Zázračné ikony blahoslavenej Panny Márie s fotografiou a popisom

Ikona blahoslavenej Panny Márie je pre mňa symbolom toho, ako silná je žena, koľko utrpenia a žiaľu dokáže vydržať, zosobnením obete a neobmedzenou trpezlivosťou.Z jedného pohľadu na svätú tvár vzniká úcta.V tomto článku budem hovoriť o histórii a význame tohto svätého obrazu, ako aj o tom, aké modlitby môžete označiť za obraz Panny Márie.

ObrázokZ Panny Márie

Ikona Panny Márie vyzerá neobvykle naplnená božským svetlom.Z toho, akoby lúče svetla vyžarovali - mäkké, teplé, ale pokojné, skromné ​​a nezničujúce a horiace.

Obraz Panny Márie je pozemská žena, ktorá prežila nespočetné utrpenie a problémy.Osamelý sirotinec a žil v kostole, utrpel zradu svojho manžela.Tak začal jej život.A potom som musel znášať všetky druhy šikanovania, mučeníctvo.Iba nekonečná trpezlivosť a bezpodmienečná láska k Bohu pomohli Panne znášať všetky tieto nešťastia.

Ikony Matky Božej s menami a popismi

V kresťanskom svete je uctievaný obraz Blahoslavenej Panny Márie a jej ikony sa považujú za zázračné.Jej svätá tvár pomáha, lieči, vysiela dobro a mení životy ľudí k lepšiemu.Celkovo sú známe štyri typy ikon.Panna Mária:

 1. Hodegetria or Guide.V náručí Panny Márie bol jej syn v detstve.Matka drží Ježiša za ruku a jej oči sú plné hĺbky a múdrosti.Pravoslávni veria, že na tejto ikone v očiach Márie odzrkadľovala celú životnú cestu pravého kresťana.
 2. Eleus alebo milosrdný. Mária a Ježiš na tejto ikone sa navzájom objímajú a držia sa navzájom.Verí sa, že tento obraz najlepšie stelesňuje bezpodmienečnú lásku a úprimné pocity matky.Je to tiež symbol jednoty božskej podstaty Krista a pozemského - jeho matky.
 3. 28. Pomaranč alebo „znamenie“.Na tejto ikone zdvihla Panna Mária ruky k oblohe, akoby sa modlila.V tomto okamihu je Ježiš stále v lone svojej matky, ale jeho tvár je vyobrazená na medailóne matky, ktorý zosobňuje prítomnosť dvoch princípov v každom z nás - ľudského a božského.
 4. Akatistická ikona zahŕňa všetky významy ostatných.Maliari ikon ju namaľovali a boli hlboko zapôsobení posvätnými textami uvedenými v evanjeliu.Tvár Panny hovorí o jej veľkej úlohe v osude Spasiteľa, ikona zobrazuje jej nezištné činy.

Zázračné ikony Panny sú známe po celom svete.Oslovujú sa v modlitbách so žiadosťami a túžbami, aby dostali uzdravenie, odpustenie a získali Božiu milosť.

Pozrite si video o ikonách Božej matky s dieťaťom:

Ako pomáha ikona Panny Márie

Sväté obrazy Panny Márie s dieťaťom v náručí sú rozšírené všade.do sveta.Toto je jedna z najpopulárnejších ikon, ktorú veriaci kresťania často používajú s modlitbami.

Komu a pred ktorými chráni Panna Mária:

 1. Panna Mária kombinuje funkcie obhajcu, potešiteľa, patrónky a príhovorky.Môžete ju kontaktovať so žiadosťou o ochranu pred nepriateľmi, plač v zármutku, žiadosť o božskú ochranu v zložitých veciach a neriešiteľné problémy.
 2. Verí sa, že tento svätý obraz sám o sebe nesie lásku, vďačnosť a ochranu nielen tým, ktorí posvätne ctia Božie prikázania.Chráni a delí sa o svoju energiu s hriešnikmi, ktorí sú pripravení činiť pokánie a prijať odpustenie.Neviditeľne chráni stratené duše, ktoré ešte nie sú pripravené obrátiť svoje oči k Bohu.
 3. Božia matka je oslovená, keď je človek chorý alebo smútený, keď je obťažovaný nepriateľmi a chce získať ochranu.V akejkoľvek nepriaznivej situácii sa môžete modliť svätým obrazom a získať božskú podporu.
 4. Verí sa, že modlitby adresované Matke Božej pomáhajú liečiť neplodnosť, otehotnieť, vydržať a porodiť zdravé dieťa bez ohrozenia utrpenia a života.
 5. Muži, ktorí potrebujú pohodlie a ochranu, sa môžu tiež modliť za túto ikonu.Jedinou dôležitou vecou je, aká úprimná je táto modlitba.
 6. Od Matky Božej možno požadovať, aby uľahčila zložité pôrody, chránila pred nepriateľmi a zlými silami, vyliečila zlé oko alebo poškodenie a vyliečila bolesti hlavy alebo bolesti zubov.Nemenej často hľadajú pomoc pri liečbe závislostí: matky alkoholikov a drogovo závislýchModlia sa k Matke Božej, aby Boh osvietil svojich potomkov.

Táto ikona má obrovskú moc a nie je za nič, čo sa nazýva zázračné.To je veril, že to bola ona, ktorá pomohla Rusom poraziť Tamerlane v roku 1395, kto prišiel zničiť našu krajinu, ale nakoniec utiekol so svojimi vojakmi.

Víťazstvo v bitke pri Kulikove sa pripisuje aj Božej matke.Verí sa, že dokonca Ivan Hrozný pred vyzvaním Kazana vyzval Pannu Máriu o pomoc a prijal ju.

Ako sa modliť

Existuje veľa modlitieb, prostredníctvom ktorých sa môžete obrátiť k svätému obrazu.Ale okamžite chcem poznamenať, že aj keď nepoznáte nič, môžete hovoriť svojimi vlastnými slovami.Hlavná vec je, že váš hlas pochádza zo srdca - bude to fungovať lepšie ako akékoľvek iné memorované, ale mechanicky vyslovované znenie.

Čo môžete požiadať:

 • Zbavte sa hladu.
 • Pohodlie v smútku, uzdravenie z choroby.
 • Požiadajte o ochranu pred rizikom zaplavenia domu, požiaru.
 • Požiadajte o liek na fyzickú bolesť, slepotu a akékoľvek očné choroby, ako aj na sluch.
 • O rýchlom zotavení pacienta s rakovinou.
 • Požiadajte o dar trpezlivosti a sily, aby odolali ťažkým životným problémom.
 • Zbavte sa samovražedných myšlienok, získajte túžbu žiť a vyzdvihnúť sa.

Toto nie je úplný zoznam zázračných vlastností ikony.Ak cítite svoje spojenie s Bohom a dostanete odpoveď z modlitieb adresovaných Panne, použite ju vo svojomduchovné rituály tak často, ako chcete.