Zaujímavé rysy starovekej rímskej knihy snov

Sny sú úžasný svet, na ceste, ktorou človek prechádza každý deň v noci a na ktorej môže dostávať tipy, rady a varovania od vyšších síl, ako zabrániť nebezpečenstvu a zlepšiť svoj život.

Dnes existuje jednoducho veľké množstvo rôznych kníh snov, z ktorých mnohé k nám prišli od staroveku.Obzvlášť starobylá rímska kniha snov je dosť populárna, o ktorej podrobnejšie budem hovoriť neskôr v tomto materiáli.

Rysy nočných snov starovekých Rimanov

Rím je dnes hlavným mestom Talianska.A predtým mal oveľa väčší a širší globálny význam.„Kde je už väčší?“ - môžete sa opýtať a budete sa úplne mýliť.

V ére starovekých civilizácií meno tohto mesta dalo svoje meno celej majestátnej ríši, v ktorej boli rovnako populárne vojenské kampane i rôzne mystické praktiky - najmä dešifrovanie skutočných charakteristík nočných snov.

Väčšina historikov súhlasí s tým, že umenie interpretácie jeSny sa ľuďom sprístupnili pred piatimi tisíckami päťsto rokmi.Ak hovoríme o starom Ríme, potom sa v tomto stave nielen rešpektovali tlmočníci snov, ale dostávali za svoju prácu pomerne vysokú odmenu a konali ako veľmi finančne zabezpečení jednotlivci.

Navrhujem, aby ste ďalej preskúmali črty myšlienok o mieste snov v mysliach obyvateľov starovekého Ríma.Je potrebné poznamenať, že toto je dosť zaujímavá a fascinujúca téma, pretože značná pozornosť sa v ňom venuje pomerne známym historickým osobnostiam.Ale neponáhľajte sa a nehovorte o všetkom v poriadku.

Chrámy Seraphimu v Ríme v staroveku mali rovnakú funkciu ako slávne starogrécke chrámy Aesculapius.Doteraz možno s istotou povedať, že starí Rimania mali veľmi úctivý postoj k nočným snom.A ešte viac - na základe snov si doslova vytvorili svoj vlastný príbeh.

Sny slávnych historických osobností

Zvážte sny, ktoré slávni ľudia v minulosti videli a ktoré sa stali verejnými.

Sny o Juliu Caesarovi

Slávny veliteľ Guy Julius Caesar sa raz videl vo sne, keď vstúpil do sexuálneho vzťahu so svojou matkou.Tento incident sa stal presne vtedy, keď sa Julius vrátil z Galie.

A keďže mal vynikajúcu myseľ a bol veľmi pohotový, okamžite si vybral správny výklad pre taký neobvyklý (a možno trochu odporný).dej.Caesar bol presvedčený, že tento sen ho predstihuje dobývanie jeho vlasti.

Pravdepodobne aj v staroveku bola fráza „vlasť“ medzi barbarskými kmeňmi veľmi obľúbená.Najúžasnejšia vec je, že veliteľ mal skutočne pravdu - po nejakom čase dostal titul Rímskeho právneho cisára.

Caesarova vnútorná egocentricita v budúcnosti však s ním hrala zlý žart, v dôsledku čoho sa obdobie jeho vlády výrazne skrátilo.Takže v jednom zo svojich snov videl zvodnú zápletku, akoby akoby stúpal do neba a potrasil si ruky so samotným Stvoriteľom.

Ako to v konečnom dôsledku skončilo - nemôžete povedať, ale slávne sny Julius Caesar mohol prežiť až do dnešných dní.

Hrozný sen Caesarovej manželky

Takmer v rovnakom čase manželka slávneho vojenského veliteľa Calpurnie videla hrozný sen, v ktorom drží telo svojho manžela v náručí ako dieťa, aleje brutálne zranený a krváca.

A celá akcia sa koná v chráme pohanského boha Jupitera.Až keď sa prebudila, Kalpurnia o tom okamžite informovala Caesara, ale bol tak presvedčený o svojej nezraniteľnosti a božskej misii, že ignoroval toto znamenie, rovnako ako varovanie, ktoré mu zaslali marcové modly.

