráľa Davida.Pretože za svoje hriechy mohol dobre zaplatiť svojím životom.Avšak kvôli tomu, že sa tomuto hriešnikovi podarilo nájsť duchovnú silu na úprimné pokánie, bol mu odpustený.

Žalm 90

Túto modlitbu napísal David v ťažkých časoch.Okamžite treba poznamenať, že kráľovstvo, ktoré vládol, žilo na svete trochu.Nemôžeme však poprieť skutočnosť, že David mal pokojné dni.V tieto dni radšej chválil Pána.Raz sa však tento zriedkavý pokojný deň stal pre neho skutočnou nočnou morou.

Dôvodom bola vážna choroba, ktorú guvernér náhle zdvihol.Lekári, ktorí prišli do palácapri prvej výzve informovali panovníka a jeho rodinu, že má mor.Táto choroba bola mimoriadne nebezpečná, pretože mohla mať život človeka.Počas horúčky navyše pacient zažil hroznú agóniu.

Každopádne sa svetskí liečitelia snažili Davidovi pomôcť.Hľadali spôsob, ako sa ho zbaviť tejto choroby.Ich úsilie však nebolo úspešné.Vládca sa každý deň stal slabším a silnejším.Čoskoro sa stal tak slabým, že sa nemohol ani dostať z postele.Potom v paláci začali šepkať, že kráľ čoskoro zomrie.Ale to sa nestalo.Jedného dňa David vstal z postele a prekvapení lekári videli, že sa úplne uzdravil.Ako sa neskôr ukázalo, kráľ pravidelne každý deň modlil.

Uvedomil si, že jeho jediná nádej je Pán.Preto sa začal nezištne modliť, aby sa modlil za pomoc z neba.A nebo nebolo jeho modlitbou hluché.

Ako čítať žalmy?

Túto otázku pýtajú mnohí veriaci.Odpoveď je však celkom jednoduchá.Cirkev trvá na tom, aby sa žalmy čítali rovnako ako iné modlitby.Po prvé, človek by mal byť v tomto prípade sám, pokiaľ nejde o čítanie modlitieb v chráme.Po druhé, jeho myšlienky by mali byť čisté.Po tretie, je dôležité správne naladiť a pokúsiť sa úplne zbaviť negatívnych emócií.

V modlitbe musí byť človek úplne pokojný.Je potrebné cítiť každé modlitebné slovo.Je nevyhnutné, aby kresťan pochopil, ktorý z nichvýznam je položený v modlitbe.Ak niečo zostáva nepochopiteľné, potom je nevyhnutné hľadať objasnenie od duchovného mentora.

Záver

  1. Autorom žalmov 26, 50 a 90 je kráľ David.
  2. Všetci boli napísaní v rôznych obdobiach života panovníka.
  3. Žalm 26 sa používa ako mocná obrana proti všetkému zlu.
  4. Duchovní trvajú na tom, že každý z týchto žalmov sa musí čítať každý deň.