História hovorí, že sa to stalo úplne zbytočne.V skutočnosti to bolo počas marcovej idy štyridsiateho štvrtého roku pred Kristom, keď bol Julius Caesar brutálne zabitý pod vplyvomsprisahanie organizované rímskymi senátormi.

Sen Cicera

Ďalší veľký rímsky senátor Cicero, ktorý sa počas svojho života usiluje o poznanie filozofie a má zodpovedajúci pohľad na povahu sveta okolo seba., tiež prispeli k formovaniu západnej civilizácie a opäť pomocou nočných snov.

Po tragickej smrti Caesara začali neustále vznikať početné občianske vojny.Počas tohto obdobia mal Cicero možnosť vidieť v nočnom sne, akoby sa Jupiter sám zúčastňoval výberu nového cisára, ktorý sa tradične koná v Senáte.

Pri naznačenom nočnom videní sedeli synovia senátorov v chráme Jupiter (tj v Senáte).Počas tejto veľkej udalosti Jupiter odmietol kandidatúru mnohých synov senátorov.A keď bol na rade Caesarov syn Octavian, Jupiter potriasol rukou a povedal, že nepriateľstvo sa skončí až vtedy, keď bude Octavian zvolený za vládcu.

Je pozoruhodné, že v tom čase Cicero ani nehádal, kto je Octavian, ktorý sa neskôr stal slávnym svetovým vládcom cisárom Augustom.Tieto informácie sa však stále dozvedel a vynaložil všetko úsilie, aby pomohol Octavianovi vystúpiť na trón.Takéto sponzorstvo bolo pre Octaviana veľmi dôležité a malo tiež významný vplyv na ďalší osud histórie starovekého Ríma.

Malo by sa poznamenať, že staroveká rímska kniha snov nie je iba prenos historických kníh o snochOpis vyššie uvedených pozemkov z generácie na generáciu.Je plná múdrosti vekov, z čoho profituje aj moderný človek.Navyše niekedy popisuje také pravdy, za ktoré obdobie je úplne mimo kontroly.Sú teda bezpodmienečne užitočné pre každého z nás.

Morpheus - v mýtoch starovekých Grékov a Rimanov je to boh nočných snov.Morfův otec je bohom spánku Hypnos.Ak ste vo sne vo sne videli Morfea ako mladého muža s krídlami za jeho chrbtom na úrovni chrámu: taký sen vám povie o silnej vášni pre niekoho, koho sa následne zamilujete a stratíte svoju myseľ, ale tento pocit je, bohužiaľ, nevyžiadaný,

Odrody starých rímskych snov

Výklad snu Juna

Juno je starodávna rímska bohyňa, manželka Jupitera, a tiež bohyňa manželstva a narodenia,materská energia, ženská energia.Obyvatelia starého Ríma boli presvedčení, že každá žena má svojho Juno.Ak Juno sníval o osobe vo sne, znamená to, že sa verilo, že sa dieťa v rodine čoskoro objaví.

Zrejmé plus Junovej knihy snov - zhromaždil mnoho možností na interpretáciu snov, známych aj málo známych.Obsahuje ľudové interpretácie snov a dešifrujúce sny od známych veštcov a majstrov psychoanalýzy, ako aj knihy snov s nie tak populárnymi autormi, ktorých autorské metódy dekódovania sú tiež veľmi populárne.

Z akého dôvodu v rôznych interpretačných kniháchsú odlišné?

Toto je v skutočnosti presne tak - v rôznych knihách snov prepisy často menia svoj význam.Aký je však dôvod a ktorým snom sa v tomto prípade dá veriť?Pravda je taká, že tu neexistuje presný výklad, pretože ten istý incident možno interpretovať úplne odlišným spôsobom.Je potrebné vziať do úvahy nielen všeobecné charakteristiky spánku, ale venovať pozornosť aj malým detailom.

Navyše, čím viac si svoje sny zapamätáte podrobnejšie, tým presnejšia bude ich interpretácia.Porovnanie viacerých zdrojov, napríklad kniha snov Juno a Freuda, poskytuje príležitosť na zostavenie vášho vlastného prístupu k určitým hodnotám.V podstate tieto vysvetlenia, ktoré najviac „prilnú“ k životu, a poskytujú odpovede na vaše otázky.

Ak sa chcete zo sveta snov dozvedieť ešte viac tajomstiev, odporúčame vám sledovať nasledujúce informatívne video:

Marissa